Вас вітає кафедра соціальної фармації НФаУ!

IMG_1443 Кафедра соціальної фармації створена 1 липня 2011 року (наказ НФаУ від 05.05.2011 р. № 260) з метою підвищення якості сучасної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Перша завідуюча кафедри (2011-2014 рр.) – Котвіцька Алла Анатоліївна, ректор Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

З 2015 року до теперішнього часу кафедру очолює Кубарєва Інна Валеріївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

За 6 років існування кафедри для забезпечення навчального процесу підготовлено і видано  Національний підручник «Основи права та законодавства у фармації»; 7 навчальних посібників з дисциплін: «Історія медицини та фармації» (українською та російською мовами), «Екстремальна медицина» (українською та російською мовами), «Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях»,  «Маркетинг послуг», «Правові та етичні норми діяльності в галузі», «Соціологія організації та сучасна економічна теорія»; збірник нормативно-правових актів у двох частинах (оновлюється щорічно); 18 методичних рекомендацій та робочих журналів для практичних, семінарських занять та самостійної роботи студентів.

Кафедра соціальної фармації визначена опорною з викладання дисциплін «Вступ у фармацію. Історія медицини та фармації», «Організація та економіка фармації» (для здобувачів вищої освіти спеціальності «Клінічна фармація»), «Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі» (для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів») та «Фармацевтичне правознавство» (для здобувачів вищої освіти спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів»).

Під час навчального процесу на кафедрі соціальної фармації впроваджуються нові форми викладання дисциплін із залученням провідних представників практичної фармації. Так, на кафедрі систематично проводяться лекції-семінари, майстер-класи, тренінги. Кафедрою організовано виїзні лекції з дисципліни «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» на базі КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Також, з метою патріотичного виховання молоді та відпрацювання практичних навичок з навчальної дисципліни «Екстремальна медицина» за участю представників Національної академії Національної гвардії України та Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у м. Харків, кафедрою організовано розгортання польової аптеки та польової фармацевтичної лабораторії.

Співробітники кафедри є активними учасниками міжнародних науково-практичних конференцій та регулярно публікують свої наукові дослідження в іноземних та вітчизняних фахових виданнях. Так, результати  досліджень співробітників опубліковані в більше ніж 300 наукових працях, з яких:

  • 94 статті, з них: 18 у фахових іноземних виданнях, 58 у фахових вітчизняних виданнях, 18 у спеціалізованих вітчизняних виданнях;
  • 210 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

У 2015 році створено науковий фаховий журнал «Соціальна фармація в охороні здоров’я». У 2016 році журнал включено до Переліку наукових фахових видань, в якому можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата фармацевтичних та медичних (соціальна медицина) наук.

На протязі 2011-2017 рр. на кафедрі соціальної фармації захищена 1 докторська та 6 кандидатських дисертацій.

На сьогодні на кафедрі працюють доктор фармацевтичних наук, 10 кандидатів фармацевтичних наук, кандидат економічних наук, кандидат медичних наук, кандидат наук із соціальних комунікацій, кандидат історичних наук та кандидат юридичних наук. На кафедрі виконуються 4 докторських та 6 кандидатських дисертацій.