Соціальні тенденції маркетингу у фармації
Фармакоекономічні аспекти лікування соціальнозначущих захворювань
Соціальна відповідальність бізнесу в фармації