Кафедра активно розвиває міжнародні відносини в рамках двосторонніх угод та довгострокових міжнародних проектів.

Налагоджено співпрацю та укладено договори з партнерами із Польщі, Словаччини, Болгарії та Росії. Встановлено партнерські зв’язки з кафедрою організації та управління у фармації Університету Коменського, Братислава (Словаччина) і особисто із завідуючим кафедри д. фарм. н., проф. Віл’ямом Фольтаном.

Для налагодження взаємозв’язків із закордонними ВНЗ 20-28 жовтня 2012 р. завідувач кафедри проф. Котвіцька А.А. відвідала фармацевтичні факультети Сілезького медичного університету в м. Катовіце та Вищої медичної школи, а також Гуманітарний університет в м. Сосновіце (Польща), де провела зустріч з представниками університету.

Налагоджені контакти з ВНЗ Болгарії у вигляді домовленостей щодо організації зустрічі між НФаУ та Софійським медичним університетом, зокрема кафедрою організації та економіки фармації.

Підписано договори про співробітництво у сфері фармацевтичної освіти та науки між НФаУ та Вищою медичною школою м. Сосновіце (Польща), Гуманітарним університетом (Польща).

Значним напрямком співпраці кафедри з окремими вищими навчальними закладами є співробітництво з Бєлгородським державним національним дослідницьким університетом (Російська Федерація). У рамках цієї співпраці з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки за напрямом «Маркетинг в фармації» відбулося навчання 3-х аспірантів кафедри Лобової І.О., Коробової Є.С. та Пастухової О.А. на базі фармацевтичного факультету НДУ «БєлДУ». 12.04.2013 р. Проф. Котвіцька А.А. здійснила поїздку до НДУ «БєлДУ», де на пленарному засіданні конференції представила презентацію про НФаУ та виступила з доповіддю «Социальная фармация как составляющая фармацевтического обеспечения населения, междисциплинарная наука и учебная дисциплина». З метою залучення студентів до міжнародної діяльності кафедри організовано їх участь у III Міжнароднійнауково-практичнійконференціїстудентів та молодих вчених «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства», яка відбулася 12 квітня 2013 р. в НДУ «БєлДУ». Також участь у конференції прийняли аспіранти кафедри, які на секційних засіданнях представили доповіді відповідно до наукових напрямків роботи кафедри й вибороли перше, друге та третє місця. Аспірантів та студентів НДУ «БєлДУ» було залучено до участі у ХХ міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка відбулася 25-26 квітня в НФаУ. Кафедра приймала делегацію з фармацевтичного факультетуНДУ «БєлДУ».

Важливий напрямок міжнародного співробітництва кафедри – членство у наступних професійних міжнародних організаціях та асоціаціях:

 • Міжнародній Асоціації фармацевтів (FIP);
 • Міжнародному товаристві фармакоекономічних досліджень (ISPOR);
 • Організації з міжнародних оцінок медичних технологій (HTAi).

Викладачі та аспіранти кафедри прийняли участь у наступних міжнародних професійних заходах:

 1. Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы управления: экономика, образование, здравоохранение и фармация» (г. Сосновец, Республика Польша, 7 декабря 2013 г.
 2. Международная студенческая научно-практическая конференция «Студенческая практика – ключ к будущей профессии: профессиональный рост будущего специалиста» (г. Ялта, 24-25 октября 2013 г.)
 3. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (г. Ташкент, 22-23 октября 2013 г.
 4. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (м. Харків, 25-26 квітня 2013 р.);
 5. Конференція за підсумками практики студентів НФаУ «Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний розвиток у форматі «Національний фармацевтичний університет – працедавці»» (м. Харків, 17-18 квітня, 2013 р.);
 6. II науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (м. Харків, 17-18 квітня 2013 р.);
 7. ІІІ Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства» (г. Белгород, 12 апреля, 2013 г.);
 8. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи» (м. Харків, 4 квітня, 2013 р.);
 9. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми медичного права» (м. Одеса, 29 березня 2013 р.);
 10. Міжнародна науково практична Internet-конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики» (м. Харків, 28-29 березня 2013 р.);
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Практичні аспекти впровадження оцінки технологій охорони здоров’я в Україні» (м. Київ, 5 березня 2013 р.);
 12. Національний конгрес «Клінічна фармація: 20 років в Україні»  (м. Харків, 21-23 березня, 2013 р.)