Наукова робота кафедри соціальної фармації проводиться за загальним спрямуванням: “Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації”.

Наукові дослідження кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення в сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямками:

 • Соціальна фармація, як науковий напрямок та навчальна дисциліна
 • Соціальна медицина та соціальна фармація – взаємозв’язок дисциплін
 • Людина – суспільство – ліки – фармацевтична допомога – сфери взаємодії
 • Соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню (державна реєстрація, реімбурсація, ціноутворення)
 • Нормативно-правове регулювання обігу лікарських засобів та фармацевтичної діяльності
 • Морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності1716427696a60cfbf5622bbcfe2d145e
 • Соціальні аспекти управління підприємств фармацевтичної галузі
 • Соціальні тенденції маркетингу у фармації
 • Фармакоекономічні аспекти лікування соціальнозначущих захворювань
 • Соціальна відповідальність бізнесу в фармації
 • Історичні аспекти медицини та фармації в Україні
 • Організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій
 • Соціально-психологічні аспекти фармацевтичної діяльності
 • Проблеми організації фармацевтичного забезпечення сільського населення
 • Фармацевтична інформація – сучасний стан інформаційного забезпечення фармацевтичної діяльності