Шановні студенти!

Запрошуємо вас до студентського наукового товариства

кафедри соціальної фармації НФаУ!

Наукова робота на кафедрі соціальної фармації проводиться за загальним спрямуванням «організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації».

Наукові дослідження кафедри, які виконуються під керівництвом доктора фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Котвіцької Алли Анатоліївни, направлені на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення за сучасних соціально-економічних умов розвитку держави та проводяться за наступними напрямками:

 • cоціальна фармація, як науковий напрямок та навчальна дисциліна;
 • cоціальна медицина та соціальна фармація – взаємозв’язок дисциплін;
 • людина – суспільство – ліки – фармацевтична допомога – сфери взаємодії;
 • соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню (державна реєстрація, реімбурсація, ціноутворення);
 • нормативно-правове регулювання обігу лікарських засобів та фармацевтичної діяльності;
 • соціальні аспекти управління підприємств фармацевтичної галузі;
 • морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності;
 • соціальний маркетинг у фармації;
 • фармакоекономічні аспекти лікування соціальнозначущих захворювань;
 • науково-практичні аспекти діяльності лікарняних кас;
 • проблеми організації фармацевтичного забезпечення сільського населення;
 • соціальна відповідальність бізнесу в фармації;
 • історичні аспекти медицини та фармації;
 • організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій;
 • соціально-психологічні аспекти фармацевтичної діяльності;
 • фармацевтична інформація – сучасний стан інформаційного забезпечення.

Студентське наукове товариство кафедри соціальної фармації НФаУ

(2011-2017 о. р.)

 

Навчальні роки

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Кількість студентів 19 23 12 39 41 27

_____

Члени СНТ кафедри соціальної фармації приймають активну участь у конкурсах студентських робіт, науково-практичних конференціях, конгресах та симпозіумах регіонального й міжнародного рівнів, а їх наукові досягнення підтверджуються дипломами та грамотами.

Наукові досягнення студентів-членів СНТ кафедри соціальної фармації НФаУ

Навчальний рік Науковий захід Студент-член СНТ Науковий керівник Відзнака
2011-2012 XIX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

(м. Харків)

Моргунець А. В.

ст. 5 к. 8 гр. спеціальності «Фармація»

Доцент Кубарєва І. В. Дипломом

ІІ ступеня

2012-2013 ІІІ Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства»

(м. Бєлгород)

Сурікова І. О.

ст. 4 к. 7 гр. спеціальності «Фармація»

Професор Котвіцька А. А. Дипломом

І ступеня

2013-2014 І Всеукраїнський конкурс студентських робіт на тему: «Права людини у сфері охорони здоров’я»

(м. Вінниця)

Сурікова І. О.

ст. 5 к. 16 гр. спеціальності «Фармація»

Професор Котвіцька А. А. Диплом

ІІ ступеня

2014-2015 XXII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

(м. Харків)

 

Сурікова І. О.

ст. 6 к., 1 гр. спеціальності «Фармація»

Професор Котвіцька А. А. Диплом

І ступеня;

Грамота «Професорський вибір»

Кузьменко І. І.

ст. 4 к., гр. ССО-1 спеціальності «Фармація»

Асистент Черкашина А. В. Диплом

ІІІ ступеня;

Грамота «Студентський вибір»

 2016-2017 XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»

(м. Харків)

Хачатурян І. О.

ст. 4 к., гр. ССО-1 спеціальності «Фармація»

 Доцент Кубарєва І. В. Диплом

І ступеня

Здобутки кафедри соціальної фармації НФаУ щороку поповнюються науковими публікаціями студентів і магістрантів.

Наукові публікації студентів і магістрантів СНТ  кафедри соціальної фармації НФаУ

Наукові публікації 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Всього
Тези доповідей 8 1 11 38 27 28 113
Статті 1 1 1 1 4

Під керівництвом професора Котвіцької А.А. та науковців кафедри соціальної фармації студентами виконуються магістерські та дипломні роботи.

Виконання магістерських та дипломних робіт на кафедрі соціальної фармації НФаУ

Навчальні роки 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Всього
Кількість магістерських робіт 10 14 9 23 19 14 89
Кількість дипломних робіт 7 4 1 2 4 12 30