2014

Статті у фахових іноземних виданнях:

 1. Котвіцька А. А. Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування глаукоми, представлених на ринку України / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармаком. – 2014. – № 3. – с. 63-67.
 2. Котвицкая А. А. Изучение тенденций развития рынка лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни желудка в Украине / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134). – С. 181-186.
 3. Котвицкая А. А. Исследование фармацевтического обеспечения населения в Украине и странах Европейского союза / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская, А. А. Суриков // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 154-162.
 4. Котвицкая А. А. Научно-методические подходы к усовершенствованию внешней терапии больных псориазом / А. А. Котвицкая, В. В. Карло // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134). – С. 204-208.
 5. Котвицкая А. А. Оценка конкурентоспособности потенциала украинских производителей лекарственных средств / А. А. Котвицкая, И. А. Сурикова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 163-170.
 6. Котвицкая А. А. Сравнительный анализ ценовых характеристик нейропротекторных лекарственных препаратов, представленных на фармацевтическом рынке Украины и России / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 170-177.
 7. Котвицкая А. А. Экспертная оценка нейропротекторных лекарственных препаратов, применяемых для фармакотерапии больных с ишемическим инсультом / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению. – 2014. – № 1. – С. 40-46.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Пузак Н. О. Використання економічної складової у формуванні асортиментної політики аптечних підприємств / Н. О. Пузак, Т. І. Алексєєва, О. А. Пузак // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. –2014. – № 1(33). – С. 23-27.
 2. Kotvitska А. А. Modern problems of morbidity, clinical and epidemiological features of the psoriasis course in patients of the Kharkiv region / A. A. Kotvitska, V. V. Carlo // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 2. – с. 56-61.
 3. Черкашина А. В. Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова / А. В. Черкашина, А. А. Котвіцька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 2(34). – с. 36-41.
 4. Котвіцька А. А. Аналіз споживання препаратів групи S01E – протиглаукомні препарати та міотичні засоби/ А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. – 2014. – № 3 (16). – С. 97–101.
 5. Котвіцька А. А. Визначення стану соціально-правового регулювання фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 2(34). – с. 51-57.
 6. Котвіцька А. А. Дослідження доступності фармацевтичної допомоги дітям віком до 3-х років за оцінкою споживачів лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 3(35). – с. 50-56.
 7. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Фармаком. – 2013. – № 4. – с. 107-112.
 8. Котвіцька А. А. Наукове узагальнення сучасних підходів до проведення планової імунізації у країнах світу / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко, І. В. Кубарєва // Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. – 2014. – № 3 (16). – С. 72–76.
 9. Котвіцька А. А. Аналіз законодавчих та нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення в Україні А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 6 (38). – с. 75-81.

СТАТТІ (спеціалізовані видання):

 1. Котвіцька А. А. Соціальний маркетинг як основа формування соціальної відповідальності фармацевтичних організацій / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, А. В. Волкова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 88-95.
 2. Котвіцька А. А. Історія становлення та розвитку геронтології та геріатрії / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2014. – С. 95-103.
 3. Котвіцька А. А. Історичні засади формування національного законодавства щодо обігу наркотичних лікарських засобів / А. А. Котвіцька, А. В. Волкова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 104-109.
 4. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до моделювання епідемічних процесів та фармацевтичного забезпечення / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 110-116.
 5. Котвіцька А. А. Навчання та трудова діяльність студентів: можливості суміщення / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, О. В. Кононенко // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 82-87.