2012
  1. Волкова  А. В. Менеджмент:  історичний  огляд становлення науки / А. В. Волкова, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21. – Кн. 4.– С. 578-585.
  2. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до створення локального формуляру лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах стаціонарного типу / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 6(26). – С. 72-77.
  3. Котвіцька А. А. Дослідження соціально-епідеміологічних показників населення України внаслідок хвороб системи кровообігу на державному та регіональному рівнях / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72). – С. 62-65.
  4. Немченко А. С. Історичні аспекти розвитку організаційно-економічної освіти і науки / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 3. – С. 32-36.
  5. Немченко А. С. Історичні аспекти та сучасні організаційно-економічні напрямки формування Національної лікарської політики: термінологія, наука, освіта / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, В. М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова,    А. А. Котвіцька, Ю. В. Корж, О. А. Немченко // Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали ІІ Всеукр. Наук.-освіт. internet конф., м. Харків, 14 бер. 2012 р. – Х., 2012. – С. 3-22.
  6. Півень О. П. Український ринок інгібіторів рецепторів ангіотензину ІІ. Перспективи створення вітчизняних лікарських препаратів / О. П. Півень, Н. О. Пузак // Фармацевтичний Кур’єр. – 2012. – № 3. – С. 38-43.
  7. Ходаківська В. П. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / В. П. Ходаківська, А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, О. А. Пастухова // Запорізький медичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 116-119.
  8. Черкашина А. В. Страхування суб’єктів клінічних досліджень в Україні: сучасний  стан  та  перспективи  / А. В. Черкашина, А. А.  Котвіцька, М. В. Колочавіна // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 169-174.
  9. Черних В. П. З’їзди фармації України – історія розвитку галузі / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, В. А. Георгіянц, Г. В. Зайченко // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 3-7.