2011
  1. Горяча Л. О. Аналіз сучасних тенденцій підготовки фармацевтичних кадрів у країнах світу /Л. О. Горяча, Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька – Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6. – № 4. – С. 10-14.
  2. Колочавіна М. В. Дослідження сучасного стану проведення клінічних досліджень лікарських засобів у світі та в Україні / М. В. Колочавіна, А. А. Котвіцька // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15. – № 4. – С. 8-13.
  3. Колочавіна М. В. Моніторинг як функція контролю якості проведення клінічного дослідження / М. В. Колочавіна, А. А. Котвіцька. – Запорізький медичний журнал. – 2011. – Т. 13. – № 6. – С. 88-90.
  4. Красуля О. І. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда / О. І. Красуля, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков // Управляння, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011 р. –  № 4. – С. 48-54.
  5. Півень О. П. Маркетингові дослідження українського ринку лікарських препаратів групи інгібіторів рецепторів ангіотензину ІІ / О. П. Півень, Н. О. Пузак, О. М. Хренов  // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Маркетингова освіта в Україні : Спец. вип. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 306-314.
  6. Півень О. П. Український ринок інгібіторів рецепторів ангіотензину ІІ. Перспективи створення вітчизняних лікарських препаратів / О. П. Півень, Н. О. Пузак // Фармаком. – 2011. – № 3. – С. 85-93.