Згідно з навчальними планами на кафедрі викладаються наступні дисципліни та здійснюється кеівництво практиками:
 • Соціальна економіка у фармаціїAA012123
 • Фармацевтичне законодавств
 • Фармацевтичне правознавство
 • Законодавство у фармації
 • Правознавство та медичне законодавство
 • Менеджмент та маркетинг у фармації (для студентів денної та заочної форм навчання, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» зі спеціальності «Фармація»)apteka1
 • Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі
 • Організація та економіка фармації (для студентів заочної форми навчання, що мають освітньо-кваліфікаційний  івень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом «Медицина», для спеціальності «Клінічна фармація»)
 • Історія медицини і фармації (крім іноземних студентів англійського відділення)
 • Екстремальна медицина
 • Невідкладні стани та медицина катастроф6267c2c86cbd19acfa4d826d1139b04bcd047eb4
 • Правові і етичні норми діяльності в галузі
 • Соціальне управління у фармацевтичній галузі
 • Сучасна економічна теорія
 • Маркетинг послуг (вибіркова)
 • Соціальна фармація (вибіркова)
 • Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації;
 • Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації та парфумерно-косметичній галузі;
 • Навчальна ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення населення.