TITLE OF ARTICLE

AUTHORS

ORGANIZATION

REVIEW OF INEQUITIES IN PROVISION OF MEDICINES AND PHARMACEUTICAL CARE IN BULGARIA

Naydenov T.G.

Representation of professional organizations of pharmacist in Bulgaria

PATIENT / CUSTOMER SATISFACTION WITH PHARMACEUTICAL CARE IN COMMUNITY PHARMACIES

Mináriková D., Malovecká I., Foltán V.

 Comenius University in Bratislava 

A STUDY OF TEACHING THE USE OF POLITENESS FORMULAS IN ENGLISH TO FUTURE PHARMACISTS

Dudeva B.D.

Medical University, Sofia, Bulgaria

LEGISLATION FRAMEWORK (PHARMACY POLICIES) FOR PROVISION OF PHARMACEUTICAL CARE SERVICE IN BULGARIA

Yordanova S.,  Petkova V.

Medical University of Sofia

PHARMACOECONOMIC OF TREATMENT OF FABRY DISEASE WITH AGALSIDASE ALFA

Kamusheva M.S.,

Petrova G.I.

Medical University of Sofia

CHILDREN WITH DIABETES. THE TREATMENT AND EFFECT  OF CONTINUOUS  INSULIN INFUSION

Petkova E., Petkova V., Dimitrova M., Petrova G., Konstantinova M.

Medical University of Sofia

MARKET ENTRY OF INNOVATIVE MEDICINES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

Angelovska B, Ivanovska V, Drakalska E.

University “Goce Delcev”-Stip

10 ЛЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ФАРМАЦИИ В МОЛДОВЕ

Брумэрел М.Д., Сафта В. Н., Адаужи С.Б., Безверхни З.А.

Гос-ный ун-т медицины и фармации им. Н. Тестемицану

СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Котвіцька А.А.,

Чмихало Н.В.,

Волкова А. В.

Національний фармацевтичний університет

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ

Котвіцька А.А., Пастухова О.А.

Національний фармацевтичний університет

ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Котвіцька А.А.,

Волкова А.В.

Національний фармацевтичний університет

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЕПІДЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Котвіцька А.А.,

Суріков О.О.

Національний фармацевтичний університет

НАВЧАННЯ ТА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ: МОЖЛИВОСТІ СУМІЩЕННЯ

Котвіцька А.А.,

Суріков О. О.,

Кононенко О. В.

Національний фармацевтичний університет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Спичак И.В., Журавель М.А.

Белгородский национальный исследовательский университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АПТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Журавель М.А., Спичак И.В.

Белгородский национальный исследовательский университет

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Спичак И.В.,

Панкратова О.Г.,

Дереглазова Ю.С.,

Мурашко Ю.И.

Белгородский национальный исследовательский университет

ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМ В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Микаэлян М.Ф., Аджиенко В.Л., Хачатрян М.М.

Пятигорский медико-фармацевтический институт

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Сушкова М.С.,   Шарахова Е.Ф.

Алтайский гос. мед. университет

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Воронов А.В., Андреева И.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫХ СРЕДСТВ

Захарова И.А., Сурнин С.Н., Приставка В.А.

Воронежская гос. мед. академия им. Н.Н. Бурденко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Дацко А.Й., Дацко О.І.

Львівський нац. мед. університет ім. Д. Галицького

АКТУАЛЬНІСТЬ ПОБУДОВИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

Братішко Ю.С., Посилкіна О.В.

Національний фармацевтичний університет

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ СТАЦІОНАРНИХ ТА АМБУЛАТОРНИХ ПАЦІЄНТІВ

Кричковська А.М., Комар В.С., Стасевич М.В., Кушнір Н.В., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Соловйов О.С., Новіков В.П.

Національний університет «Львівська політехніка»

РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ В АПТЕЦІ

Попович В.П., Негода Т.С.

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ЛІКАРНЯНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Ігнащук О.В.

Вінницький нац. мед. університет ім. М.І. Пирогова

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОБТЯЖЕНИМ АЛЕРГОЛОГІЧНИМ АНАМНЕЗОМ

Городнича О.Ю., Зіменковський А.Б.

Львівський нац. мед. університет ім. Д. Галицького

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІЙСЬКОВОВСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ

Шматенко О.П., Соломенний А.М.

Українська військово-медична академія

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ

Алексєєва Т.І., Биховець К.В., Саєнко А.О.

Харківський торгов.-економічний інститут КНТЕУ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

Заричная Т.П., Якимец Ю.В.,  Бушуева И.В.

Запорожский государственный мед. университет

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МУКОЛІТИЧНОЇ ДІЇ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Зарічна Т.П., Фабрій О.Ю., Райкова Т.С.

Запорізький держ. мед. університет

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯННОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Яковлева О.С.

Запорізький держ. мед. університет