2016

Статті у фахових іноземних виданнях:

 1. Kotvitska A. Research of the immunization coverage and infectious morbidity rates in Ukraine and in the who European region / A. Kotvitska, O. Kononenko // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2016. – Vol. 3, № 1. – С. 21-26.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Котвіцька А. А. Дослідження сучасних підходів до формування асортиментної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 37-43.
 2. Сердюк О. І. До 90-річчя кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти / О. І. Сердюк, Н. В. Просоленко, В. І. Крупеня, Б. А. Рогожин // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 6-10.
 3. Котвіцька А. А. Розробка автоматизованої медико-фармацевтичної системи лікування хворих на псоріаз / А. А. Котвіцька, В. В. Карло, А. В. Черкашина // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 11-18.
 4. Котвіцька А. А. Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання трудових відносин працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я / А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко, І. В. Кубарєва // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 25-31.
 5. Котвіцька А. А. Аналіз основних факторів, що обумовлюють виникнення моббінгу у фармацевтичних організаціях / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, Н. О. Пузак, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 52-58.
 6. Котвіцька А. А. Дослідження нормативно-правового регулювання імпортозамінного виробництва лікарських засобів в Україні/ А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – №1 (45). – С. 13-20.
 7. Бандура В. І. Дослідження складу медичних військових аптечок, які знаходяться на озброєнні в арміях різних країн / В. І. Бандура, Р. В. Сагайдак-Нікитюк // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, №1. – С. 6-12.
 8. Котвіцька А. А. Дослідження сучасного стану державного регулювання медико-фармацевтичного забезпечення хворих на орфанні захворювання в Україні / А. А. Котвіцька, А. В. Черкашина // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, №1. – С. 29-36.
 9. Кубарєва І. В. Аналіз правового регулювання кадрового забезпечення фармацевтичного сектора у сільській місцевості України / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, №1. – С. 37-44.
 10. Котвіцька А. А. Дослідження маркетингових аспектів якості послуг як головного чинника конкурентноспроможності парфумерно-косметичних підприємств сфери послуг/ А. А. Котвіцька, О. М. Вороніна // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, №1. – С. 70-78.
2015

Статті у фахових іноземних виданнях:

 1. Kotvitska Alla Research of the degree of pharmaceutical companies’ participation in the development of orphan drugs, as a part of corporate social responsibility / Alla Kotvitska, Alina Cherkashyna, Inna Kubarieva, Alina Volkova // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – Vol. 3, № 4. – 78-81.
 2. Котвицкая А. А. Исследование информационной обеспеченности населения по основным вопросам плановой вакцинопрофилактики детей / А. А. Котвицкая, О. В. Кононенко // Вестник фармации. (Беларусь) – 2015. – № 2 (68) – С. 6-12.
 3. Kotvitska Social and epidemiological rates research in older age population of Ukraine / A. Kotvitska, O. Pastukhova // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 60-63.
 4. Котвицкая А.А. Исследование доступности фармацевтической помощи детям до 3-х лет в Украине / А.А. Котвицкая, Е.С. Коробова // Вестник Таджикского Национального Университета. – 2015. – № 1/2(160) – С. 270-276.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Котвіцька А. А. Оцінка фармакотерапії хворих на кір в умовах стаціонару методами ABC-, VEN- та частотного аналізу / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №6. – С. 3-9.
 2. Федосов А. І. Аналіз перспектив розвитку українського ринку лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань / А. І. Федосов, В. С. Кисличенко, А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №6 (44). – С. 90-95.
 3. Котвіцька А. А. Наукове узагальнення сучасних засад імплементації систем реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги в європейських країнах/ А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №6 (44). – С. 85-89.
 4. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №5. – С. 23-29.
 5. Кубарєва І. В. Аналіз сучасних тенденцій соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення сільської місцевості в Україні/ І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №5. – С. 8-14.
 6. Котвіцька А. А. Моніторинг вітчизняного ринку медичних імунобіологічних препаратів для планової вакцинопрофілактики дітей / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №5 (43). – С. 40-45.
 7. Волкова А. В. Оцінка ідеальної позиції торгової марки противиразкового препарату на прикладі групи рабепразолу / А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №4 (42). – С. 76-80.
 8. Прокопенко Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в українських землях у складі Російської імперії в XVIII – першій половині XIX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №4 (42). – С. 81-86.
 9. Прокопенко Т. С. Визначення співвідношення циклів навчальних дисциплін у підготовці фармацевтів/ Прокопенко Т.С. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупіка, Київ, 24(2)\2015 р. – С.580-584.
 10. Волкова А. В. Маркетинговий аналіз ринку гепатотропних лікарських засобів/ А. В. Волкова, А. І. Федосов, В. С. Кисличенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2015. – № 5 (24). – с. 294-300.
 11. Прокопенко Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5 (43). – С. 54-59.
 12. Волкова А. В. Дослідження структури українського ринку лікарських засобів для лікування захворювань гепатобіліарної системи / А. В. Волкова, А. І. Федосов, В. С. Кисличенко // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 2. – С. 72-75.
 13. Савченко В. О. Звичай ділового обігу й арбітражне застереження як окремі умови договору / В. О. Савченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 1. Том 1. – С. 198-201.
 14. Савченко В. О. Характерні правові ознаки послуг: на прикладі медичних та туристичних послуг / В. О. Савченко, В. А. Савченко // Право і суспільство. – 2015. – № 4., ч. 4. – С. 102-107.
 15. Котвіцька А. А. Дослідження сучасного стану фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку в Україні / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015 р. – № 2 (40). – с. 83-88.
 16. Волкова А. В. Підходи щодо формування конкурентного потенціалу торгових марок на прикладі противиразкових препаратів / А. В. Волкова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – с. 85-89.
 17. Kotvitska А. А. Analysis of the Assortment of Immunobiological Medicinal Products Used for Children’s Routine Immunization at the Ukrainian Pharmaceutical Market / А. А. Kotvitska, О. V. Kononenko //  Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – с. 49-54.
 18. Котвіцька А. А. Аналіз фармакотерапії хворих на глаукому з використанням комплексного частотного/АВС/VEN-аналізу / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1. – с. 7-14.