1. Основи права і законодавства у фармаціії : нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. ; за ред. проф. А. А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с.
  2. Маркетинг послуг : навч.посібн. для студ. спеціальності «Маркетинг» (тексти лекцій) / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна; за заг.ред. проф. А. А. Котвіцької. – Х. : НФаУ, 2016. – 141 с.
  3. Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.
  4. Экстремальная медицина : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Котвицкая, Н. А. Пузак, А. В. Волкова и др.; авториз. пер. с укр. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 144 с.
  5. Екстремальна медицина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, А. В. Волкова, О. О. Суріков, А. В. Черкашина, І. В. Кубарєва, О. А. Пузак. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
  6. История медицины и фармации : учебное пособие для студентов иностранного факультета / А. А. Котвицкая, В. В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.
  7. Фармацевтичне законодавство України : збірник нормативно-правових актів для студентів спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика» (станом на 01 вересня 2013 р.); у 2-х част. / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за редакцією А. А. Котвіцької – Х. : НФаУ, 2013, ч. 1. – 260 с.; ч. 2. – 436 с.