ТЕРЕЩЕНКО Любов Володимирівна

ТЕРЕЩЕНКО Любов Володимирівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

ТЕРЕЩЕНКО Любов ВолодимирівнаТЕРЕЩЕНКО Любов ВолодимирівнаТЕРЕЩЕНКО Любов ВолодимирівнаТЕРЕЩЕНКО Любов Володимирівна

Освіта:

1990 р. – закінчила Харківській фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – провізор.

2015 р. – на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 у Національному фармацевтичному університеті захистила кандидатську дисертацію за темою «Наукове обґрунтування принципів державного регулювання рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів в Україні». Присуджено науковий ступінь кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

2019 р. – рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної фармації. 

Досвід професійної діяльності:

асистент кафедри організації та економіки фармації НФаУ (2011-2018 рр.), доцент кафедри соціальної фармації НФаУ (з 2018 р.). 

Сфера наукових інтересів:

Аналіз основних проблем виписування рецептів на лікарські засоби в Україні, дослідження електронної охорони здоров’я та рецептури в світі, аналіз нормативно-правового регулювання обігу наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 

Публікації:

Автор та співавтор понад 90 публікацій, з них 55 наукових (у т.ч. 17 у фахових виданнях, 3 включені до наукометричої бази Scopus) та 34 навчально-методичного характеру тощо.

Study of social and Epidemiological Indicators of tuberculosis in the European region / Iuliia V. Korzh, Tatyana A. Romanko, Irina V. Zhirova, Maryna V. Podgaina, Liubov V. Tereshchenko, Svetlana G. Kalaicheva. // Journal of Advanced Pharmacy & Education Research/Published by SPER Publication • Jan-Mar 2019 / Vol 9/ Issue 3 P. 17-22.

Volkova A.V. Analysis of the problems of the rational use of antibacterial drugs in Ukraine / A.V. Volkova, L.V. Tereshchenko, I.V. Zhirova.// Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2019. – том 5, №3. – С. 1-9.

Tereshchenko L.V Analysis of the dynamics of expenditure on pharmaceutical support of population in Ukraine, Belarus Republic and in European Union / L.V. Tereshchenko, I.V. Zhirova.// ScienceRise: Pharmaceutical Science. – №4 (2020). – P. 4-10.

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 9 років 

Перелік навчальних курсів: «Організація та економіка фармації», «Соціальна фармація», «Фармацевтичне право та законодавство», «Вступ до фаху з ознайомчою практикою» 

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): дослідження електронної охорони здоров’я та рецептури в світі 

Професійна активність:

Член громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична палата»

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email