ЧМИХАЛО Надія Василівна

ЧМИХАЛО Надія Василівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

ЧМИХАЛО Надія ВасилівнаЧМИХАЛО Надія ВасилівнаЧМИХАЛО Надія Василівна

Освіта:

1970 р. – закінчила Харківський фармацевтичний інститут за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора.

1991 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення ціноутворення на ліки індивідуального виготовлення в нових умовах господарювання». Присуджено науковий ступінь кандидат фармацевтичних наук зі спеціальності «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».

1993 р. – отримала вчене звання доцент кафедри менеджмент та маркетинг у фармації. 

Досвід професійної діяльності:

Рецептар – контролер аптеки №13 (1970 – 1980 рр.), завідувач аптеки №13 (1980-1984 рр.) завідувач аптеки №11 (1984 – 1986 рр.), асистент кафедри організація та економіка фармації (1986 – 1992 рр.), доцент кафедри менеджменту та маркетингу у фармації НФаУ (1993 – 2011 рр.), доцент кафедри соціальної фармації НФаУ (з 2011 р.). 

Сфера наукових інтересів:

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг, соціальні тенденції маркетингу у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я, історичні аспекти розвитку медицини та фармації, етико – деонтологічні принципи у фармації та медицині. 

Публікації:

Автор та співавтор 80 публікацій, з них статей у фахових виданнях – 28, науково-методичних рекомендацій – 26, навчальних посібників – 5, тез доповідей – 21.

Анализ фармацевтической составляющей системы экстренной медицинской помощи в Украине / А.А. Котвицкая, И.В. Кубарева, Л. А. Карпенко, Н.Б. Гавриш, Н.В. Чмыхало, В.И. Крупеня, В.Ф. Забашта // Вісник фармації. – 2019, № 1 (97). – С. 39-44.

Котвіцька А. А., Вивчення та практична апробація основних засад Концепції гідної праці як стратегічного орієнтира розвитку соціально-трудової сфери фармацевтичного ринку / А.А. Котвіцька, Д.Ю. Тарасенко, Н.В. Чмихало, Л.А. Карпенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2019. –№1 (57) – С. 22-32.

Кубарєва І. В. Дослідження актуальних напрямів впровадження Міжнародної Концепції Гідної праці у вітчизняну практику / І.В. Кубарєва, Н.В. Чмихало // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2018. – С. 317 – 320.

Abdneva Mehrijemal, Research of relationships «provisor – patient – doctor» on the basis of professional ethics and deontology / Abdneva Mehrijemal,  N. V. Chmihalo // Topical issues of new drugs developent: матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (10-12 квіт. 2019 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2019. – С. 338-339.

Чмихало Н. В., Дослідження мотиваційних профілів працівників фармацевтичної організації / Н. В. Чмихало, Л. А. Карпенко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (25-26 квіт. 2019 р., м. Харків) // ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ,  2019. – С. 304-305.

Співавтор навчальних посібників «Маркетинг послуг», «Менеджмент и маркетинг в фармации в вопросах и ответах», «Менеджмент та маркетинг у фармації. Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок – 2», «Правові та етичні норми діяльності в галузі» та 5 методичних рекомендацій: з дисциплін «Соціальне управління», «Соціальна відповідальність», «Маркетинг послуг», «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Етика та деонтологія у фармації».

Підготовлено 27 статей до Фармацевтичної енциклопедії. 

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 34 роки 

Перелік навчальних курсів: «Вступ до фаху з ознайомчою практикою», «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент», «Медичне правознавство, професійна етика та деонтологія», «Етика та деонтологія у фармації» 

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): соціально-економічні та етико – деонтологічні аспекти діяльності фармацевтичного сектору охорони здоров’я. 

Професійна активність:

Член громадського об’єднання «Соціальна та екологічна безпека»

Print Friendly, PDF & Email