ГОРБАНЬОВ Валерій Вікторович

ГОРБАНЬОВ Валерій Вікторович

кандидат історичних наук

ГОРБАНЬОВ Валерій ВікторовичГОРБАНЬОВ Валерій Вікторович

 

Освіта:

2000 р. – закінчив Харківський Національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ імені В.Н. Каразіна), і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія України» та здобув кваліфікацію історика, викладача історії та суспільно-політичних дисциплін.

2006 р. – на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна захистив кандидатську дисертацію за темою «Поміщицьке господарство Харківської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.». Присуджено науковий ступінь кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. 

Досвід професійної діяльності:

учитель історії ЗОШ № 123 м. Харкова (1999 р.), аспірант кафедри історії України ХНУ імені В.Н. Каразіна (2000-2003 рр.), викладач історії та філософії Фахового коледжу НФаУ (з 2003 р.), голова циклової комісії суспільних та загальноосвітніх дисциплін коледжу (з 2010 р.), асистент кафедри соціальної фармації НФаУ (з 2012 р.).

На кафедрі виконував обов’язки відповідального за виховну роботу (2013-2019 рр.). 

Сфера наукових інтересів:

історія медицини та фармації, дослідження історичних аспектів становлення та розвитку фармацевтичної освіти та науки, розвиток аптечної справи Харківщини. 

Публікації:

Автор та співавтор 60 публікацій, (у т.ч. 9 у фахових виданнях) та 2 навчальних посібника (з грифами МОН та МОЗ України), 6 статей у фармацевтичній енциклопедії, 35 тез доповідей тощо.

История медицины и фармации: учебное пособие для студентов иностранного факультета. – Х.: НФаУ, 2014. – 124 с.

Історія медицини та фармації: навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів. – Х.: НФаУ, 2016. – 168 с.

Прокопенко Т.С., Котвіцька А.А., Горбаньов В.В. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в українських землях в складі Російської імперії в XVIII – першій половині XIX століття / Т.С. Прокопенко, А.А. Котвіцька, В.В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації – 2015. – №4 (42). – стор. 81-86.

Прокопенко Т.С., Котвіцька А.А., Горбаньов В.В. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині XIX – на початку ХХ століття / Т.С. Прокопенко, А.А. Котвіцька, В.В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації – 2015. – №5(43). – стор. 54-59.

Горбаньов В.В. Історичні аспекти формування етичної і деонтологічної культури фахівців фармацевтичного профілю / В.В. Горбаньов // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – № 4. – Кн. 2. – Том ІІ (84). – К.: – Гнозис, 2019, стор. 77-94. 

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 16 років. 

Перелік навчальних курсів: «Вступ до фаху з ознайомчою практикою». 

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): історичні аспекти медицини та фармації в Україні та світі. 

Професійна активність:

Член громадського об’єднання «Соціальна та екологічна безпека»

 

Print Friendly, PDF & Email