“Дослідження ролі фармацевтичної інформації у системі фармацевтичного маркетингу”

Горіздіра Інна Анатоліївна, студентка 5 курсу, група 18
Суріков Олександр Олександрович, кандидат фармармацевтичних наук, доцент
Сурікова Ірина Олександрівна, асистент

“Теоретико-методичні підходи до вивчення лояльності спеціалістів фармації до фармацевтичних закладів як елементу організаційної культури”

Артюх Тетяна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент
Толочко Валентин Михайлович,
доктор фармацевтичних наук, професор

“Визначення екологічних портретів різних поколінь громадян України”

Карпенко К.І., студентка 3 курсу (4,0 р.н.), група Ф-1
Кубарєва Інна Валеріївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент
Проскурова Яна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, асистент