Тези

2020

 1. Терещенко, Л. В. Дослідження результатів прогнозування витрат, що пов’язані з організацією надання населенню медичної та фармацевтичної допомоги в країнах OECD/ Л. В.Терещенко// Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 січня 2020 р., м. Харків)./ за редакцією академіка УАН О.С. Шпичака. – Х. : Вид-во «Оригінал», 2020. – С. 167-168.
 2. Душа А.А., Аналіз кримінально-правового статусу фармацевтичного працівника як спеціального суб’єкта фальсифікації лікарських засобів / А.А. Душа, Г.Є. Болдарь // Матеріали звітної конференції студентів наукових груп та студентського наукового товариства ННІПФ про стан виконання наукових робіт «Здобутки студентства НФаУ» (23 січ. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – С.44.
 3. Жадановська Л.С., Сучасний стан розвитку госпітальної фармації в країнах світу / Л.С. Жадановська, А.В. Черкашина // Матеріали звітної конференції студентів наукових груп та студентського наукового товариства ННІПФ про стан виконання наукових робіт «Здобутки студентства НФаУ» (23 січ. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – С.45.
 4. Черкасова А.О., Порівняльний аналіз впровадження електронного рецепту в країнах світу / А.О. Черкасова, Л. В. Терещенко, І. О. Сурікова // Матеріали звітної конференції студентів наукових груп та студентського наукового товариства ННІПФ про стан виконання наукових робіт «Здобутки студентства НФаУ» (23 січ. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – С.46.
 5. Шабрацька Д.Е., Аналіз нормативно-правового регулювання утилізації лікарських засобів в Україні / Д.Е. Шабрацька, А.В. Волкова, Я.О. Проскурова // Матеріали звітної конференції студентів наукових груп та студентського наукового товариства ННІПФ про стан виконання наукових робіт «Здобутки студентства НФаУ» (23 січ. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – С.47.
 6. ЯхноТ.А., Аналіз доступності лікарських засобів, які відпускаються за програмою «доступні ліки» / Т.А. Яхно, А.В. Волкова , Ю.В. Корж // Матеріали звітної конференції студентів наукових груп та студентського наукового товариства ННІПФ про стан виконання наукових робіт «Здобутки студентства НФаУ» (23 січ. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – С.48.
 7. Горбаньов В.В., Особистісно-орієнтоване навчання в процесі вивчення суспільних та загальноосвітніх дисциплін в Коледжі НФаУ / В.В. Горбаньов // Організаційно-педагогічні та методичні проблеми і завдання імплементації закону України «Про фахову передвищу освіту». Збірник матеріалів XІХ обласної науково – практичної конференції. 21 лютого 2020 р. Харків, – С.114-117.
 8. Волкова, А. В., Аналіз поширеності вірусного гепатита у країнах Європейського регіону ВООЗ / А.В. Волкова, А.А. Ноздріна //  Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 березня 2020 року) / у 2-х т. – Х. :  НФаУ, 2020. –  Т. 2. – С.168-169 – (Серія «Наука»).
 9. Корж, Ю. В., Порівняльний аналіз підходів до фармакотерапії епілепсії в Україні та у Великій Британії / Ю.В. Корж, Н.В. Олєйнікова, О.Є. Кулаєва // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 березня 2020 року) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2020. –  Т. 2. – С.323-324 – (Серія «Наука»).
 10. Корж Ю. В., АВС аналіз публічних закупівель лікарських засобів для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз / Ю.В. Корж, Т.А. Романько // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 березня 2020 року) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2020. –  Т. 2. – С.325-326 – (Серія «Наука»).
 11. Терещенко, Л. В. Оцінка ефективності впровадження електронного рецепту в Україні в рамках реалізації державної рограми “Доступні Лікі”/ Л. В. Терещенко, Зайцева Ю.Л. // Науковий підхід до сфери практичної косметології: актуальні питання й тренди: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (11 березня 2020 р., м. Харків).  – Х. :Вид-во НФаУ, 2020., – С. 186-188.
 12. Пузак, Н. О. Вивчення сучасного стану алергічних захворювань серед дитячого контингенту в Україні / Н.О. Пузак, Н.В. Тебіна // Науковий підхід до сфери практичної косметології:актуальні питання й тренди: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 березня 2020 р., м. Харків).  – Х. :Вид-во НФаУ, 2020., – С. 167-168
 13. Чмихало, Н. В. Теоретичне обгрунтування вірусного маркетингу як нової технології просування комерційних пропозицій на ринку / Н.В. Чмихало, Я.О. Проскурова // Науковий підхід до сфери практичної косметології:актуальні питання й тренди: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 березня 2020 р., м. Харків).  – Х. :Вид-во НФаУ, 2020., – С. 202-203
 14. Вінник О. В., Дослідження загальних тенденцій формування hr-бренду в організаціях фармацевтичного профілю / О. В. Вінник, Н. В.Чмихало // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 19 березня 2020 р. / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2020. – С.135-136.
 15. Пузак, Н.О. Вивчення чинників впливу на формуванні прихильності споживачів до аптек / Н.О. Пузак, М. Пірмашова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 19 березня 2020 р. / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2020. – С.237.
 16. Пузак, Н.О. Необхідність вітамінів у нашому житті та маркетинговий аналіз українського ринку вітамінних препаратів / Н.О. Пузак, Н.Ф.Орловецька // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 19 березня 2020 р. / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2020. – С.293-295.
 17. Волкова, А.В. Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів для лікування гепатиту С / А.В. Волкова, А.А. Ноздріна, Т.О. Рибалко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 19 березня 2020 р. / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2020. – С.318.
 18. Сагайдак-Нікітюк, Р.В. Дослідження підходів концепції соціального маркетингу у фармації / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, А. А.Чегринець // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 19 березня 2020 р. / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2020. – С.116-117
 19. Волкова, А. В. Структурний аналіз споживання лікарських засобів, що відпускалися хворим за програмою «доступні ліки» в Україні / А.В. Волкова, Л.В. Терещенко, Ю.Л. Зайцева // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 19 березня 2020 р.) / редкол.: В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2020. – С.319-320.
 20. Горбаньов В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю / В.В. Горбаньов // «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу: матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції. 20 березня 2020 р. Київ, – С.104-107.
 21. Гавриш, Н. Б. Педагoгiчні аспекти формування кoнкурентoспрoмoжнoстi сучаснoгo прoвiзoра / Н. Б. Гавриш, А. В. Волкова // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., м. Дніпро, 27-28 берез. 2020 р. – Дніпро : Охотнік, 2020. – Ч. І. – С. 137-138. https://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21623
 22. Вінник, О. В. Дослідження привабливості фармацевтичної компанії у якості роботодавця для майбутніх фахівців фармації / О. В. Вінник, Н. В. Чмихало // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – 494 с.-С.307-308
 23. Сидора, Я. Б., Актуальність впровадженні іноваційних лікарських засобів у медичну практику в світі / Я.Б. Сидора, Ю.В. Корж // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – 494 с.-С.308-309
 24. Яхно, Т. А. Особливості самолікування населення України / Т.А. Яхно, А.В. Волкова // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – 494 с.-С.310-311
 25. Dager, Ali Аnalysis of current trends innovative development of the pharmaceutical industry / Dager Ali, L.V. Tereshchenko // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – 494 с.-С.315-316
 26. Boulenda, Saad Аnalysis problems of the modern information technology in health and pharmaceutical for african continent / Boulenda Saad, L.V. Tereshchenko // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – 494 с.-С.318-320
 27. Kulaieva, O. Ye. Study of indicators of morbidity of population on epilepsy in Ukraine // O. Ye. Kulaieva, N.V. Olieinikova, I. V. Korzh // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – 494 с.-C.320-321
 28. Ноздріна, А. А. Інтерактивні методи навчання в системі вивчення дисципліни «організація та економика фармації» в національному фармацевтичному університеті / А.А. Ноздріна, Н.В. Науменко // Topical issues of new medicines development: матеріали XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів (8-10 квіт. 2020 р., м. Харків). – Харків: НФаУ, 2020. – 494 с.-С.448-449
 29. Горбаньов, В. В. Виникнення та розвиток хімічних знань у стародавньому світі / В.В. Горбаньов // Наука хімія в сучасному світі: матеріали ІІІ дистанційної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 квітня 2020 р. Харків, – С.30-36.
 30. Горбаньов, В. В. Зародження та розвиток вищої фармацевтичної освіти в українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. / В.В. Горбаньов, Н.Б. Гавриш // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матеріали VІ міжнародної науково – практичної інтернет – конференції, 23-24 квітня 2020 р. Харків, – С.332-335
 31. Котвіцька, А. А. Аналіз сучасних тенденцій споживання лікарських препаратів для лікування хвороби Паркінсона в Україні / А.А. Котвіцька, О.С. Прокопенко // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.122-125
 32. Гавриш, Н.Б. Анализ показателей распространенности артериальной гипертензии у больных пожилого возраста в Марокко / Н.Б. Гавриш, Эжжебли Мохамед // Соціальна  фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.138-141
 33. Волкова, А. В. Шляхи вирішення проблеми неналежного видалення фармацевтичних відходів населенням України / А.В. Волкова, Я. О. Проскурова, П. О.Мелашенко // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.151-153
 34. Волкова, А. В. Аналіз динаміки рецептурного відпуску цукрознижуючих препаратів за державною програмою «доступні ліки» / А.В. Волкова, Л. В. Терещенко // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.190-193
 35. Волкова, А. В. Нормативно-правовий аналіз програми медичних гарантій в умовах реформування системи охорони здоров’я України / А.В. Волкова, О.О. Рищенко // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.212-213
 36. Корж, Ю. В. Правове регулювання обігу лікарських засобів в умовах пандемії коронавірусної хвороби / Ю.В. Корж, Л.І. Фурса Л.В. Терещенко, Ю.Л.Зайцева // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.216-219
 37. Болдарь, Г. Е. Анализ правового регулирования уголовной ответственности фармацевтического работника в Украине / Г.Е Болдарь, Аит Хмида Шаима // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.221-224
 38. Чмихало, Н. В. Дослідження політики брендингу як інструменту маркетингового менеджменту організації фармацевтичного профілю / Н. В. Чмихало, О.В.Вінник // Соціальна  фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.279-281
 39. Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Аналіз існуючих підходів до адаптивного управління підприємством / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К.К. Голубцова // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.247
 40. Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Розробка стандартних операційних процедур логістики зовнішньоекономічної діяльності виробничих фармацевтичних підприємств / Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Н. В. Захарко // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.251-252
 41. Тростянецька, А. В. Дослідження методів оцінки персоналу / А. В Тростянецька, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.252-255
 42. Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Соціально-екологічні аспекти поводження з відходами фармацевтичних підприємств / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Квачова О. М. // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.323-327
 43. Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Методи діагностики психологічного клімату в трудовому колективі аптечного закладу / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Н. В. Андрієнко, Н. В. Шварп // Соціальна фармація:  стан, проблеми та перспективи: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (23-24 квіт. 2020 р., м. Харків) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2020. – 388 с.-С.365-367
 44. Котвіцька, А. А. Аналіз результатів практичної апробації системи моніторингу ліко-пов’язаних помилок в аптечних закладах / А. А. Котвіцька, І. О.Сурікова // Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Х. : НФаУ, 2020. – 251 с.-С.64-65
 45. Волкова, А.В. Аналіз стану правового регулювання системи охорони здоров’я в контексті реалізації сучасної медичної реформи в Україні / А.В. Волкова, Г.Є Болдарь., О.О Рищенко // Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Х. : НФаУ, 2020. – 251 с.-С.22-23
 46. Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Дослідження міжнародного досвіду адаптивного управління фармацевтичними підприємствами / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. К. Голубцова // Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Х. : НФаУ, 2020. – 251 с.-С.154
 47. Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Методика оцінки управління відходами виробничого фармацевтичного підприємства / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. М. Квачова // Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Х. : НФаУ, 2020. – 251 с.-С.155-156
 48. Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Застосовування fmea-аналіз для оцінювання логістичних ризиків виробничих фармацевтичних підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Н. В. Захарко // Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Х. : НФаУ, 2020. – 251 с.-С.157
 49. Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Соціально-психологічні умови, що впливають на психологічний клімат у трудовому колективі /

Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Н. В. Андрієнко, Н.В. Альохіна // Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Х. : НФаУ, 2020. – 251 с.-С.158

 1. Тростянецька, А. В. Теоретичні аспекти оцінювання персоналу підприємства / А. В Тростянецька, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Х. : НФаУ, 2020. – 251 с.-С.181
 2. Безрук, І. Порівняння аналітичних та економічних характеристик хроматографічних методик для аналізу препаратів, що містять екстракт плюща / Безрук І., Котвіцька А., Корж Ю., Грудько В., Іванаускас Л., Георгіянц В. // Управління якістю в фармації : матеріали ХІV наук.-практ. конф., м. Харків, 22 трав. 2020 р. – Х. : НФаУ, 2020. – 251с.-С.12
 3. Волкова, А. В. Особливості використання кейс-методу при проведенні практичного заняття з дисципліни «фармацевтичне право та законодавство» / А.В. Волкова, Болдарь Г.Є. // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження: матеріали науково-практичної дистанційної міжнародної конференції, м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. М. Гаврищук та ін. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. – С.14-16
 4. Волкова, А. В. Дослідження доступності лікарських препаратів для лікування гепатиту С / А.В. Волкова., А.А. Ноздріна // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження: матеріали науково-практичної дистанційної міжнародної конференції, м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. М. Гаврищук та ін. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. – С.16-18
 5. Гнатюк, Л. С. Дослідження сучасного стану фармацевтичного забезпечення хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні / Л. С. Гнатюк, А. В. Черкашина // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження: матеріали науково-практичної дистанційної міжнародної конференції, м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. М. Гаврищук та ін. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. – С. 20-23.
 6. Ковтун, Є. Ю. Аналіз засобів маркетингових комунікацій при просуванні препаратів для лікування болю у спині / Є.Ю. Ковтун, А.В.Волкова // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження: матеріали науково-практичної дистанційної міжнародної конференції, м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. М. Гаврищук та ін. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. – С. 32-33.
 7. Романько, Т. А Аналіз публічних закупівель лікарських засобів для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз / Т.А. Романько, Ю.В Корж // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження: матеріали науково-практичної дистанційної міжнародної конференції, м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. М. Гаврищук та ін. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. – С. 53-54
 8. Hannah, Emeje The research of licensing terms of pharmaceutical activities in Nigeria / Hannah Emeje, A.V. Volkova, Yu. L. Zaytseva // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження: матеріали науково-практичної дистанційної міжнародної конференції, м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. М. Гаврищук та ін. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. – С. 79-80
 9. Tereshchenko, L. V. Research of development trends in the world market for prescription drugs / L. V. Tereshchenko, Hasher Tarek // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження: матеріали науково-практичної дистанційної міжнародної конференції, м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2020 р. / редкол.: М. М. Рожко, І. О Федяк, Л. М. Гаврищук та ін. – Івано-Франківськ: ІФНМУ, 2020. – С. 81-82
 10. Seblini, M. Research of orphan medicines regulation in different countries / M. Seblini, A. V. Cherkashyna // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С.192-193
 11. Терещенко, Л. В. Результати дослідження структури споживання ліків за програмою «Доступні ліки» в Україні / Л.В. Терещенко, Ю.В. Корж // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С.194
 12. Волкова, А. В. Аналіз нормативно-правової бази щодо реформування системи протитуберкульозної допомоги в Україні / А.В. Волкова, Ю.В. Корж, Т.А. Романько, О.О. Польна // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С.224-225
 13. Болдарь, Г. Е, Аналіз сучасних тенденцій розвитку кримінального й адміністративного законодавства у сфері фармацевтичної діяльності./ Г.E Болдарь // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – С.226-227
 14. Сеньків, І В. Порiвняльний аналiз державного регулювання iмпорту лікарських засобів на мiжнародному рiвнi / І В. Сеньків, Л.А Карпенко // матеріали VII Міжнар. наук.-практич. конф. «Science, society, education: topical issues and development prospects». – 7-9 червня, м. Харків, 2020. – С. 266-270.
 15. Волкова, А. В. Застосування методу проблемних ситуацій у викладанні дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» / А.В. Волкова, Г.Є. Болдарь // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю (21‒22 жовт. 2020 р., м. Харків) // ред. кол. : В. М. Толочко та ін. – Х. : НФаУ, 2020. – (Серія «Наука»). – С.203-205
 16. Толочко, В. М. Аспекти інтеграції очної і дистанційної форм навчання в системі післядипломної освіти за думкою спеціалістів фармації // Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning)»: наука, освіта, практика : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конференції з міжнар. участю (21‒22 жовт. 2020 р., м. Харків) // ред. кол. : В. М. Толочко та ін. – Х. : НФаУ, 2020. – (Серія «Наука»). – С.239-241
 17. Корж, Ю. В. Аналіз публічних закупівель лікарських засобів для лікування хворих на епілепсію / Ю.В. Корж, Н. В.Олєйнікова // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2020. – С.79
 18. Терещенко, Л. В. Характеристика основних принципів реформування вітчизняної системи охорони здоров’я за умов впровадження партнерських відносин між державою та суспільством / Л. В. Терещенко, . Ю.В. Корж // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2020. – С.78
 19. Котвіцька, А. А. Аналіз клініко-епідеміологічних показників хвороби Паркінсона / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали Міжнар. наук.-практ. internet-конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Харків) / ред. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2020. – С.70
 20. Пузак, Н. О. Оцінка внутрішніх можливостей фармацевтичної організації та впливу зовнішнього середовища / Н. О. Пузак, Т. Р Кириленко, Д. Е. Гергуль // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). Х. : Монограф. 2020. – С. 223-224
 21. Лімонтова, О. П. Дослідження соціально – психологічного клімату в організаціях фармацевтичного профілю / О. П. Лімонтова, Н. В. Чмихало // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). Х. : Монограф. 2020. – С. 385-387
 22. Котвіцька, А.А. Роль корпоративної символіки у створенні бренду освітньої послуги / А.А. Котвіцька, О.Ю. Яковлева // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.64
 23. Котвіцька, А.А. Результати частотного аналізу призначень лікарських препаратів пацієнтам з хворобою Паркінсона / А.А. Котвіцька, О.С. Прокопенко // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.136
 24. Бойко, А. О. Клієнтоорієнтований сервіс як складова ефективного управління аптечним закладом / А.О. Бойко, О.С. Овакімян // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.181-183
 25. Волкова, А.В. Вивчення особливостей нормативно-правового регулювання електронної реалізації лікарських засобів в Україні / А.В. Волкова, О.О. Рищенко, В.С. Долгополий // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.198-199
 26. Пузак, Н.О. Вивчення особливостей фармацевтичного маркетингу / Н.О. Пузак, А.О Паунічева. // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.264
 27. Пузак, Н.О. Роль методів управління та стилів керівництва в діяльності аптек / Н.О. Пузак, В.С. Саніна // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.265
 28. Рогожина, О.О. Виклики та перспективи розвитку електронної торгівлі ліками в Україні / О.О. Рогожина, О.С. Овакімян // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.269-271
 29. Рожкова, А. С. Дослідження лояльності клієнтів роздрібного сектору фармацевтичного ринку / А.С. Рожкова, Н. В. Чмихало // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.272-273
 30. Соболєва, Д. А. Соціальна відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності у фармацевтичній галузі / Д.А. Соболєва, Л.А. Карпенко // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.286-287
 31. Столітня, О.П. Товарна політика фармацевтичного підприємства: від сутності до складових / О.П. Столітня, О.С. Овакімян // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.291-292
 32. Тарасевич, В.Ю. Структурний аналіз асортименту аптечного закладу / В.Ю.Тарасевич, О.В. Шарій, А.В. Волкова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІІ міжнарод. наук.-практ. internet-конференції з міжнар. участю, Харків, 12 листопада 2020 / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, А.Г. Лісна. – Харків : НФаУ, 2020. – С.293
 33. Пляка, Л. В. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності майбутніх провізорів до професійної діяльності / Л.В. Пляка, А.А. Ноздріна // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали X міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Київ, 13 листопада 2020 р.). Київ, 2020. – С.478-481
 34. Bezruk, I. Assessment and comparison of chromatographic procedures for hederacoside C determination in dosage form / I. Bezruk, A. A. Kotvitska, I. V.Korzh, L. Ivanauskas, V. A. Georgijanc // In International Distance Conference «Contemporary Pharmacy: Issues, Challenges and Expectation «Tarptautinė nuotolinė konferencija «Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos» abstract book: 2020 Spring: May 8th, 2020 Kaunas, Lithuania / Edited By: Inga Matulytė, Giedrė Kasparavičienė. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2020. – P. 23
 35. Басри, Бадр Перспективы внедрения концепции «ответственного самолечения» в королевстве Марокко / Басри Бадр, Л. А.Карпенко // The 4 th International scientific and practical conference “Innovative development of science and education” (June 21-23, 2020) ISGT Publishing House, Athens, Greece. Р – 88-99
 36. Volkova A.V. The study of the problem of accumulation of medicine residues in foreign countries / A.V. Volkova, Ia.O. Proskurova, Yu.О. Ryabokon // «Science and education: problems, prospects and innovations»: the 3th International scientific and practical Conference, Kyoto, Japan, December 2-4, 2020. P. 128-133.
 37. Skripchenko Ev. N. Study for strategic solutions to promote an international pharmaceutical company in a market economic downturn / Ev. N. Skripchenko,  L.A. Karpenko // Збірник ІІ Міжнар. наук.-практич. Інтернет-конф. «Сучасна фармація-наука і практика» (The 2nd international scientific-practical internet -conference modern pharmacy – science and practice proceedings), 01-21 грудня 2020 р., м. Кутаїсі, Грузія.( 01-21.12.2020, Kutaisi, Georgia).– С. 141-143.
Print Friendly, PDF & Email