Тези

2017

  1. Котвіцька А.А. Дослідження показників захворюваності на хворобу Паркінсона у країнах світу / А.А. Котвіцька, О.С. Прокопенко // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 100-101
  2. Котвіцька А.А. Вивчення досвіду формування соціальної фармації як наукового напрямку/ А.А. Котвіцька, І.О. Сурікова // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 102-104
  3. Акиев М. Анализ деятельности государственной системы контроля качества лекарственных средств/ М. Акиев, А.А. Суриков // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 120-121
  4. Амангелдиев М. Изучение предложений гиполипидемических лекарственных средств на фармацевтическом рынке украины/ М. Амангелдиев, А. В. Черкашина // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 122 – 125
  5. Котвіцька А.А. Вивчення світових підходів до надання фармацевтичної допомоги населенню/ А.А. Котвіцька, А.В. Волкова // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 133-135
  6. Котвіцька А. А. Прогнозування обсягів реімбурсації вартості фармацевтичного забезпечення дітей раннього віку хворих на гострий бронхіт на регіональному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 135–138.
  7. Котвіцька А. А. Дослідження тенденцій розвитку фамацевтичного ринку нестероїдних протизапальних препаратів/ А. А. Котвіцька, В.Г. Костюк // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 139–141.
  8. Волкова А.В. Дослідження нармативно-правових аспектів просування лікарських препаратів на ринку України / А.В. Волкова, О.В. Бутенко // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 148–149.
  9. Коліщак М.М. Дослідження рівня соціальної відповідальності бізнесу у фармацевтичному секторі шляхом аналізу міжнародних рейтингових показників/ М.М. Коліщак, І.В. Кубарєва, А.В. Черкашина // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 164–166.
  10. Волкова А.В. Анализ ассортимента лекарственных препаратов для лечения кислотозависимых заболеваний/ А.В. Волкова, Э. Гундогдиев // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 184–185.
  11. Кононенко О.В. Анализ ассортиментной структуры вакцин, представленных на рынке Украины/ О.В. Кононенко, А.А. Пастухова, Хаббари Маруан // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 188–189.
  12. Кубарєва І.В. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку у сільській місцевості/ І.В. Кубарєва, К.О. Демянік // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 192–193.
  13. Котвіцька А. А. Дослідження наукової спадщини Галена та його внесок в розвиток медицини та фармації/ А. А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, В.В. Горбаньов // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 214–216.
  14. Пастухова О.А. Дослідження сучасних методів мотивації персоналу на прикладі аптечного закладу/ О.А. Пастухова, В.О. Агапов // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 234-235.
  15. Пастухова О.А. Реалізація теорії мотивації серед працівників аптечного закладу/ О.А. Пастухова, М.О. Крючкова // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 235-236.
  16. Пастухова О.А. Дослідження практичних аспектів роботи медичних представників/ О.А. Пастухова, Є.О. Шевченко // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 237.
  17. Гавриш Н.Б. Исторические и современные аспекты развития системы фармацевтической информации в Туркменистане / Н.Б. Гавриш, О. Рахматулаев // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 184–185.
  18. Abdurakhmonov J.U. Research of the pharmaceutical market of Uzbekistan and prospects of its development / J.U. Abdurakhmonov, O.M. Voronina // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 193-194.
  19. Gidri Marven Availability of pharmaceutical care as a component of social protection system in Tunisia / Gidri Marven, N.V. Chmyhalo// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 203-204.
  20. Hassani Omar Professional ethics of pharmacist as an element of pharmacy social function / Hassani Omar, L.A. Karpenko// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 206-207.
  21. Khachaturian I.O. Regulatory aspects of pharmaceutical provision organization in different countries of the world / I.O. Khachaturyan, I.V. Kubareva// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 216-217.
  22. Lysak A. Marketing approach in the study of professional cosmetics for hair on the Ukrainian market / A. Lysak, N.A. Puzak// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 219.
  23. Meki Amir Pharmaceutical support of the Tunis population / Meki Amir,O. Puzak // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 225-226.
  24. Surikova I.O. Formation the concept of social pharmacy at the world / I.O. Surikova, A.A. Kotvitska// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 231.
  25. Tarasenko D.A. The study of general structure of sales in the pharmacy / D.A. Tarasenko, O.V. Kononenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 232.
  26. Горбаньов В. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні дисципліни «Історія медицини та фармації» / В. В. Горбаньов // Удосконалення освітнього процесу на основі інформаційно-комунікаційних технологій : Збірник матеріалів XVI обласної науково-методичної конференції. 24 лютого 2017 р. – м. Харків – С. 126-127.
  27. Горбаньов В. В. Значення дисципліни «Історія медицини та фармації» для формування професійних якостей майбутніх фахівців фармації / В. В. Горбаньов // Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення : Матеріали всеукраїнської науково – методичної інтернет – конференції. 18 – 19 квітня 2017 р. – м. Харків – С. 92-97.
  28. Котвіцька А. А. Аналіз сучасних аспектів раціональної фармакотерапії хворих на глаукому / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали IX наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. : В. П. Черних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 224-225
  29. Котвіцька А. А. Фармакоекономічний аналіз фармакотерапії кору з використанням методу «вартість захворювання» / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали IX наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. : В. П. Черних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-227
  30. Гончаров І. В. Науково-практичні підходи до планування асортименту лікарських засобів в аптеці «Айва» м. Харків / І. В. Гончаров, О. А Пастухова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та Коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2017. – С. 52 – 53.
  31. Кисельова Е. Є. Вивчення історичних аспектів фармації Харківщини під час проходження студентами першого курсу практики в аптеці / Е. Є. Кисельова, Н. Б. Гавриш // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та Коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2017. – С. 53 – 54.
  32. Котвіцька А. А. Аналіз результатів функціонування системи управління якістю Національного фармацевтичного університету / Котвіцька А. А., Лебединець В.О // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 97 – 99.
  33. Котвіцька А. А. Практичні аспекти забезпечення якості фармацевтичної допомоги населенню на рівні аптечної організації / Котвіцька А. А., Кубарєва І. В., Севрюков О.В. // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – с. 96
  34. Котвіцька А. А. Аналіз сучасного стану заборони обігу лікарських засобів в Україні / Котвіцька А. А., Кубарєва І. В., Суріков О.О. // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – с. 95.
  35. Назарко О. І. Забезпечення якості вищої освіти – стратегічна мета і виклик часу / О. І. Назарко // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – с. 117 – 118.
  36. Овакімян О. С. Соціологічна діагностика результативності процесів університету як механізм управління якістю / О. С. Овакімян // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – с. 129.
  37. Бардакова Л. В. Законодавче обґрунтування терміну «процедура» при здійсненні державного контролю за обігом лікарських засобів / Бардакова Л.В., Гелдимирадов С. // Матеріали XIV Міжнародна науково практична конференція студентів та молодих учених «Перший крок в науку – 2017» (26-28 квітня) / М-во охорони здоров’я України. – Вінниця. – 2017. – с.113
  38. Волкова А. В. Сучасні аспекти соціального маркетингу фармацевтичними компаніями / Волкова А. В., Остапчук Д. В. // Матеріали XIV Міжнародна науково практична конференція студентів та молодих учених «Перший крок в науку -2017» (26-28 квітня) / М-во охорони здоров’я України. – Вінниця. – 2017. – с.526-527.
  39. Котвіцька А.А. Розробка матриці формування конкурентної карти ринку не стероїдних протизапальних препаратів / Котвіцька А.А., Костюк В.Г. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – с. 371-374
  40. Котвіцька А. А. Аналіз вітчизняного ринку муколітичних лікарських засобів для лікування гострого бронхіту у дітей раннього віку / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – С. 370.
  41. Котвіцька А. А. Дослідження міжнародного досвіду щодо аналізу структури витрат для лікування хвороби Паркінсона / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – С. 343.
  42. Пузак Н. О. Дослідження гендерних стереотипів у контексті професійної ролі чоловіка і жінки у фармації / Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало, О. М. Дубинець // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – с. 246-247.
  43. Котвіцька А. А. Аналіз проблемних питань комунікативних процесів в аптечних закладах / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова, М. С. Єфіменко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – с. 245.
  44. Карпенко Л. А. До питання професійної підготовки маркетологів і менеджерів / Л. А. Карпенко, І. В. Кубарєва // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – с. 163-164.
  45. Котвіцька А. А. АВС – аналіз обсягів продажів нестероїдних протизапальних препаратів, представлених на фармацевтичному ринку України / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк, І. О. Лобова // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 196-197.
  46. Карпенко Л. А. Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій / Л. А. Карпенко, Н. Б. Гавриш // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 191-192.
  47. Котвіцька А. А. Дослідження показників доступності муколітичних лікарських засобів для лікування гострого бронхіту у дітей раннього віку / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 194-195.
  48. Котвіцька А. А. Дослідження термінологічного апарату щодо негативних наслідків застосування лікарських засобів / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 199-200.
  49. Котвіцька А. А. Аналіз антикорупційного законодавства в діяльності аптечних закладів України / А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 201-202.
  50. Кубарєва І. В. Аналіз сучасного стану поширеності та захворюваності сільського населення України / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 203-204.
  51. Котвіцька А. А. Фармакоекономічний аналіз терапії хворих на гепатит С / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова, М. В. Люшенко // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 198.
Print Friendly, PDF & Email