Науковий симпозіум у рамках VIII Національного з’їзду фармацевтів України

«Соціальна фармація:

стан, проблеми, перспективи»

Пропонуємо ознайомитися за збірником наукового симпозіуму  💡 

obkladunka_2016

Доповіді учасників наукового симпозіуму:

1. СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Котвіцька А. А., Національний фармацевтичний університет, м. Харків

2. REGULATING ONLINE PHARMACIES: INTERNATIONAL & EU LAW 

Andre den Exter, Institute of HealhPolicy & Management Erasmus University, Rotterdam, Netherlands

3. BENEFITS OF EVIDENCE-BASED KNOWLEDGE AT THE POINT OF CARE: BUILDING AND USING NATIONAL FORMULARIES AND CLINICAL GUIDELINES

Duncan Enright, EBN Health, Witney, United Kingdom

4. ПРЕИМУЩЕСТВА НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫХ ДАННЫХ НА МОМЕНТ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: CОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМУЛЯРОВ И КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Чеботаренко Н., Coalition for Rational & Safe Use of Medicines, Chisinau, Moldova

5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЕРІАТРИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ

Чайковська В. В., Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ, м. Київ; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ 

6. БОРОТЬБА З ПАРАЗИТАРНИМИ ХВОРОБАМИ, ЯК ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Бодня К. І., Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

7. ФОРМУЛЯРНА СИСТЕМА ЯК СУЧАСНА ПОТРЕБА ПРОЦЕСУ ЯКІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

Кабачна А. В.Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ

8. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я

Камінська Т. М., Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, м. Харків

9. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕФЕРЕНТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ В СИСТЕМІ Health Technology Assessment

Немченко А. С., Національний фармацевтичний університет, м. Харків

10. ВИМОГИ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ В РАМКАХ ОСТАННІХ ЗМІН GMP ЄС

Підпружников Ю. В., Національний фармацевтичний університет, м. Харків

11. «БІЗНЕС-КРЕДИТ» – 20 РОКІВ АУДИТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

Цуркан А. О., ТОВ «Бізнес-Кредит», м. Київ

12. ОЦІНКА ЯКОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ ТА РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИТРАТ НА ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Ткачова О. ВНаціональний фармацевтичний університет, м. Харків

13. ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЕТАПАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Убогов С. Г.Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

14. АКТУАЛЬНІСТЬ СПІВПРАЦІ СУЧАСНОЇ АПТЕКИ З АДВОКАТОМ І ФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗНАННЯ, ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗОВОЇ БАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Жерновніков С. О., Приватна адвокатська практика, м. Харків

15. ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ В РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФАРМАЦЕВТІВ

Артеменко А. П., Національний фармацевтичний університет, м. Харків

16. STUDY PECULIARITIES OF MANAGEMENT OF CHANGES IN PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS

Bondarieva I., National University of Pharmacy, Kharkiv