ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Кафедра соціальної фармації НФаУ радо запрошує ініціативних та амбіційних фахівців фармацевтичної галузі долучитися до наукової діяльності Національного фармацевтичного університету – вищого навчального закладу України з величезним досвідом підготовки фармацевтичних кадрів, лідера фармацевтичної освіти, ідеолога розвитку фармацевтичної галузі України!

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

За більш детальною інформацію рекомендуємо звертатися до відділу аспірантури та докторантури НФаУ: http://nuph.edu.ua/nauka-2/otdel-aspy-rantury-y-doktorantury/aspy-rantura/

За період з 2011 по 2018 рр. на кафедрі соціальної фармації захищено:

докторську дисертаційну роботу на тему: «Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів» – докторант Лебединец В. О., науковий консультант проф. Котвіцька А. А.

кандидатські дисертації:

на тему: «Науково-методичні підходи до організації системи реімбурсації вартості лікарських засобів в умовах соціального медичного страхування» – дисертант Красуля О. І., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до організації фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічний інсульт» – дисертант Лобова І. О., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на псоріаз» – дисертант Карло В. В., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Обґрунтування методичних підходів до удосконалення надання фармацевтичної допомоги геріатричним хворим на глаукому» – дисертант Пастухова О. А., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на виразкову хворобу» – дисертант Ходаківська В. П., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Науково-методичне обґрунтування підходів до удосконалення системи забезпечення населення медичними імунобіолоічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей» – дисертант Кононенко О. В., науковий керівник проф. Котвіцька А. А..;

на тему: «Оптимізація фармацевтичного забезпечення пільгових дитячих категорій населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів» – дисертант Коробова Є. С. (науковий керівник проф. Котвіцька А. А.);

на тему: «Соціально-економічне обґрунтування організації системи фармацевтичного забезпечення хворих на мікози» – дисертант Костюк В. Г. (науковий керівник проф. Котвіцька А. А.)

На сьогодні, на кафедрі соціальної фармації НФаУ виконуються:

докторські дисертації:

 • доц. Прокопенко Т. С. (2012-2017 рр.) – «Теоретичне та науково-практичне обґрунтування підготовки молодших спеціалістів фармації в сучасних  умовах» (науковий консультант проф. Котвіцька А. А.);
 • доц. Кубарєва І. В. (2015-2019 рр.) – «Теоретико-прикладні та методологічні підходи до удосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів» (науковий консультант проф. Котвіцька А. А.);
 • доц. Волкова А. В. (2016-2020 рр.) – «Методологія соціально-ефективної системи управління фармацевтичним забезпеченням населення» (науковий консультант проф. Котвіцька А. А.);
 • доц. Суріков О. О. (2016-2020 рр.) – «Теоретичне обґрунтування формування та розвитку фармацевтичної складової системи соціальної безпеки в Україні» (науковий консультант проф. Котвіцька А. А.).

кандидатськи дисертації:

 • Сурікова І. О. (2015-2018 рр.) – «Наукове обґрунтування сучасних принципів соціальної фармації в реформуванні охорони здоров’я» (науковий керівник проф. Котвіцька А. А.);
 • Тарасенко Д. Ю. (2015-2019 рр.) – «Наукове обґрунтування сучасних принципів регулювання трудових відносин працівників фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я» (науковий керівник проф. Котвіцька А. А.);
 • Прокопенко О. С. (2016-2020 рр.) – «Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на хворобу Паркінсона» (науковий керівник проф. Котвіцька А. А.).
 • Бекетова М.С. (2017-2021 рр.) – «Наукове обґрунтування соціально-фармацевтичної складової в організації паліативної допомоги дітям» (науковий керівник доц. Кубарєва І.В.);
 • Лехмак Я.Б. (2017-2021 рр.) – «Науково-методичні засади організації та управління системи фармацевтичного забезпечення в умовах особливого періоду» (науковий керівник доц. Кубарєва І.В.);
 • Яковлєва О.Ю. (2017-2021 рр.) – «Науково-практичні підходи до формування моделі бренду послуги фармацевтичного вищого навчального закладу» (науковий керівник проф. Котвіцька А. А.)
 • Чернічко І.М. (2018-2022 рр.) – «Соціально-економічні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих на розсіяний склероз в умовах стаціонару» (науковий керівник доц. Кубарєва І.В.);
 • Романько Т.А. (2018-2022 рр.) – «Науково-методичне обґрунтування сучасних підходів до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на соціально-небезпечні захворювання» (науковий керівник доц. Корж Ю.В.);
 • Олєйнікова Н.В. (2018-2022 рр.) – «Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів з удосконалення фармацевтичної допомоги хворим на хронічний панкреатит» (науковий керівник доц. Корж Ю.В.).

Наукова робота кафедри СФ проводиться за загальним спрямуванням: «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації».

Наукові дослідження кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення в сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямками:

 • Соціальна фармація: її роль і місце у сучасній освіті та науці;
 • Соціальна медицина та соціальна фармація – взаємозв’язок дисциплін;
 • Людина – суспільство – ліки – фармацевтична допомога – сфери взаємодії;
 • Соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню;
 • Основи права та законодавства у фармації;
 • Соціальний менеджмент у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я;
 • Морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності;
 • Соціальні тенденції маркетингу у фармації;
 • Сучасні проблемні питання організації та надання паліативної та хоспісної допомоги;
 • Фармакоекономічний аналіз схем лікування соціально-значущих захворювань;
 • Проблеми організації фармацевтичного забезпечення сільського населення;
 • Соціальна відповідальність бізнесу в фармації;
 • Історичні аспекти медицини та фармації;
 • Організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій;
 • Соціально-психологічні аспекти фармацевтичної діяльності;
 • Фармацевтична інформація – сучасний стан інформаційного забезпечення фармацевтичної діяльності.

 Якщо серед вищезазначених наукових напрямів Ви знайшли цікавий для себе, ми з радістю допоможемо Вам у досить важкому, але надзвичайно цікавому шляху майбутнього науковця!