Практика

 

Відповідальний за практичну підготовку

Пузак Надія Олександрівна к.фарм.н., доцент

Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного фармацевтичного університету є формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної виробничої діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої роботи.

Загальні питання організації, проведення і підведення підсумків практики здобувачів вищої освіти в НФаУ визначається ПОЛ А2.2-32-022 «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в НФаУ» (2019 р.)

ГРАФІК ПРИЙОМУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ-2021p з фармацевтичного маркетингу та менеджменту (для студентів 5 курсу спеціальності Фармація 4,5 та 2,5 р.н.) та менеджменту та маркетингу у армації та ПКГ (для студентів спеціальності ТПКЗ 4,5 та 5,5 р.н.)

ГРАФІК ПРИЙОМУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ(2020-21н.р.)  З ФММ та ОЕФ на кафедрі СФ для студентів 4к. (Фармація 4,0), 5к. (КФ мед.) 5 к. (ТПКЗ 5,0) денної форми навчання