Вас вітає колектив кафедри соціальної фармації НФаУ!

Кафедра соціальної фармації заснована 1 липня 2011 року з метою підвищення якості сучасної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» (Наказ ректора НФаУ від 05.05.2011 р. № 260).

З моменту заснування і до 2015 року кафедру очолювала Котвіцька Алла Анатоліївна, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор НФаУ.

У період 2015-2019 рр. завідувачкою була Кубарєва Інна Валеріївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

З 2019 року завідувачкою кафедри стала Волкова Аліна Вікторівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Колектив кафедри соціальної фармації, 2019 рік

Колектив кафедри соціальної фармації, 2019 рік

Сьогодні на кафедрі працюють доктор фармацевтичних наук, 15 кандидатів фармацевтичних наук, 2 кандидати юридичних наук, кандидат наук із соціальних комунікацій, кандидат соціологічних наук, кандидат історичних наук, в тому числі 14 доцентів і 10 асистентів, а також 3 старші лаборанти.

За 8 років існування кафедри для забезпечення навчального процесу розроблено і видано Національний підручник «Основи права та законодавства у фармації», 12 навчальних посібників: «Історія медицини та фармації» (українською та російською мовами), «Екстремальна медицина» (українською та російською мовами), «Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях», «Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно-правових актів у двох частинах», «Фармацевтичне право та законодавство» (російською та англійською мовами), «Маркетинг послуг», «Правові та етичні норми діяльності в галузі», «Соціологія організації та сучасної економічної теорії», «Військова підготовка (Організація медичного забезпечення населення і військ): у запитаннях та відповідях»; більше 60 методичних рекомендацій та робочих зошитів для практичних, семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Відповідно до навчальних планів кафедрою соціальної фармації викладаються дисципліни:

 • Академічна доброчесність
 • Вступ до фаху з ознайомчою практикою
 • Маркетингові дослідження у фармації (за освітньою програмою «Фармація» для здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» зі спеціальності «Фармація»; та здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Фармація»)
 • Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі (за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів»)
 • Організація та економіка фармації (за освітньою програмою «Фармація» для здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина»; за освітньою програмою «Клінічна фармація»; для здобувачів вищої освіти факультету з підготовки іноземних громадян англійською мовою навчання)
 • Соціальна економіка у фармації
 • Соціальна фармація
 • Фармацевтичне право та законодавство (за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технології фармацевтичних препаратів»)
 • Фармацевтичне правознавство (за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів»)
 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент (за освітніми програмами «Фармація» для здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Фармація», та здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» зі спеціальності «Фармація»; та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»)
 • Фармацевтична інформація
 • Медичне право, професійна етика та деонтологія (вибіркова)
 • Основи конституційного права України (вибіркова)
 • Правознавство та медичне законодавство (вибіркова)
 • Соціальна економіка (вибіркова)
 • Соціальне управління у фармацевтичній галузі (вибіркова)
 • Соціологія організації та сучасна економічна теорія (вибіркова)

Напрями наукових досліджень кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення у сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямками: обґрунтування та вдосконалення соціально-ефективних механізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги, в тому числі організації системи реімбурсації вартості ліків, організації та надання паліативної та хоспісної допомоги; нормативно-правове регулювання обігу лікарських засобів, гармонізація вітчизняного законодавства відповідно до вимог ЄС; фармакоекономічні та соціально-економічні дослідження застосування ліків.

Протягом 2011-2019 рр. на кафедрі соціальної фармації виконано і захищено: 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій. На теперішній час виконуються 4 докторських та 9 кандидатських дисертаційних робіт.

У 2015 році створено науковий фаховий журнал «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (http://sphhcj.nuph.edu.ua), який включено до Переліку наукових фахових видань (2016 р.) і якому присвоєно категорію «Б» (2019 р.).