Тести КРОК 2

Матеріали для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 

Субтести з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ»:

  1. Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення : метод. рек. з підг. до ліцензійного іспиту «Крок-2» для ЗВО освітніх програм «Фармація» (4,5 мед.) та «Клінічна фармація» денної та заочної форм навч. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 79 с. –

Режим доступу: http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2019/2019_mr_oef_krok2_ch1.pdf

  1. Організація та економіка фармації. Ч. 2. Основи економіки та системи обліку у фармації : метод. рек. з підг. до ліцензійного іспиту «Крок-2» для ЗВО освітніх програм «Фармація» (4,5 мед.) та «Клінічна фармація» денної та заочної форм навч. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 89 с. –

Режим доступу: http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2019/2019_mr_oef_krok2_ch2.pdf

 

Тестування он-лайн можна проходити на сайті tests.nuph.edu.ua у розділі каф. Соціальної фармації – ОЕФ_КФ

 

 

Субтести з дисципліни «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ»:

  1. Менеджмент та маркетинг у фармації. Методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до ліцензійного іспиту «КРОК-2». Ч. 1. Менеджмент у фармації / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, А.В. Волкова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 74 с.
  2. Менеджмент та маркетинг у фармації. Методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до ліцензійного іспиту «КРОК-2». Ч. 2. Маркетинг у фармації / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, А.В. Волкова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 92 с.

 

Тестування он-лайн можна проходити на сайті tests.nuph.edu.ua у розділі каф. Соціальної фармації – ФММ_Фармація

 

 

Субтести з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ ТА ПКГ»:

  1. Менеджмент та маркетинг у фармації. Методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до ліцензійного іспиту «КРОК-2». Ч. 1. Менеджмент у фармації / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, А.В. Волкова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 74 с.
  2. Менеджмент та маркетинг у фармації. Методичні рекомендації для підготовки здобувачів вищої освіти до ліцензійного іспиту «КРОК-2». Ч. 2. Маркетинг у фармації / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, А.В. Волкова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 92 с.

 

Тестування он-лайн можна проходити на сайті tests.nuph.edu.ua у розділі каф. Соціальної фармації – ММФ_ТПКЗ

Print Friendly, PDF & Email