Перелік освітніх компонент

Згідно з навчальними планами на кафедрі соціальної фармації у 2023-2024 н.р. викладаються освітні компоненти для освітньо-професійних програм «Фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Фізична терапія», «Хвороби дрібних домашніх тварин», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Маркетинг», «Менеджмент», освітньо-наукової програми «Фармація PhD».


Галузь знань – 22 Охорона здоров’я; спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-професійна програма «Фармація»

Вступ до фаху

Фармацевтичне право та законодавство

Соціальна фармація

Основи конституційного права України (вибірк.)

Правознавство (вибірк.)

Фармацевтична інформація (вибірк.)

Соціологічні дослідження у фармації (вибірк.)


Галузь знань – 22 Охорона здоров’я; спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-професійна програма «Технології фармацевтичних препаратів»

Основи конституційного права України (вибірк.)

Державне управління фармацевтичною галуззю

Фармацевтичне право та законодавство


Галузь знань – 22 Охорона здоров’я; спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-професійна програма «Клінічна фармація»

Вступ до фаху

Правознавство та медичне законодавство (вибірк.)

Фармацевтичне право та законодавство

Організація та економіка фармації

Соціальна фармація


Галузь знань – 22 Охорона здоров’я; спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-професійна програма «Технології парфумерно-косметичних засобів»

Основи конституційного права України (вибірк.)

Фармацевтичний менеджмент та маркетинг 

Соціальна фармація


Галузь знань – 22 Охорона здоров’я; спеціальність 227 «Терапія та реабілітація»

Освітньо-професійна програма «Терапія та реабілітація»

Медичне право та менеджмент за професійним спрямуванням

Медичне право, професійна етика та деонтологія

 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Академічна доброчесність (вибірк.)

Громадське здоров’я (вибірк.)

 • Презентація
 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Основи соціальної реабілітації (вибірк.)

 • Презентація
 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Професійна етика та комунікації (вибірк.)

Правознавство (вибірк.)

 • Презентація
 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я; спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування»

Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»

Основи конституційного права України (вибірк.)

 • Презентація
 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Медичне право (вибірк.)

 • Презентація
 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Правознавство (вибірк.)

 • Презентація
 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Правознавство та медичне законодавство (вибірк.)


Галузь знань – 21 «Ветеринарна медицина»; спеціальність 221 Ветеринарна медицина

Освітньо-професійна програма «Хвороби дрібних домашніх тварин»

Ветеринарне законодавство України

 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування; спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація»

Соціологія організації та сучасна економічна теорія

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Основи конституційного права України (вибірк.)

 • Презентація
 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування; спеціальність 075 Маркетинг

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

Маркетинг послуг

 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

Соціальна економіка (вибірк.)


Галузь знань – 22 Охорона здоров’я; спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-наукова програма «Фармація PhD»

Академічна доброчесність

 • Силабус
 • Робоча програма
 • КТП
 • Критерії оцінювання

 

 

Print Friendly, PDF & Email