Навчальні дисципліни

Згідно з навчальними планами на кафедрі соціальної фармації у 2020-2021 навчальному році викладались 19 дисциплін для освітніх програм та спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Ветеринарна медицина»,  «Економіка підприємства», «Адміністративний менеджмент», зокрема:

для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (освітньо-кваліфікаційний рівень «доктор філософії»):

 • Академічна доброчесність – 1 курс денної, вечірньої та заочної форми навчання;

для спеціальності (освітньої програми) 226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Фармація»:

 • Вступ до фаху з ознайомчою практикою – 1 курс денної та заочної форми навчання;
 • Маркетингові дослідження у фармації – випускний курс заочної форми навчання для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» зі спеціальності «Фармація»;
 • Організація та економіка фармації – 3 курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина»);
 • Соціальна економіка у фармації – 1 курс денної, вечірньої та заочної (дистанційної) форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);
 • Соціальна фармація – випускний курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);
 • Фармацевтичне право та законодавство – 2, 3 курси денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);
 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент – 2, 3, 4 курси денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом «Фармація»);

для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Клінічна фармація»:

 • Вступ до фаху з ознайомчою практикою – 1 курс денної та заочної форми навчання;
 • Організація та економіка фармації – 3 курс денної та заочної форми навчання;
 • Соціальна фармація – випускний курс денної та заочної форми навчання;
 • Фармацевтичне право та законодавство – 2, 3 курси денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);

для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів»:

 • Основи конституційного права – 1 курс денної та заочної форми навчання;
 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент – 3, 4, 5 курси денної та заочної форми навчання;

для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми «Технологія фармацевтичних препаратів»:

 • Фармацевтичне право та законодавство – 2, 3 курси денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);

для спеціальності 211 Ветеринарна медицина (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»):

 • Ветеринарне законодавство України – 1 курс денної форми навчання;

для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»):

 • Медичне право, професійна етика та деонтологія – 1 курс денної форми навчання;

для спеціальності «Технології парфумерно-косметичних засобів»:

 • Етика та деонтологія у фармації – випускний курс денної та заочної форми навчання;
 • Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі – 6 курс заочної форми навчання;
 • Фармацевтичне правознавство – випускний курс заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);

для спеціальності «Клінічна фармація»:

 • Фармацевтична інформація – 6 курс заочної форми навчання;
 • Фармацевтичне правознавство – випускний курс заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);

для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньої програми «Лабораторна діагностика»:

 • Основи конституційного права – 1 курс денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»);
 • Правознавство та медичне законодавство – 1 курс денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);

для спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми «Адміністративний менеджмент»

 • Соціальне управління у фармацевтичній галузі – 1 курс вечірньої та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

для спеціальності 073 Менеджмент освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

 • Соціологія організації та сучасна економічна теорія – 1 курс денної, вечірньої та заочної форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

для спеціальності 051 Економіка, освітньої програми «Економіка підприємства»:

 • Соціальна економіка – 3 курс денної та заочної форми навчання

для спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент»:

 • Основи конституційного права – 1 курс денної та заочної форми навчання.

Print Friendly, PDF & Email