Практика

Практика

Відповідальний за практичну підготовку:

Євгенія Сергіївна Коробова,

к.фарм.н., асистент

 

 

 

Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного фармацевтичного університету є формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної виробничої діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої роботи.

Загальні питання організації, проведення і підведення підсумків практики здобувачів вищої освіти в НФаУ визначається ПОЛ А2.2-32-022 «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в НФаУ» (2019 р.).

Практична підготовка здобувачів вищої освіти на кафедрі соціальної фармації НФаУ 2021-2022 н.р.

№ з/п

ОКР

Форма

навчання

курс Назва навчально-виробничої практики Термін проходження й обсяг роботи у годинах

ПМК

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФАРМАЦІЯ»

226 Фармація, термін навчання 3 роки 10 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за напрямом”Фармація“)

1 магістр денна 4 Виробнича фармацевтична з фармацевтичного маркетингу та менеджменту 3 тижні (135 годин)

17.01 -06.02.2022

8 семестр, д. залік
226 Фармація, промислова фармація термін навчання 3 роки 10 місяців

 (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за напрямом”Медицина“)

2 магістр денна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
3 магістр денна 4 Виробнича фармацевтична з організації та економіки фармації 4 тижні (180годин)

07.02 -06.03.2022

8 семестр,

д. залік

226 Фармація, промислова фармація термін навчання 4 роки 10 місяців
4 магістр денна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
226 Фармація, промислова фармація термін навчання 5 років 6 місяців
5 магістр заочна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
226 Фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” зі спеціальності “Фармація“)

6 магістр заочна 5 Виробнича з фармацевтичного маркетингу та менеджменту (під час самостійної роботи) 3 тижні (135 годин)

01.09-09.01.2022

9 семестр, д. залік
226 Фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст“)

7 магістр заочна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
226 Фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців (ДЗ)

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст)

8 магістр змішана заочно-дистанційна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
226 Фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців

 (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” зі спеціальності “Медицина“)

9 магістр заочна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
10 магістр

 

заочна 4 Виробнича фармацевтична з організації та економіки фармації 4 тижні (180 годин)

07.02.21 – 10.05.21

8 семестр, д. залік
226 Фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців (ДЗ)

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” зі спеціальності “Медицина“)

11 магістр змішана заочно-дистанційна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
12 магістр змішана заочно-дистанційна 4 Виробнича з організації та економіки фармації 4 тижні (180 годин)

01.02 -10.05.2021

8 семестр, д. залік
226 Фармація, термін навчання 3 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “ спеціаліст” зі спеціальності “Медицина“)

13 магістр заочна 4 Виробнича з організації та економіки фармації 3 тижні (135 годин)

з 1.09.2021

6 семестр,

д. залік

226 Фармація, термін навчання 2 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” зі спеціальності “Фармація“)

14 магістр заочна 3 Виробнича з фармацевтичного маркетингу та менеджменту 2 тижні

(90годин)

з 1.09.21

5 семестр, д. залік
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»
226 Клінічна фармація, термін навчання 4 роки 10 місяців
15 магістр денна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
226 Клінічна фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст“за напрямом підготовки «Медицина»)

16 магістр заочна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою: ознайомча практика 30 годин 1 семестр, залік
17 магістр заочна 5 Виробнича фармацевтична з організації та економіки фармації 2 тижні (90 годин)

18.10 -30.10.2021

9 семестр, д. залік
226 Клінічна фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст“)

18 магістр

 

заочна 5 Виробнича фармацевтична з організації та економіки фармації 2 тижні (90 годин)

18.10.2021-30.10.2021

9 семестр, д. залік
226 Клінічна фармація, термін навчання 5 років 6 місяців
19 магістр заочна 6 Виробнича практика з організації та економіки фармації 2 тижні (90 годин)

18.10.2021- 30.10.2021

11 семестр, д. залік
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТЕХНОЛОГІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»
226 – Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 4 роки 10місяців
20 магістр денна 5 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації та парфумерно-косметичної галузі 2 тижні

(90 годин)

10 семестр, д. залік
226 – Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 3 роки 10 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за напрямом”Медицина“)

21 магістр

 

денна 4 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації та парфумерно-косметичної галузі 2 тижні

(90 годин)

8 семестр,

д. залік

226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 4 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст“)

22 магістр заочна 5 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації та парфумерно-косметичної галузі 2 тижні

(90 годин)

з 1.09.21

9 семестр,

д. залік

226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 4 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за напрямом 1201 “Медицина“)

23 магістр заочна 5 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації та парфумерно-косметичної галузі 2 тижні

(90 годин)

9 семестр, д. залік
226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 4 роки 6 місяців

(для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” зі спеціальності “Фармація“)

24 магістр заочна 5 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації та парфумерно-косметичної галузі 2 тижні

(90 годин)

9 семестр, д. залік
7.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання

5 років 6 місяців

25 спеціаліст заочна 6 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації та парфумерно-косметичної галузі 2 тижні

(90 годин)

з 1.09.21

11 семестр, д. залік
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (FOR FOREIGN STUDENTS)
8.12020101 Pharmacy for foreign students (Language of Instructions-English)

term of study 5 years

26 master full-time 5 Manufacturing practice in management and organization of pharmacy 4 weeks

01.09.2021-17.10.2021

9 th semester, Grade. Credit
226 Pharmacy for foreign students (Language of Instructions-English)

term of study 4 years 10 months

27 master full-time 1 Introduction to the Specialty with the Inductory Practice Inductory Practice 30 hours 1 th semester
226 Фармація, для іноземних студентів, які навчаються українською мовою,

термін навчання 4 роки 10 міс

28 магістр денна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою 30 годин 1 семестр, залік
226 Фармация, для иностранных студентов, которые учатся на русском языке,

срок обучения 3 года 10 месяцев

29 магистр дневная 4 Производственная фармацевтическая по фармацевтическому менеджменту и маркетингу
226 Фармація, для іноземних студентів, які навчаються українською мовою,

термін навчання 5 років 6 місяців

30 магістр заочна 1 Вступ до фаху з ознайомчою практикою 30 годин 1 семестр, залік

 

Методичні матеріали:

Звіт з виробничої практики з організації та економіки фармації

Звіт з виробничої фармацевтичної практики з фармацевтичного маркетингу та менеджменту (освітня програма “Фармація”)

Розподіл викладачів з виробничої фармацевтичної практики з фармацевтичного маркетингу та менеджменту (освітня програма “Фармація”)

Звіт з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації (освітня програма “ТПКЗ”)

Розподіл викладачів з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації (освітня програма “ТПКЗ”)

DIARY-REPORT about manufacturing practice “Management and organization of pharmacy” Discipline “Organization and economics of pharmacy”

Print Friendly, PDF & Email