Практика

Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного фармацевтичного університету є формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної виробничої діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої роботи.

Загальні питання організації, проведення і підведення підсумків практики здобувачів вищої освіти в НФаУ визначається ПОЛ А2.2-32-022 «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в НФаУ».

Практична підготовка здобувачів вищої освіти на кафедрі соціальної фармації НФаУ у 2023-2024 н.р.

Форма здобуття освіти курс Назва навчально-виробничої практики Обсяг у годинах Підсумковий контроль
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»
226 Клінічна фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст“за напрямом «Медицина», за напрямом «Фармація«)
заочна 5 Виробнича фармацевтична з організації та економіки фармації 2 тижні (90 годин) 9 семестр, диф. залік
226 Клінічна фармація, термін навчання 4 роки 10 місяців
денна 5 Виробнича фармацевтична з організації та економіки фармації 2 тижні (90 годин) 10 семестр, диф. залік
226 Клінічна фармація, термін навчання 4 роки 6 місяців (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст“)
заочна 5 Виробнича фармацевтична з організації та економіки фармації 2 тижні (90 годин) 9 семестр, диф. залік
226 Клінічна фармація, термін навчання 5 років 6 місяців
заочна 6 Виробнича практика з організації та економіки фармації 2 тижні (90 годин) 11 семестр, диф. залік
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТЕХНОЛОГІЇ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»
226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 4 роки 10 місяців
денна 5 Виробнича з фармацевтичного маркетингу та менеджменту 2 тижні (90 годин) 10 семестр, диф. залік
226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 3 роки 10 місяців (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за напрямом “Медицина“)
денна 4 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації 2 тижні (90 годин) 8 семестр, диф. залік
226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 4 роки 6 місяців (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст“)
заочна 5 Виробнича з фармацевтичного маркетингу та менеджменту 2 тижні (90 годин) 9 семестр, диф. залік
226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 4 роки 6 місяців (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за напрямом “Медицина“)
заочна 5 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації 2 тижні (90 годин) 9 семестр, диф. залік
226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 4 роки 6 місяців (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за напрямом “Фармація“)
заочна 5 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації 2 тижні (90 годин) 9 семестр, диф. залік
226 Технології парфумерно-косметичних засобів, термін навчання 5 років 6 місяців
заочна 6 Виробнича з менеджменту та маркетингу у фармації 2 тижні (90 годин) 11 семестр, диф. залік
FOR FOREIGN STUDENTS
226 Pharmacy for foreign students (Language of Instructions-English), term of study 4 years 10 months
full-time 5 Pharmaceutical Manufacturing Practice in Organization and Economics of Pharmacy 4 weeks (180 hours) 9th semester, Grade. Credit

Відповідальні викладачі за керівництво практичною підготовкою від кафедри:

  • Виробнича практика з фармацевтичного маркетингу та менеджменту – доц. Ольга Сергіївна ОВАКІМЯН (o.ovakimian.stud.nfau@gmail.com)
  • Виробнича практика з організації та економіки фармації – доц. Юлія Вікторівна КОРЖ (korzh2001@gmail.com)
  • Pharmaceutical Manufacturing Practice in Organization and Economics of Pharmacy – Lubov TERESCHENKO (lyubov.ter2017@gmail.com)

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

ОП «Клінічна фармація»

ОП «Технології парфумерно-косметичних засобів»

Pharmacy for foreign students

Print Friendly, PDF & Email