Аспірантура

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Кафедра соціальної фармації НФаУ запрошує ініціативних та амбіційних фахівців фармацевтичного сектору сфери охорони здоров’я долучитися до наукової діяльності Національного фармацевтичного університету – закладу вищої освіти України з величезним досвідом підготовки фармацевтичних кадрів, лідера фармацевтичної освіти, ідеолога розвитку фармацевтичної галузі України!

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

За більш детальною інформацію рекомендуємо звертатися до відділу аспірантури та докторантури НФаУ.

За період з 2011 по 2024 рр. на кафедрі соціальної фармації захищено:

 • докторську дисертаційну роботу:

на тему: «Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів» – докторант Лебединец В. О., науковий консультант проф. Котвіцька А. А. (2016)

 • кандидатські дисертаційні роботи:

на тему: «Науково-методичні підходи до організації системи реімбурсації вартості лікарських засобів в умовах соціального медичного страхування» – дисертант Красуля О. І., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2013)

на тему: «Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до організації фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічний інсульт» – дисертант Лобова І. О., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2014);

на тему: «Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на псоріаз» – дисертант Карло В. В., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2015);

на тему: «Обґрунтування методичних підходів до удосконалення надання фармацевтичної допомоги геріатричним хворим на глаукому» – дисертант Пастухова О. А., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2016);

на тему: «Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на виразкову хворобу» – дисертант Ходаківська В. П., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2016);

на тему: «Науково-методичне обґрунтування підходів до удосконалення системи забезпечення населення медичними імунобіолоічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей» – дисертант Кононенко О. В., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2016);

на тему: «Оптимізація фармацевтичного забезпечення пільгових дитячих категорій населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів» – дисертант Коробова Є. С., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2018);

на тему: «Наукове обґрунтування соціально-економічних принципів управління товарною політикою виробничих фармацевтичних підприємств» – дисертант Костюк В. Г., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2018);

на тему: «Наукове обґрунтування сучасних принципів соціальної фармації в реформуванні охорони здоров’я» – дисертант Сурікова І. О., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2020);

на тему: «Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на хворобу Паркінсона» – дисертант Прокопенко О. С., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2021);

на тему: «Обґрунтування сучасних підходів до впровадження ефективних моделей соціального партнерства у трудові відносини у вітчизняній системі фармацевтичного забезпечення населення» – дисертант Тарасенко Д. Ю., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2021);

на тему «Науково-практичні підходи до формування моделі бренду освітньої послуги фармацевтичного закладу вищої освіти» – дисертант Яковлєва О. Ю., науковий керівник доц. Волкова А.В. (2023);

на тему «Наукове обґрунтування соціально-фармацевтичної складової в організації паліативної допомоги дітям» –  дисертант Бекетова М. С., науковий керівник доц. Кубарєва І.В. (2023);

на тему «Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до вдосконалення фармацевтичної допомоги хворим на епілепсію» –  дисертант Олєйнікова Н. В., науковий керівник доц. Корж Ю.В. (2024);

на тему «Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на вірусні гепатити» – дисертант Ноздріна А. А., науковий керівник доц. Волкова А.В. (2024);

на тему «Науково-практичні підходи щодо підвищення якості і доступності регуляторних послуг у сфері обігу лікарських засобів» – дисертант Суворов М. О., науковий керівник проф. Котвіцька А. А. (2024)

 

На сьогодні, на кафедрі соціальної фармації НФаУ виконуються:

 • докторські дисертації:

доц. Прокопенко Т. С. – «Теоретичне та науково-практичне обґрунтування підготовки молодших спеціалістів фармації в сучасних умовах» (науковий консультант проф. Котвіцька А.А.);

доц. Кубарєва І. В. – «Теоретико-прикладні та методологічні підходи до удосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів»;

доц. Волкова А. В. – «Методологія соціально-ефективної системи управління фармацевтичним забезпеченням населення» (науковий консультант проф. Котвіцька А.А.);

доц. Суріков О. О. – «Теоретичне обґрунтування формування та розвитку фармацевтичної складової системи соціальної безпеки в Україні» (науковий консультант проф. Котвіцька А.А.).

 • кандидатські дисертації:

Лехмак Я. Б. – «Науково-методичні засади організації та управління системи фармацевтичного забезпечення в умовах особливого періоду» (науковий керівник доц. Кубарєва І.В.);

Ковтун Є. Ю. – «Науково-методичні підходи до підвищення ефективності формування фармацевтичної грамотності населення» (науковий керівник доц. Волкова А.В.);

Смеречук С. Д. – «Розробка сучасних підходів до вдосконалення соціально-орієнтованих медичних інформаційних систем» (науковий керівник доц. Корж Ю.В.)

Кайота О.В. – «Розробка біотехнологічних та соціально-економічних підходів до удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на нирково-клітинну карциному» (наукові керівники доц. Волкова А.В., проф. Хохленкова Н.В.)

 


Наукова робота кафедри соціальної фармації проводиться за загальним спрямуванням: «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації».

Наукові дослідження кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення в сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямками:

 • концепції соціальної фармації як складової ефективної сфери охорони здоров’я;
 • нормативно-правове регулювання фармацевтичного забезпечення населення та тенденції управління фармацевтичним сектором сфери охорони здоров’я;
 • соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню;
 • раціональна фармакотерапія як головний елемент ефективного та безпечного фармацевтичного забезпечення населення;
 • діджиталізація та інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я;
 • соціальні тенденції менеджменту та маркетингу у фармації та соціальна відповідальність бізнесу в фармації;
 • фармакоекономічний аналіз схем лікування соціально-небезпечних захворювань;
 • організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій (особливого періоду, воєнного стану, пандемій та інших загроз різного характеру та ступеню впливу);
 • соціально-психологічні та морально-етичні аспекти фармацевтичної діяльності в умовах воєнного стану;
 • історичні аспекти медицини та фармації;
 • викладання організаційно-економічних дисциплін у закладах вищої медичної та фармацевтичної освіти.

Якщо серед вищезазначених наукових напрямів Ви знайшли цікавий для себе, ми з радістю допоможемо Вам у досить важкому, але надзвичайно цікавому шляху майбутнього науковця!

 

Print Friendly, PDF & Email