Аспірантура

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Кафедра соціальної фармації НФаУ запрошує ініціативних та амбіційних фахівців фармацевтичного сектору сфери охорони здоров’я долучитися до наукової діяльності Національного фармацевтичного університету – вищого навчального закладу України з величезним досвідом підготовки фармацевтичних кадрів, лідера фармацевтичної освіти, ідеолога розвитку фармацевтичної галузі України!

Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

За більш детальною інформацію рекомендуємо звертатися до відділу аспірантури та докторантури НФаУ.

 

За період з 2011 по 2021 рр. на кафедрі соціальної фармації захищено:

докторську дисертаційну роботу:

на тему: «Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів» – докторант Лебединец В. О., науковий консультант проф. Котвіцька А. А.

кандидатські дисертації:

на тему: «Науково-методичні підходи до організації системи реімбурсації вартості лікарських засобів в умовах соціального медичного страхування» – дисертант Красуля О. І., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів до організації фармацевтичного забезпечення хворих на ішемічний інсульт» – дисертант Лобова І. О., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на псоріаз» – дисертант Карло В. В., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Обґрунтування методичних підходів до удосконалення надання фармацевтичної допомоги геріатричним хворим на глаукому» – дисертант Пастухова О. А., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на виразкову хворобу» – дисертант Ходаківська В. П., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Науково-методичне обґрунтування підходів до удосконалення системи забезпечення населення медичними імунобіолоічними препаратами для планової вакцинопрофілактики дітей» – дисертант Кононенко О. В., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Оптимізація фармацевтичного забезпечення пільгових дитячих категорій населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів» – дисертант Коробова Є. С., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Наукове обґрунтування соціально-економічних принципів управління товарною політикою виробничих фармацевтичних підприємств» – дисертант Костюк В. Г., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Наукове обґрунтування сучасних принципів соціальної фармації в реформуванні охорони здоров’я» – дисертант Сурікова І. О., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Соціально-економічні підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на хворобу Паркінсона» – дисертант Прокопенко О. С., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.;

на тему: «Обґрунтування сучасних підходів до впровадження ефективних моделей соціального партнерства у трудові відносини у вітчизняній системі фармацевтичного забезпечення населення» – дисертант Тарасенко Д. Ю., науковий керівник проф. Котвіцька А. А.

На сьогодні, на кафедрі соціальної фармації НФаУ виконуються:

докторські дисертації:

 • доц. Прокопенко Т. С. – «Теоретичне та науково-практичне обґрунтування підготовки молодших спеціалістів фармації в сучасних умовах» (науковий консультант проф. Котвіцька А.А.);
 • доц. Кубарєва І. В. – «Теоретико-прикладні та методологічні підходи до удосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів»;
 • доц. Волкова А. В. – «Методологія соціально-ефективної системи управління фармацевтичним забезпеченням населення» (науковий консультант проф. Котвіцька А.А.);
 • доц. Суріков О. О. – «Теоретичне обґрунтування формування та розвитку фармацевтичної складової системи соціальної безпеки в Україні» (науковий консультант проф. Котвіцька А.А.).

кандидатські дисертації:

 • Яковлєва О. Ю. (2017-2021 рр.) – «Науково-практичні підходи до формування моделі бренду послуги фармацевтичного вищого навчального закладу» (науковий керівник доц. Волкова А.В.);
 • Бекетова М. С. (2017-2021 рр.) – «Наукове обґрунтування соціально-фармацевтичної складової в організації паліативної допомоги дітям» (науковий керівник доц. Кубарєва І.В.);
 • Лехмак Я. Б. (2017-2021 рр.) – «Науково-методичні засади організації та управління системи фармацевтичного забезпечення в умовах особливого періоду» (науковий керівник доц. Кубарєва І.В.);
 • Чернічко І. М. (2018-2022 рр.) – «Соціально-економічні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих на розсіяний склероз в умовах стаціонару» (науковий керівник доц. Кубарєва І.В.);
 • Олєйнікова Н. В. (2018-2022 рр.) – «Наукове обґрунтування соціально-економічних підходів з удосконалення фармацевтичної допомоги хворим на хронічний панкреатит» (науковий керівник доц. Корж Ю.В.);
 • Романько Т. А. (2019-2023 рр.) – «Науково-методичне обґрунтування сучасних підходів до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на соціально-небезпечні захворювання» (науковий керівник доц. Корж Ю.В.);
 • Ноздріна А. А. (2020-2024 рр.) – «Соціально-економічні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення хворих на гепатити» (науковий керівник доц. Волкова А.В.);
 • Ковтун Є. Ю. (2020-2024 рр.) – «Науково-методичні підходи до підвищення ефективності формування фармацевтичної грамотності населення» (науковий керівник доц. Волкова А.В.);
 • Суворов М. О. (2020-2024 рр.) – «Науково-практичні підходи до удосконалення державної системи якості лікарського забезпечення населення в Україні» (науковий керівник проф. Котвіцька А. А.).

 

Наукова робота кафедри соціальної фармації проводиться за загальним спрямуванням: «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації».

Наукові дослідження кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення в сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямками:

 • Соціальна фармація: її роль і місце у сучасній освіті та науці;
 • Соціальна медицина та соціальна фармація – взаємозв’язок дисциплін;
 • Людина – суспільство – ліки – фармацевтична допомога – сфери взаємодії;
 • Соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню;
 • Основи права та законодавства у фармації;
 • Соціальний менеджмент у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я;
 • Морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності;
 • Соціальні тенденції маркетингу у фармації;
 • Сучасні проблемні питання організації та надання паліативної та хоспісної допомоги;
 • Фармакоекономічний аналіз схем лікування соціально-значущих захворювань;
 • Проблеми організації фармацевтичного забезпечення сільського населення;
 • Соціальна відповідальність бізнесу в фармації;
 • Історичні аспекти медицини та фармації;
 • Організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій;
 • Соціально-психологічні аспекти фармацевтичної діяльності;
 • Фармацевтична інформація – сучасний стан інформаційного забезпечення фармацевтичної діяльності.

 Якщо серед вищезазначених наукових напрямів Ви знайшли цікавий для себе, ми з радістю допоможемо Вам у досить важкому, але надзвичайно цікавому шляху майбутнього науковця!

Print Friendly, PDF & Email