Наукові напрямки, впровадження розробок

НАУКОВІ НАПРЯМКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБОК

Наукова робота кафедри соціальної фармації проводиться за загальним спрямуванням: «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації».

Наукові дослідження кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення в сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямками:

 • Соціальна фармація: її роль і місце у сучасній освіті та науці
 • Соціальна медицина та соціальна фармація – взаємозв’язок дисциплін
 • Людина – суспільство – ліки – фармацевтична допомога – сфери взаємодії
 • Соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню
 • Основи права та законодавства у фармації
 • Соціальний менеджмент у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я
 • Морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності
 • Соціальні тенденції маркетингу у фармації
 • Сучасні проблемні питання організації та надання паліативної та хоспісної допомоги
 • Фармакоекономічний аналіз схем лікування соціально-значущих захворювань
 • Проблеми організації фармацевтичного забезпечення сільського населення
 • Соціальна відповідальність бізнесу в фармації
 • Історичні аспекти медицини та фармації
 • Організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій
 • Соціально-психологічні аспекти фармацевтичної діяльності
 • Фармацевтична інформація – сучасний стан інформаційного забезпечення фармацевтичної діяльності

Результати наукових досліджень співробітників опубліковані в більше ніж 500 наукових працях, з яких статті у фахових іноземних і вітчизняних виданнях, журналах, що індексуються базами Scopus і Web of Science, спеціалізованих вітчизняних виданнях, тези доповідей на науково-практичних конференціях, науково-методичні рекомендації, інформаційні листи.

Колективом кафедри отримано 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Розроблені співробітниками кафедри науково-методичні рекомендації та інформаційні листи впроваджено у практичну роботу провідних фармацевтичних підприємств України та навчальний процес закладів вищої освіти.

Print Friendly, PDF & Email