Наукові напрями, впровадження наукових розробок

НАУКОВІ НАПРЯМИ, ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБОК

Наукова робота кафедри соціальної фармації проводиться за загальним спрямуванням: «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації».

Наукові дослідження кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення в сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямками:

 • концепції соціальної фармації як складової ефективної сфери охорони здоров’я;
 • нормативно-правове регулювання фармацевтичного забезпечення населення та тенденції управління фармацевтичним сектором сфери охорони здоров’я;
 • соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню;
 • раціональна фармакотерапія як головний елемент ефективного та безпечного фармацевтичного забезпечення населення;
 • діджиталізація та інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я;
 • соціальні тенденції менеджменту та маркетингу у фармації та соціальна відповідальність бізнесу в фармації;
 • фармакоекономічний аналіз схем лікування соціально-небезпечних захворювань;
 • організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій (особливого періоду, воєнного стану, пандемій та інших загроз різного характеру та ступеню впливу);
 • соціально-психологічні та морально-етичні аспекти фармацевтичної діяльності в умовах воєнного стану;
 • історичні аспекти медицини та фармації;
 • викладання організаційно-економічних дисциплін у закладах вищої медичної та фармацевтичної освіти.

Результати наукових досліджень співробітників опубліковані в більше ніж 500 наукових працях, з яких статті у фахових іноземних і вітчизняних виданнях, журналах, що індексуються базами Scopus і Web of Science, спеціалізованих вітчизняних виданнях, тези доповідей на науково-практичних конференціях, науково-методичні рекомендації, інформаційні листи.

Колективом кафедри отримано 24 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Розроблені співробітниками кафедри науково-методичні рекомендації та інформаційні листи впроваджено у практичну роботу провідних фармацевтичних підприємств України та навчальний процес закладів вищої освіти.

Print Friendly, PDF & Email