Історія кафедри

На виконання «Програми розвитку Національного фармацевтичного університету у 2011-2017 роках» на підставі рішення Вченої ради з 01 липня 2011 р. у НФаУ було створено першу в Україні кафедру соціальної фармації, яку очолила д.фарм.н., професор Алла Анатоліївна Котвіцька.

Завідувачі кафедри:

1_Котвіцька

2011-2015 рр. Алла Анатоліївна КОТВІЦЬКА

професор, доктор фармацевтичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

З 2014 р. по 2017 р. перший проректор з науково-педагогічної діяльності НФаУ, 16 листопада 2017 р. обрана ректором НФаУ.

Історія кафедри

2015-2019 рр. Інна Валеріївна КУБАРЄВА

доцент, кандидат фармацевтичних наук.
З 2019 р. по 2021 р. – проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи НФаУ.

Історія кафедри

З 2019 р. Аліна Вікторівна ВОЛКОВА

доцент, кандидат фармацевтичних наук.

Сьогодні на кафедрі працюють 27 співробітників, серед яких 1 доктор наук, професор; 16 кандидатів фармацевтичних наук, 2 кандидати юридичних наук, кандидат наук із соціальних комунікацій, кандидат соціологічних наук, серед яких 13 доцентів; 2 старші лаборанти.

Навчально-методична робота

На кафедрі викладаються освітні компоненти для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Економіка підприємства», «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент», «Оцінка технологій охорони здоров’я», «Фізична терапія», «Хвороби дрібних домашніх тварин».

До освітнього процесу на кафедрі залучаються фахівці практичної фармації, а також проводяться заняття на базі провідних фармацевтичних підприємств м. Харкова.

За період з 2011 р. по 2023 р. колективом кафедри розроблено і видано 2 підручники, 14 навчальних посібників, більше 100 навчально-методичних рекомендацій для аудиторної і самостійної роботи здобувачів вищої освіти з усіх освітніх компонент, що викладаються на кафедрі.

Історія кафедри Історія кафедри

Науково-дослідна робота

Основними напрямами наукових досліджень колективу кафедри є обґрунтування та вдосконалення соціально-ефективних механізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги (організація систем реімбурсації вартості ліків за умов ринкової економіки та медичного страхування населення); дослідження нормативно-правового регулювання обігу лікарських засобів, гармонізація вітчизняного законодавства відповідно до вимог ЄС; фармакоекономічні та соціально-економічні дослідження застосування лікарських засобів.

Важливою складовою науково-дослідницької діяльності кафедри є підготовка докторів та кандидатів фармацевтичних наук. За період 2011-2024 рр. на кафедрі соціальної фармації під керівництвом проф. А.А. Котвіцької захищена 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, 10 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 2 – на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD); під керівництвом доц. І.В. Кубарєвої – 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD); під керівництвом доц. А.В. Волкової – 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD); під керівництвом доц. Ю.В. Корж – 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD).

На сьогоднішній момент на кафедрі виконуються 4 докторські дисертації та 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD).

Історія кафедри

Історія кафедри

Історія кафедри

 

 

 

 

 

 

 

Одним із вагомих кроків у розвитку соціальної фармації в Україні стало заснування за ініціативою проф. А.А. Котвіцької та видавництво Національним фармацевтичним університетом у 2015 р. наукового журналу «Соціальна фармація в охороні здоров’я», головним редактором якого є проф. А.А. Котвіцька. Журнал є науковим фаховим виданням в галузі фармацевтичних та медичних (соціальна медицина) наук і якому присвоєно категорію «Б», видається у друкованій та електронній версіях.

З 2013 р. кафедрою проводиться щорічна міжнародна науково-практична конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», у якій за період проведення взяли участь представники 40 установ з 11 країн світу, за підсумками конференцій підготовлено більше 130 презентацій результатів досліджень, видано 173 статті, майже 1000 тез.

15-16 вересня 2016 р. відбувся науковий симпозіум «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», який проходив у рамках VIII Національного з’їзду фармацевтів України та був присвячений 5-річчю заснування кафедри соціальної фармації НФаУ. У роботі симпозіуму взяли участь провідні вчені вітчизняних та зарубіжних вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти; представники міжнародних і громадських організацій у сфері охорони здоров’я; представники практичної медицини та фармації; докторанти та аспіранти НФаУ.

Історія кафедри

У 2019 р. з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, підвищення якості підготовки фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, системного вдосконалення навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вперше на території України кафедрою соціальної фармації було проведено університетську студентську олімпіаду з фармацевтичного права та законодавства серед здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

У березні 2020 р. кафедрою проведено першу Всеукраїнську студентську олімпіаду з фармацевтичного права та законодавства, до якої долучились представники з 7 закладів вищої освіти України.

Історія кафедри Історія кафедри

 
Print Friendly, PDF & Email