Підручники та навчальні посібники

 

Підручники та навчальні посібники Екстремальна медицина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, А. В. Волкова, О. О. Суріков, А. В. Черкашина, І. В. Кубарєва, О. А. Пузак – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.

(Затверджено МОЗ України (лист № 23-01-9 / 157 від 22.08.2014 р.) та рекомендовано МОН України (лист № 1 / 11-10422 від 08.07.2014 р.))

Підручники та навчальні посібники История медицины и фармации: учебное пособие для студентов иностранного факультета / А. А. Котвицкая, В. В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. – Х. : НФаУ, 2014. – 124 с.

(Затверджено МОЗ (лист № 23-01-9 / 152 від 22.08.2014 р.) та рекомендовано МОН України (лист № 1 / 11-10421 від 08.07.2014 р.))

Підручники та навчальні посібники Экстремальная медицина : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений / А. А. Котвицкая, Н. А. Пузак, А. В. Волкова и др.; авториз. пер. с укр. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 144 с.

(Затверджено МОЗ України (лист № 23-01-9 / 157 від 22.08.2014 р.) та рекомендовано МОН України (лист № 1 / 11-10422 від 08.07.2014 р.))

Підручники та навчальні посібники Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков, А. В. Волкова, А. В. Черкашина – Х. : НФаУ, 2015. – 112 с.

(Рекомендовано МОН України (лист № 1 / 11-18293 від 17.12.2015 р.))

Підручники та навчальні посібники Історія медицини та фармації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, В.В. Горбаньов, Н.Б. Гавриш та ін. – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 168 с.

(Рекомендовано Державною установою «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» (лист №23-01-9/372 від 17.07.2015))

Підручники та навчальні посібники Основи права та законодавства у фармації : нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, О.О. Суріков та ін.; за ред. А.А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с.

(Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-83 від 12.01.2016); Підручник виданий як національний відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2010 №502.)

Підручники та навчальні посібники Маркетинг послуг: тексти лекцій : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / А.А. Котвіцька, Н.В. Чмихало, О.М. Вороніна; за заг. ред. А.А. Котвіцької. – Х.: НФаУ, 2017. – 128 с.

(Затверджено Вченою радою НФаУ, протокол № 9 від 30.09.2017 р.)

Підручники та навчальні посібники Соціологія організації та сучасна економічна теорія: питання та відповіді : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, Н. О. Пузак, О. М. Вороніна. – Х. : НФаУ, 2017. – 84 с.

(Затверджено Вченою радою НФаУ, протокол № 9 від 30.09.2017 р.)

Підручники та навчальні посібники Фармацевтическое право и законодательство : учеб. пособие для соискателей высш. образования по спец. «Фармация, промышленная фармация» / А. А. Котвицкая, И. В. Кубарева, А. В. Волкова, А. В. Черкашина, А. А. Суриков, И. А. Сурикова, И. А. Лобова; под общ. ред. А. А. Котвицкой. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 224 с.

(Затверджено Вченою радою НФаУ, протокол №1 від 30.09.2017 р.)

Підручники та навчальні посібники Pharmaceutical Law and Legislation : the textbook for applicants for higher education / А. А. Kotvitskaya, I. V. Kubarieva, А. V. Volkova, А. V. Cherkashyna, I. V. Zhirova, A. А. Surikov, I. А. Surikova. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2019. – 204 p.

(Затверджено Вченою радою НФаУ, протокол №1 від 30.09.2017 р.)

Підручники та навчальні посібники  

Соціальна фармація : підручник для здобувачів вищої освіти / А. А. Котвіцька, А. В. Волкова, І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина, Ю. В. Корж, Л. В. Терещенко, І. О. Сурікова ; за ред. А. А. Котвіцької. – Харків : НФаУ , 2021. – 264 с.

(Затверджено Вченою радою НФаУ, протокол №5 від 23.04.2021 р.)

Print Friendly, PDF & Email