Конференції

Інформаційне повідомлення про напрями роботи конференції

Реєстраційна форма для участі у конференції

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у

VІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ,

«СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», присвяченій 10-річчю кафедри соціальної фармації

яка відбудеться 23-24 вересня 2021р.

Організатори конференції:

Міністерство охорони здоров’я України

Національний фармацевтичний університет

Кафедра соціальної фармації

Мета конференції: Науково-освітня дискусія з проблемних питань та перспектив розвитку соціальної фармації в Україні та закордоном.

До участі у конференції запрошуються: організатори сфери охорони здоров’я та фармацевтичного сектора, викладачі закладів вищої медичної та фармацевтичної освіти, працівники фармацевтичних підприємств та фірм, маркетингових аналітичних та дослідницьких компаній, представництв іноземних компаній, практичні провізори, фармацевтичні фахівці, лікарі, науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти.

Напрями роботи конференції:

 • Концепція соціальної фармації як складової сучасної та ефективної сфери охорони здоров’я
 • Основи права та законодавства у фармації
 • Сучасні тенденції управління фармацевтичним сектором сфери охорони здоров’я
 • Соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню
 • Раціональна фармакотерапія як головний елемент ефективного та безпечного фармацевтичного забезпечення
 • Діджиталізація та інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я
 • Соціальні тенденції менеджменту та маркетингу у фармації
 • Фармакоекономічний аналіз схем лікування соціально-небезпечних захворювань
 • Соціальна відповідальність бізнесу в фармації
 • Організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій
 • Соціально-психологічні та морально-етичні аспекти фармацевтичної діяльності
 • Історичні аспекти медицини та фармації
 • Питання викладання організаційно-економічних дисциплін у закладах вищої медичної та фармацевтичної освіти

Форми участі у конференції

1.     Публікація тез доповідей чи статті у збірці Конференції;

2.     Публікація статті у фаховому журналі «Соціальна фармація в охороні здоров’я» (на умовах публікації у журналі)

3.     Усна доповідь (залежить від формату проведення конференції та епідеміологічної ситуації)

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Вимоги до оформлення матеріалів (тез та статей, презентацій):

 1. Обсяг статей – 5-10, тез – до 3 сторінок, надрукованих у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman кегль 14 пт з інтервалом між рядками – 1,5 з одного боку стандартного аркуша формату А-4 у форматі .docx. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм без нумерації сторінок.
 2. Оформлення тез та статей: назва роботи великими літерами по центру, жирним шрифтом; прізвища та ініціали авторів по центру; повна назва установи, Е-mail, через інтервал з абзацу друкується основний текст.

3.        Структура тез та статей, що подаються до збірника матеріалів конференції: вступ короткий опис проблеми та її зв’язок з науковою чи практичною сферами, мета; методи дослідження; основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки; для статей оформлюється резюме українською, англійською та російською мовами, а також вказується УДК.

 1. Статті, що подані до науково-фахового видання «Соціальна фармація в охороні здоров’я» оформлюються згідно вимог журналу.
 2. Для участі у конференції необхідно до 10 вересня включно заповнити електронну реєстраційну форму з обов’язковим прикріпленням матеріалів.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА!

Починаючи з 2013 року на базі кафедри соціальної фармації щорічно проходить Міжнародна науково-практична конференція “Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи”

Характеристики 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2019

Кількість учасників 144 205 217 323  130 143   199
Кількість установ 21 35 24 36  17 16   16
Географія (кількість країн-учасників) 3 6 6 9  2  3  4
Кількість презентацій 9 10 12 42  0  1  3
Кількість статей 14 31 18 14 8 12 10
Кількість тез 78 84 94 154 58 56 83

Print Friendly, PDF & Email