СНТ

Шановні студенти!

Запрошуємо вас до студентського наукового товариства

кафедри соціальної фармації НФаУ!

Наукова робота на кафедрі соціальної фармації проводиться за загальним спрямуванням «організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації».

Наукові дослідження кафедри, які виконуються під керівництвом доктора фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Котвіцької Алли Анатоліївни, направлені на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення за сучасних соціально-економічних умов розвитку держави та проводяться за наступними напрямками:

 • cоціальна фармація, як науковий напрямок та навчальна дисциліна;
 • cоціальна медицина та соціальна фармація – взаємозв’язок дисциплін;
 • людина – суспільство – ліки – фармацевтична допомога – сфери взаємодії;
 • соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню (державна реєстрація, реімбурсація, ціноутворення);
 • нормативно-правове регулювання обігу лікарських засобів та фармацевтичної діяльності;
 • соціальні аспекти управління підприємств фармацевтичної галузі;
 • морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності;
 • соціальний маркетинг у фармації;
 • фармакоекономічні аспекти лікування соціальнозначущих захворювань;
 • науково-практичні аспекти діяльності лікарняних кас;
 • проблеми організації фармацевтичного забезпечення сільського населення;
 • соціальна відповідальність бізнесу в фармації;
 • історичні аспекти медицини та фармації;
 • організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій;
 • соціально-психологічні аспекти фармацевтичної діяльності;
 • фармацевтична інформація – сучасний стан інформаційного забезпечення.

Студентське наукове товариство кафедри соціальної фармації НФаУ

(2011-2021 н. р.)

Навчальні роки 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Кількість студентів 19 23 12 39 41 27 36 31 42 41
СНТ

 

Відповідальний за СНТ на кафедрі:

Проскурова Яна Олександрівна кандидат фарм. наук, доцент

Члени СНТ кафедри соціальної фармації приймають активну участь у конкурсах студентських робіт, науково-практичних конференціях, конгресах та симпозіумах регіонального й міжнародного рівнів, а їх наукові досягнення підтверджуються дипломами та грамотами.

Наукові досягнення студентів-членів СНТ кафедри соціальної фармації НФаУ

Навчальний рік Науковий захід Студент-член СНТ Науковий керівник Відзнака
2020-2021 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCI, ENCE» м. Харків, квітень 2021 р. Шабрацька Д.Е.

2 курс, група Фм19(4,10д)-01 спеціальності “Фармацiя, промислова фармацiя”

к.фарм.н., асистент   Проскурова Я.А. Диплом І ступеня
Бойченко Є.В.

1 курс, група 221ВМм(5,10)Хв спеціальності 221 «Ветеринарна медицина»
освітньої програми «Хвороби дрібних домашніх тварин»

к.юр.н., доцент  Болдарь Г. Є. Диплом ІІ ступеня
Любушкіна А.В.

4 курс, група Фс17(3,10д)мед-01 спеціальності “Фармацiя, промислова фармацiя”

к.фарм.н., доцент Волкова А.В., асистент  Ноздріна А.А.
Немировський С.А.

5 курс, група Фс16(5,0д)-11спеціальності “Фармацiя”

к.фарм.н., асистент Сурікова І.О. Диплом ІІІ ступеня
Худа Ел-Сакхи

5 курс, група Фм16(5,0д)і-06 спеціальності “Фармацiя” 

к.фарм.н., доцент Карпенко Л.А.
Ель Уасбі Меріем 

5 курс, група Фм16(5,0д)англ-03 спеціальності “Фармацiя”

к.фарм.н., доцент Черкашина А.В.
XXVІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів “Topical issues of new medicines development”, присвяченій 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка, м. Харків, березень 2021 р. Юрченко І. О

ст. 5к., гр. Фс16(5.0д).-11 спеціальності “Фармацiя, промислова фармацiя”

к.фарм.н., доцент Овакімян О.С. Диплом ІІ ступеня
Яхно Т.А.

ст. 2 к., гр. Фм19(4,10д)-01 спеціальності “Фармацiя, промислова фармацiя”

к.фарм.н., доцент Волкова А.В. Диплом ІІІ ступеня
2019-2020 Звітна конференця «ЗДОБУТКИ СТУДЕНТСТВА НФАУ», м. Харків, січень 2020 р. Яхно Т.А.

ст. 1к., гр. Фм19(4,10д)-01 спеціальності “Фармацiя, промислова фармацiя” 

к.фарм.н., доцент Волкова А.В.

к.фарм.н., доцент Корж Ю.В.

Диплом

І ступеня

2018-2019 XXVI Міжнародна науково-практичній конференця молодих учених та студенті “Topical issues of new medicines development”, м. Харків, квітень 2019 р. Карпенко Каріна Ігорівна

ст. 3к., Фс16(4,0д)-01 спеціальності “Фармація”

к.фарм.н., доцент Кубарєва А.В.

к.фарм.н., асистент Проскурова Я. А.

Диплом

І ступеня

Горіздра І.А.,

ст. 5к., Фс14(5,0д)-07 спеціальності “Фармація”

к.фарм.н., доцент Суріков О.О.,

асистент Сурікова О.О.

Диплом

ІІ ступеня

2017-2018 XXV Міжнародна студентська наукова конференція «Як навчатися у XXI сторіччі», м. Харків, квітень 2018 р. Кожелупенко А.Е.

ст. 4к., гр. ССО-3 спеціальності “Фармація”

к.фарм.н., доцент Овакімян О.С. Диплом

ІІ ступеня на секційному засіданні

 2016-2017 XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харків, квітень 2017 р. Хачатурян І. О.

ст. 4 к., гр. ССО-1 спеціальності «Фармація»

к.фарм.н., доцент Кубарєва І. В. Диплом

І ступеня

2014-2015 XXII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харків. Сурікова І. О.

ст. 6 к., 1 гр. спеціальності «Фармація»

Професор Котвіцька А. А. Диплом

І ступеня; грамота «Професорський вибір»

Кузьменко І. І.

ст. 4 к., гр. ССО-1 спеціальності «Фармація»

Асистент Черкашина А. В. Диплом

ІІІ ступеня; грамота «Студентський вибір»

2013-2014 І Всеукраїнський конкурс студентських робіт на тему: «Права людини у сфері охорони здоров’я», м. Вінниця. Сурікова І. О.

ст. 5 к. 16 гр. спеціальності «Фармація»

Професор Котвіцька А. А. Диплом

ІІ ступеня

2012-2013 ІІІ Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства», м. Бєлгород. Сурікова І. О.

ст. 4 к. 7 гр. спеціальності «Фармація»

Професор Котвіцька А. А. Дипломом

І ступеня

2011-2012 XIX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харків. Моргунець А. В.

ст. 5 к. 8 гр. спеціальності «Фармація»

Доцент Кубарєва І. В. Дипломом

ІІ ступеня

Здобутки кафедри соціальної фармації НФаУ щороку поповнюються науковими публікаціями студентів і магістрантів.

Наукові публікації студентів і магістрантів СНТ  кафедри соціальної фармації НФаУ

Наукові публікації 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Всього
Тези доповідей 8 1 11 38 27 28 32 28 44 67 284
Статті 1 1 1 1 13 5 22

Під керівництвом викладачів кафедри соціальної фармації студентами виконуються магістерські та дипломні роботи.

Виконання магістерських та дипломних робіт на кафедрі соціальної фармації НФаУ

Навчальні роки 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Всього
Кількість магістерських робіт 10 14 9 23 19 14 15 1 34 84 223
Кількість дипломних робіт 7 4 1 2 4 12 18 27 75
Print Friendly, PDF & Email