Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Шановні здобувачі вищої освіти!

Запрошуємо вас до студентського наукового товариства

кафедри соціальної фармації НФаУ!

 

 

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Відповідальний за СНТ на кафедрі:

Альміра Аббяссівна НОЗДРІНА

almira.nozdrina@ukr.net

Наукова робота на кафедрі соціальної фармації проводиться за загальним спрямуванням «Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації».

Наукові дослідження кафедри направлені на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення за сучасних соціально-економічних умов розвитку держави та проводяться за наступними напрямами:

 • концепції соціальної фармації як складової ефективної сфери охорони здоров’я;
 • нормативно-правове регулювання фармацевтичного забезпечення населення та тенденції управління фармацевтичним сектором сфери охорони здоров’я;
 • соціально-ефективні механізми забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню;
 • раціональна фармакотерапія як головний елемент ефективного та безпечного фармацевтичного забезпечення населення;
 • діджиталізація та інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я;
 • соціальні тенденції менеджменту та маркетингу у фармації та соціальна відповідальність бізнесу в фармації;
 • фармакоекономічний аналіз схем лікування соціально-небезпечних захворювань;
 • організація фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій (особливого періоду, воєнного стану, пандемій та інших загроз різного характеру та ступеню впливу);
 • соціально-психологічні та морально-етичні аспекти фармацевтичної діяльності в умовах воєнного стану;
 • історичні аспекти медицини та фармації;
 • викладання організаційно-економічних дисциплін у закладах вищої медичної та фармацевтичної освіти.

Студентське наукове товариство кафедри соціальної фармації НФаУ (2011-2024 н.р.)

Навчальні роки 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Кількість членів СНТ 19 23 12 39 41 27 36 31 42 41 45 46 50

Члени СНТ кафедри соціальної фармації беруть активну участь у конкурсах студентських робіт, науково-практичних конференціях, конгресах та симпозіумах регіонального й міжнародного рівнів, а їх наукові досягнення підтверджуються дипломами та грамотами.

Наукові досягнення студентів-членів СНТ кафедри соціальної фармації 

ЗВО – член СНТ кафедри

Науковий керівник

Відзнака

2023-2024 н.р.

ХХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ», м. Харків, квітень 2024 р.

Рижук Анастасія; 3 к., Фм21(4,10д)

доц. Корж Ю.В., доц. Терещенко Л.В.

Диплом І ступеня

Сергієнко Тетяна; 3 к., Фм21(4,10д)

доц. Болдарь Г.Є.

Диплом ІІ ступеня

Nour Alimane Ait Assila; 5 к., Фм19(4,10д.)англ

доц. Терещенко Л.В.

Диплом ІІ ступеня

Аххераз Абд Елкарім; 5 к., Фм19(4,10д)і

доц. Овакімян О.С.

Диплом ІІІ ступеня

Chaimaa Jakni; 5 к., Фм19(4,10д.)англ

доц. Сурікова І.О.

Диплом ІІІ ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація»

Дар’я Шабрацька; 5 к., Фм19(4,10д)

доц. Корж Ю.В.

Диплом І ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

Катерина Перехрест; 1 к., ФТб23(3,10д)

доц. Болдарь Г.Є.

Диплом І ступеня

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE», м. Харків, грудень 2023 р.

Катерина Перехрест; 1 к., ФТб23(3,10д)

доц. Болдарь Г.Є.

Диплом І ступеня

Юлія Меркулова; 5 к., Фм(4,6з)мед

доц. Корж Ю.В.

Диплом ІІ ступеня

Ангеліна Ляхович; 4 к., Фм20(3,10д)

доц. Волкова А.В., асист. Ноздріна А.А.

Диплом ІІІ ступеня

ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед молоді імені Олександра Яременка «Актуальні проблеми молодіжної та сімейної політики»

Катерина Перехрест; 1 к., ФТб23(3,10д)

доц. Болдарь Г.Є.

 

2022-2023 н.р.

ХХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

Шабрацька Дар’я; 4 к., Фм19(4,10д)

доц. Корж Ю.В., доц. Кубарєва І.В.

Диплом I ступеня

Баканова Карина; 4 к., Фм18(4,10д)

доц. Корж Ю.В., асист. Ноздріна А.А.

Диплом II ступеня

Махбаз Юнес; 5 к., Фм18(4,10д)і

доц. Овакімян О.С.

Диплом III ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Право»

Мисочка Вероніка; 4 к., Фм18(4,10д)

доц. Болдарь Г.Є.

Диплом I ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація»

Яхно Тетяна; 4 к., Фм19(4,10д)

доц. Волкова А.В.

Диплом III ступеня

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE», м. Харків, грудень 2022 р.

Короленко Роман; 5 к., Фм18(4,5з)

доц. Болдарь Г.Є.

Диплом І ступеня

Роменська Тетяна; 5 к., Фс18(4,5з)мед

доц. Терещенко Л.В.

Диплом ІІ ступеня

Любима Олександра; 5 к., Фс18(4,10д)

асист. Севрюков О.В.

Диплом ІІ ступеня

Шабрацька Дар`я; 4 к., Фм19(4,10д)

доц. Корж Ю.В.

Диплом ІІІ ступеня

Карнаух Денис; 4 к., Фм19(4,10д)

асист. Сурікова І.О.

Диплом ІІІ ступеня

2021-2022 н.р.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Коник Влад

доц. Болдарь Г.Є.

Диплом І ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія»

Шабрацька Дар`я

доц. Волкова А.В., доц. Проскурова Я.О.

Диплом І ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Клінічна медицина, фундаментальна медицина, профілактична медицина, фармакологія, фармація»

Кертіт Булаассасс Мохамед Амін

доц. Черкашина А.В

Диплом ІII ступеня

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Фармація, промислова фармація»

Решетнікова Тетяна

доц. Корж Ю.В., асист. Сурікова І.О.

Диплом ІII ступеня

2020-2021 н.р.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE», м. Харків, квітень 2021 р.

Шабрацька Дар’я; 2 к., Фм19(4,10д)

асист. Проскурова Я.О.

Диплом І ступеня

Бойченко Є.В.; 1 к., 221ВМм(5,10)Хв

доц. Болдарь Г. Є.

Диплом ІІ ступеня

Любушкіна А.В.; 4 к., Фс17(3,10д)мед

доц. Волкова А.В., асист. Ноздріна А.А.

Диплом ІІ ступеня

Немировський Сергій; 5 к., Фс16(5,0д)

асист. Сурікова І.О.

Диплом ІІІ ступеня

Худа Ел-Сакхи; 5 к., Фм16(5,0д)і

доц. Карпенко Л.А.

Диплом ІІІ ступеня

Ель Уасбі Меріем; 5 к., Фм16(5,0д)англ

доц. Черкашина А.В.

Диплом ІІІ ступеня

XXVІI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів “Topical issues of new medicines development”, присвяченій 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка, м. Харків, березень 2021 р.

Юрченко Інна; 5 к., Фс16(5.0д)-11

доц. Овакімян О.С.

Диплом ІІ ступеня

Яхно Тетяна; 2 к., Фм19(4,10д)-01

доц. Волкова А.В.

Диплом ІІІ ступеня

2019-2020 н.р.

Звітна конференція «ЗДОБУТКИ СТУДЕНТСТВА НФаУ», м. Харків, січень 2020 р.

Яхно Тетяна; 1 к., Фм19(4,10д)-01

доц. Волкова А.В., доц. Корж Ю.В.

Диплом І ступеня

2018-2019 н.р.

XXVI Міжнародна науково-практичній конференція молодих учених та студенті “Topical issues of new medicines development”, м. Харків, квітень 2019 р.

Карпенко Карина; 3 к., Фс16(4,0д)-01

доц. Кубарєва І.В., асист. Проскурова Я.О.

Диплом І ступеня

Горіздра Інна; 5 к., Фс14(5,0д)-07

доц. Суріков О.О., асист. Сурікова І.О.

Диплом ІІ ступеня

2017-2018 н.р.

XXV Міжнародна студентська наукова конференція «Як навчатися у XXI сторіччі», м. Харків, квітень 2018 р.

Кожелупенко Андрій; 4 к., ССО-3, спеціальність “Фармація”

доц. Овакімян О.С.

Диплом ІІ ступеня

2016-2017 н.р.

XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харків, квітень 2017 р.

Хачатурян Ізабелла; 4 к., ССО-1, спеціальність «Фармація»

доц. Кубарєва І.В.

Диплом І ступеня

2014-2015 н.р.

XXII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харків, квітень 2015 р.

Сурікова Ірина; 6 к., спеціальність «Фармація»

проф. Котвіцька А.А.

Диплом І ступеня; грамота «Професорський вибір»

Кузьменко Ірина; 4 к., ССО-1, спеціальність «Фармація»

асист. Черкашина А.В.

Диплом ІІІ ступеня; грамота «Студентський вибір»

2013-2014 н.р.

І Всеукраїнський конкурс студентських робіт на тему: «Права людини у сфері охорони здоров’я», м. Вінниця, квітень 2014 р.

Сурікова Ірина; 5 к., спеціальність «Фармація»

проф. Котвіцька А.А.

Диплом ІІ ступеня

2011-2012 н.р.

XIX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харків, квітень 2012 р.

Моргунець Альона; 5 к., спеціальність «Фармація»

доц. Кубарєва І.В.

Диплом ІІ ступеня

Здобутки кафедри соціальної фармації НФаУ щороку поповнюються науковими публікаціями результатів досліджень здобувачів вищої освіти.

Наукові публікації членів СНТ кафедри соціальної фармації

Наукові публікації 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Всього
Тези доповідей 8 1 11 38 27 28 32 28 44 67 22 36 342
Статті 1 1 1 1 13 5 5 27

 

План роботи СНТ кафедри соціальної фармації на 2023-2024 н.р.

Назва заходу Дата проведення
1 Затвердження складу СНТ кафедри. Обговорення та затвердження плану роботи СНТ Вересень 2023
2 Проведення семінару з представленням напрямів наукової роботи кафедри Жовтень 2023
3 Проведення наукового семінару з обговорення і затвердження тем наукової роботи студентів СНТ кафедри Листопад 2023
4 Проведення засідання СНТ кафедри. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE» Грудень 2023
5 Представлення результатів досліджень у рамках підготовки здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт Грудень 2023
6 Обговорення результатів досліджень наукових робіт студентів СНТ та стану підготовки статей, тез доповідей за їх результатами Січень 2024
7 Проведення засідання СНТ кафедри щодо планування участі у міжнародних науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт Лютий 2024
8 Підготовка та участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» Березень-квітень 2024
9 Підготовка та участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» Квітень 2024
10 Представлення результатів досліджень у рамках підготовки здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт Травень 2024
11 Участь у зборах Ради молодих вчених НФаУ Протягом року
12 Підведення підсумків роботи СНТ кафедри Червень 2024

 

Print Friendly, PDF & Email