Thesis

2019

 1. Tereshchenko L. V. Analysis of influence of innovative medicines on population health. / L. V. Tereshchenko, Ju. L. Zaytseva, L. Ju. Taranenko// Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. (December 18-20, 2019) –2019. – P. 498-502. URL: http://sci-conf.com.ua.
 2. Орловецкая Н.Ф. Анализ потребительских предпочтений на рынке офтальмологических лекарственных препаратов / Н.Ф. Орловецкая, О.С. Данькевич, Н.А. Пузак // Современные достижения фармацевтической науки и практики: материалы Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (Витебск, 31 окт. 2019 г.) / под ред. А. Т. Щастного. – Витебск: ВГМУ, 2019. – С. 299-301.
 3. Волкова А. В. Аналіз розвитку і проблем впровадження системи громадського здоров’я в Україні / А.В. Волкова, Ю.В Корж // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.339-340
 4. Терещенко Л. В. Аналіз розвитку процесу впровадження технологій mobilehealth як важливих складових світової системи digitalhealth / Л. В. Терещенко, О. О. Суріков, С. Г. Калайчева // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.330-331
 5. Кубарєва І.В. Мерчандайзинг, як управлінське рішення зі стимулювання роздрібних продажів в аптеці / І.В. Кубарєва, Н.О. Пузак, А.В. Волкова // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.332-334
 6. Черкашина А.В., Дослідження сучасного стану забезпечення лікарськими препаратами для профілактики остеопорозу в Україні / А.В. Черкашина, А.С. Чернега. // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.335-336
 7. Чмихало Н.В. Дослідження адаптації концепції контролінгу у практику управлінської діяльності підприємств фармацевтичного профілю / Н.В. Чмихало // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.337-338
 8. Жирова И.В., Оценка эффективности мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфицированием и общего эпидемиологического профиля по ВИЧ-инфекции населения Узбекистана / И.В. Жирова, А.Л. Панфилова // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.341-342
 9. Котвіцька А.А., Дослідження характерних ознак становлення та розвитку фармацевтичної освіти в Україні / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, В.В. Горбаньов // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.449-451
 10. Горбаньов В.В., Значення наукової спадщини Гіппократа для формування професійної моральності сучасних фахівців фармації / В. В. Горбаньов, В. С. Новакова, О. В. Мартинова // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. Харків: НФаУ, 2019. – Т. 2., С. 400-401.
 11. Волкова А.В., Аналіз підходів до лікування гепатиту С / А. В Волкова, А. А. Ноздріна // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. // редкол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – С.134.
 12. Волкова А.В., Контент-аналіз обігу лікарських засобів у закладах охорони здоров’я Харківської області на принципах формулярної системи / А. В. Волкова, О. О. Рищенко, Ю. В. Корж // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. // редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – С.121.
 13. Волкова А.В., Аналіз асортименту зареєстрованих в україні лікарських засобів для фармакотерапії гепатиту С / А. В. Волкова., А. А. Ноздріна // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ : Точка, 2019. – С. 56-57.
 14. Карпенко Л.А. Аналіз ринку препаратів для лікування раннього токсикозу вагітних / Карпенко Л. А., Пузак Н. О // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ : Точка, 2019. – 77 с.
 15. Kubarieva I.V., The analysis of legal regulation of medical and pharmaceutical care to patients with multiplesclerosis / I.V. Kubarieva, Yu.L. Zaytseva, I.M. Chernichko // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ : Точка, 2019. – С. 98-99.
 16. Чмихало Н. В., Дослідження лідерських здібностей у майбутніх фахівців фармації / Н. В. Чмихало, Ю. В. Корж, Л. В. Терещенко // «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). – Х. : Монограф. – 2019. – С. 297-298.
 17. Терещенко Л.В., Аналіз основних етапів розвитку та становлення американської системи фармаконагляду як важливої складової системи забезпечення якості ліків / Терещенко Л. В., Корж Ю.В., Сурікова І.О., Тарасенко Д.Ю. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – X.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 445-446.
 18. Кубарєва І.В. Сучасні методи формування правової компетентності здобувачів вищої освіти у Національному фармацевтичному університеті / І.В. Кубарєва, А.В. Волкова, Г.Є. Болдарь // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.103-105.
 19. Пузак Н.О. Дослідження проблем взаємовідносин провізора та відвідувачів аптек / Н.О. Пузак, М. Пирмашова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.107-108.
 20. Терещенко Л.В. Оценка современной роли фармацевтов в процессе расширения спектра реализации социальной функции аптек / Л.В. Терещенко, С.Г.Калайчева, А. Пирмашов // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.112-114.
 21. Котвіцька А. А., Аналіз підходів до моніторингу ліко-пов’язаних помилок в аптечних закладах / А.А. Котвіцька, І.О. Сурікова// Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.160-162.
 22. Терещенко Л. В. Аналіз досвіду впровадження електронної рецептури в Чеській Республіці / Л. В.Терещенко, О.О. Суріков // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (м. Харків, 14-15 листопада 2019 р.) – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 186-188.
 23. Терещенко Л. В. Історичний досвід впровадження електронної рецептури у Швеції / Л. В. Терещенко, Ю. В. Корж // ІІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (21 листопада 2019 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 343.

2018

 1. Пузак Н. О., Розробка рекомендацій щодо підвищення зацікавленості серед споживачів професійних парфумерно-косметичних засобів для догляду за волоссям та шкірою голови / Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало, А. О. Лисак // Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє : збірник наукових праць, м. Харків, 22-23 лют. 2018 р. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 103 – 104
 2. Ігнатьєва А.І., Improvement of legal frameworkof pharmaceutical activity in Ukraine / А. І. Ігнатьєва // Актуальні питання сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.4. – с.104 – С. 6-10.
 3. Zhirova I.V., Investigation of the modern approaches to the taxing on medicine in the international practice / I.V. Zhirova, L.V. Tereschenko, Yu.V. Korj // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р. / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 154
 4. Котвіцька А. А., Аналіз асортименту протигрибкових лікарських засобів на фармацевтичному ринку України / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, К. А. Слободянюк // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р. / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 158-160.
 5. Кубарєва І. В., Соціально-економічні аспекти управління асортиментом аптек в умовах впровадження реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги / І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина, О. В. Склярова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р. / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 348-350.
 6. Макаренко М. Л., Перспективи розробки лініменту з ефірними оліями для лікування ревматоїдного артриту / М. Л. Макаренко, Ю. С. Маслій, Н. О. Пузак // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 351-354.
 7. Кубарєва І.В., Аналіз переліків лікарських засобів, вартість яких відшкодовується у рамках програми доступності / І.В. Кубарєва, А.В. Волкова, Я.О. Тимошенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р. / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 392-393
 8. Проскурова Я.О., Стандартизація рослинного лікарського засобу «Нефродол» за якісним складом гіркот / Я. О. Проскурова, С. М. Губарь, О. В. Ткаченко // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: матер. І наук.-практ. інтернет–конф. з міжнар. участю кафедри хімії природних сполук, м. Харків, 5 квіт. 2018 р. X.: НФаУ, 2018. – С. 110-111
 9. Salhi Amine., Information activity of the pharmacy organization as a factor of improving pharmaceutical literacy of medical specialists and population / Amine Salhi, Sc. s. N. V. Chmihalo // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 354.
 10. Belikova A. G., Analysis of foreign experience of the activities of pharmaceutical information centers as the condition of improving the information of patients / A. G. Belikova, E. S. Korobova // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 357-359.
 11. Camel Ralph., Analyses of the Lebanon’s pharmaceutical sector functioning/ Ralph Camel, I. V. Zhirova, L. V. Tereschenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 360-361.
 12. Hurko І. А., Analysis of the impact of gender stereotypes on the professional fulfilment of workers in healthcare and pharmacy/ І. А. Hurko, Sc. s. N. O. Puzak // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 362-364.
 13. Kozhelupenko A. E., Comparative analysis of drugs for glaucoma treatment and myothic agents / A. E. Kozhelupenko, Sc. s. O. S. Ovakimyan // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 369-370.
 14. Levchenko M. M., Research of international experience on the current state of organisation and provision of palliative and hospice care / M. M. Levchenko, M. S. Beketova, E. S. Korobova // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 373-374.
 15. Zerniy A. R., Registration of medicines in Ukraine / A. R. Zerniy, K. I. Karpenko, Sc. s. O. O. Surikov, A. I. Ignatieva // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 382-383.
 16. Лхирши Х., Анализ ассортимента лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в рамках программы реимбурсации / Х. Лхирши, А. В. Волкова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 127-128.
 17. Пилюга Л. В., Современные аспекты развития фармацевтической промышленности в Королевстве Марокко / Л. В. Пилюга, Б. Басри // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 152-154.
 18. Черкашина А. В., Сравнительный анализ систем медицинского страхования в королевстве Марокко и в Украине / А. В. Черкашина, У. Раззак // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 158-160.
 19. Кубарева И. В., Изучение современного состояния ассортимента опиоидных анальгетиков, используемых при оказании паллиативной помощи / И. В. Кубарева, Н. Б. Гавриш, М. Лхирши // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 200-203.
 20. Пузак Н. О., Соціально-психологічні аспекти менеджменту в фармацевтичних організаціях / Н. О. Пузак, Н. Б. Гавриш, Г. С. Матвєєва // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 243-245.
 21. Салхи Амин, Изучение влияния фармацевтической информации на рациональное использование лекарственных средств/ Амин Салхи, Н. В. Чмыхало // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 254-257.
 22. Федосов А. І., Соціологічні практики як інформаційний локус у роботі НФаУ із зацікавленими сторонами / А. І. Федосов, О. С. Овакімян // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 96-98.
 23. Котвіцька А. А., Підтримання системи управління якістю НФаУ: виклики часу та вимоги стандарта ISO 9001:2015/ А. А. Котвіцька, О. І. Назарко // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 99-102.
 24. Проскурова Я. О., Оцінка обізнаності фахівців галузі охорони здоров’я щодо проблем утилізації непридатних лікарських засобів населенням / Я. О. Проскурова, І. В. Кубарєва, Л. В. Євсєєва, Л. Ф. Просяник // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 155.
 25. Котвіцька А. А., Дослідження ринку лікарських засобів, що застосовуються для терапії хвороби Паркінсона в Україні / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 трав. 2018 р. / ред. кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – с. 46-47.
 26. Кубарєва, І. В., Аналіз епідеміологічних показників дитячих алергічних дерматитів в країнах світу / І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина, О. Ю. Мельник // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 трав.2018 р. / ред. кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – с. 59-61.
 27. Карпенко Л. А., Нормативно-правовое регулирование ввоза лекарственных препаратов в Украину в качестве гуманитарной помощи / Л. А. Карпенко, Мохамед Амин Жунди // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 22–23 червня 2018 р. – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2018. – С. 86-89.
 28. Котвіцька А. А., Вивчення напрямків дослідження у сфері соціальної фармації у 2017 році / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою: збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома (м. Львів, 28 – 29 вересня 2018 р.) : наукове видання; за редакцією Богдана Громовика та Артема Горілика. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 94 – 97
 29. Кубарєва І. В., Аналіз епідеміологічних показників дитячого контингенту України, який потенційно потребує паліативної допомоги / І. Кубарєва, М. Бекетова // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою : збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома (м. Львів, 28 – 29 вересня 2018 р.) : наукове видання; за редакцією Богдана Громовика та Артема Горілика. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 104 – 108
 30. Волкова А. В., Дослідження епідеміологічних показників захворюваності на гострі респіраторні хвороби / А. Волкова, В. Стецюра // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою: збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома (м. Львів, 28 – 29 вересня 2018 р.) : наукове видання; за редакцією Богдана Громовика та Артема Горілика. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 37 – 39
 31. Котвіцька А. А., Аналіз конкурентоспроможності пом’якшувальних препаратів з декспантенолом на фармацевтичному ринку України / А. А. Котвіцька, А.В. Черкашина, О.Ю. Мельник // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-28 вересня 2018 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 203 – 204
 32. Проскурова Я. О., Дослідження екологічної складової антибіотикорезистентності / Я.О. Проскурова, І.В. Кубарєва, Л.В. Євсєєва, Н.А. Цубанова, Л.Ф. Просяник // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-28 вересня 2018 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 223 – 224
 33. Кубарєва І. В., Аналіз нормативно-правого забезпечення функціонування системи державних закупівель лікарських засобів / І.В. Кубарєва, Ю.В. Корж, І.В. Жирова, С.Г. Калайчева // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей І Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 жовтня 2018 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 135 – 136
 34. Проскурова Я. О., Дослідження міжнародного досвіду з утилізації непридатних лікарських засобів / Я.О. Проскурова, І.В. Кубарєва, Л.В. Євсєєва // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей І Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 жовтня 2018 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 184
 35. Пузак Н. О., Визначення показників кон’юнктурного аналізу для професійних парфумерно-косметичних засобів по догляду за волоссям та шкірою голови / Н.О. Пузак, І.В. Кубарєва, О.А. Пузак // Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога : збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. з клінічної косметології (19 жовтня 2018 р., м. Харків) – X.: НФаУ, 2018. – С. 175 – 178
 36. Терещенко Л. В., Оценка особенностей развития современного рынкаинформационных технологий, используемых в здравоохранении и системе фармацевтического обеспечения населения / Л.В. Терещенко // Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога : збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. з клінічної косметології (19 жовтня 2018 р., м. Харків) – X.: НФаУ, 2018. – С. 179 – 181
 37. Кубарєва І. В., Управління фармацевтичним забезпеченням населення за умов надзвичайних ситуацій / І.В. Кубарєва, Л.А. Карпенко // Науково практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 145 – 149
 38. Kubarieva I.V., Overview of prevalence and incidence of multiple sclerosis in the world and Ukraine / I.V. Kubarieva, Yu.L. Zaytseva, L.V Tereshenko // Науково практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 149 – 151
 39. Кубарєва І. В., Аналіз показників фізичної доступності лікарських засобів в Україні методом пропорційності / І.В. Кубарєва, Ю.В. Корж, Т.А. Романько // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2018. – С. 166 – 168
 40. Кубарєва І. В., Дослідження актуальних напрямів впровадження Міжнародної Концепції Гідної праці у вітчизняну практику / І.В. Кубарєва, Н.В. Чмихало // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2018. – С. 317 – 320
 41. Surikova I. O., Research of main aspects of legal liability of pharmacists for violations of professional activity / I. O. Surikova, A. A. Kotvitska // Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: матеріали VI науково-практичної конференції школи молодих науковців ПАТ «Фармак», 1 листопада 2018 р. – К. – С. 45-47
 42. Котвіцька А. А., Аналіз показників фізичної доступності лікарських засобів для лікування хвороби Паркінсона в Україні / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць, випуск 5. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 194 – 197.
 43. Винник О. В., Дослідження структури товарних запасів військової (госпітальної) аптеки / О. В. Винник, Л. А. Карпенко, Я. Б. Лехмак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць, випуск 5. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 68 – 71
 44. Терещенко Л. В., Дослідження проблем держаного регулювання обігу ліків на фармацевтичному ринку України / Л.В. Терещенко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІII міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 26-28 листопада 2018 р.) / редкол. : А. Л. Загайко, Т. М. Гонтова, Н. І. Ільїнська, К. Р. Гордєй – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 196-198.
 45. Kotvitska A., Modern aspects of palliative care in the treatment of Parkinson’s disease./A. Kotvitska, O. Prokopenko // 9th International conference of pharmacy science and practice, 9th of Novemver, 2018 – Lithuanian University of Health Sciences, Sukilėlų 13, Kaunas Lithuania – 84
 46. Kotvitska A., Study of cases of medication errors in the Ukrainian pharmacy practice. / A. Kotvitska, I Surikova, O. Surikov // 9th International conference of pharmacy science and practice, 9th of Novemver, 2018 – Lithuanian University of Health Sciences, Sukilėlų 13, Kaunas Lithuania – P. 85
 47. Kubarieva I., Study of the level of knowledge of pharmacy specialists on the organization of palliative care in Ukraine. / I. Kubarieva, М Beketova // 9th International conference of pharmacy science and practice, 9th of Novemver, 2018 – Lithuanian University of Health Sciences, Sukilėlų 13, Kaunas Lithuania – 86
 48. Кубарева И.В., Анализ социально-эпидемиологических показателей туберкулеза в европейском регионе / И.В. Кубарева, Ю.В. Корж, Т.А.. Романько // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы VI международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2018 г. – С. 18-19
 49. Мартынцова Г.В., Исследование современных подходов в организации деятельности системы фармаконадзора в Украине / Г.В. Мартынцова, Л.В. Трещенко // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы VI международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2018 г. – С. 25-26
 50. Проскурова Я.А., Исследование наличия неиспользованных лекарственных средств в домашних аптечках и обращение с ними / Я.А. Проскурова, И.В. Кубарева, Л.В. Евсеева // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы VI международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2018 г. – С. 40-41
 51. Korzh Iuliia V., The study of the trend in incidence and prevalence of chronic pancreatitis / Iuliia V Korzh., I.V. Zhirova, N.V. Oliеinikova // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы VI международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2018 г. – С. 42-43
 52. Панфилова А. Л., Анализ динамики изменения показателя «порога готовности платить» за использование инновационной технологии в украинском здравоохранении / А. Л. Панфилова, Н. С. Богдан, О.В. Цурикова, Л. В. Терещенко, Ю. В. Корж // Social and Economic Aspects of Education in Modern Society : Proceedings of theVII International Scientific and Practical Conference – Vol.1, November 20, 2018, Warsaw, Poland – P. 38-40
 53. Пилюга Л.В., Дослідження окремих аспектів обігу лікарських засобів у Європейському Союзі / Л. В. Пилюга, Д. В. Должко // Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики», м. Львів, 21-22 грудня, 2018 р. – С. 86-89.
 54. Котвіцька А., Сучасні аспекти державного регулювання правовідносин у сфері обігу лікарських засобів / А. Котвіцька, І. Кубарєва, Л. Пилюга // Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 67-70.
 55. Котвіцька А., Дослідження вимог роботодавців щодо правової освіти фармацевтичних фахівців / А. Котвіцька, І. Кубарєва, А. Волкова // Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 71-72.
 56. Романько Т., Сучасний стан нормативно-правового регулювання фармацевтичного забезпечення хворих на туберкульоз / Т. Романько, Ю. Корж // Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 144-147.

2017

  1. Котвіцька А.А. Дослідження показників захворюваності на хворобу Паркінсона у країнах світу / А.А. Котвіцька, О.С. Прокопенко // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 100-101
  2. Котвіцька А.А. Вивчення досвіду формування соціальної фармації як наукового напрямку/ А.А. Котвіцька, І.О. Сурікова // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 102-104
  3. Акиев М. Анализ деятельности государственной системы контроля качества лекарственных средств/ М. Акиев, А.А. Суриков // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 120-121
  4. Амангелдиев М. Изучение предложений гиполипидемических лекарственных средств на фармацевтическом рынке украины/ М. Амангелдиев, А. В. Черкашина // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 122 – 125
  5. Котвіцька А.А. Вивчення світових підходів до надання фармацевтичної допомоги населенню/ А.А. Котвіцька, А.В. Волкова // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 133-135
  6. Котвіцька А. А. Прогнозування обсягів реімбурсації вартості фармацевтичного забезпечення дітей раннього віку хворих на гострий бронхіт на регіональному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 135–138.
  7. Котвіцька А. А. Дослідження тенденцій розвитку фамацевтичного ринку нестероїдних протизапальних препаратів/ А. А. Котвіцька, В.Г. Костюк // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 139–141.
  8. Волкова А.В. Дослідження нармативно-правових аспектів просування лікарських препаратів на ринку України / А.В. Волкова, О.В. Бутенко // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 148–149.
  9. Коліщак М.М. Дослідження рівня соціальної відповідальності бізнесу у фармацевтичному секторі шляхом аналізу міжнародних рейтингових показників/ М.М. Коліщак, І.В. Кубарєва, А.В. Черкашина // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 164–166.
  10. Волкова А.В. Анализ ассортимента лекарственных препаратов для лечения кислотозависимых заболеваний/ А.В. Волкова, Э. Гундогдиев // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 184–185.
  11. Кононенко О.В. Анализ ассортиментной структуры вакцин, представленных на рынке Украины/ О.В. Кононенко, А.А. Пастухова, Хаббари Маруан // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 188–189.
  12. Кубарєва І.В. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку у сільській місцевості/ І.В. Кубарєва, К.О. Демянік // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 192–193.
  13. Котвіцька А. А. Дослідження наукової спадщини Галена та його внесок в розвиток медицини та фармації/ А. А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, В.В. Горбаньов // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 214–216.
  14. Пастухова О.А. Дослідження сучасних методів мотивації персоналу на прикладі аптечного закладу/ О.А. Пастухова, В.О. Агапов // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 234-235.
  15. Пастухова О.А. Реалізація теорії мотивації серед працівників аптечного закладу/ О.А. Пастухова, М.О. Крючкова // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 235-236.
  16. Пастухова О.А. Дослідження практичних аспектів роботи медичних представників/ О.А. Пастухова, Є.О. Шевченко // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 237.
  17. Гавриш Н.Б. Исторические и современные аспекты развития системы фармацевтической информации в Туркменистане / Н.Б. Гавриш, О. Рахматулаев // матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», 25 – 28 квітня 2017 р., м. Харків. С. 184–185.
  18. Abdurakhmonov J.U. Research of the pharmaceutical market of Uzbekistan and prospects of its development / J.U. Abdurakhmonov, O.M. Voronina // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 193-194.
  19. Gidri Marven Availability of pharmaceutical care as a component of social protection system in Tunisia / Gidri Marven, N.V. Chmyhalo// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 203-204.
  20. Hassani Omar Professional ethics of pharmacist as an element of pharmacy social function / Hassani Omar, L.A. Karpenko// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 206-207.
  21. Khachaturian I.O. Regulatory aspects of pharmaceutical provision organization in different countries of the world / I.O. Khachaturyan, I.V. Kubareva// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 216-217.
  22. Lysak A. Marketing approach in the study of professional cosmetics for hair on the Ukrainian market / A. Lysak, N.A. Puzak// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 219.
  23. Meki Amir Pharmaceutical support of the Tunis population / Meki Amir,O. Puzak // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 225-226.
  24. Surikova I.O. Formation the concept of social pharmacy at the world / I.O. Surikova, A.A. Kotvitska// Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 231.
  25. Tarasenko D.A. The study of general structure of sales in the pharmacy / D.A. Tarasenko, O.V. Kononenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 2. – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. P. 232.
  26. Горбаньов В. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні дисципліни «Історія медицини та фармації» / В. В. Горбаньов // Удосконалення освітнього процесу на основі інформаційно-комунікаційних технологій : Збірник матеріалів XVI обласної науково-методичної конференції. 24 лютого 2017 р. – м. Харків – С. 126-127.
  27. Горбаньов В. В. Значення дисципліни «Історія медицини та фармації» для формування професійних якостей майбутніх фахівців фармації / В. В. Горбаньов // Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення : Матеріали всеукраїнської науково – методичної інтернет – конференції. 18 – 19 квітня 2017 р. – м. Харків – С. 92-97.
  28. Котвіцька А. А. Аналіз сучасних аспектів раціональної фармакотерапії хворих на глаукому / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали IX наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. : В. П. Черних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 224-225
  29. Котвіцька А. А. Фармакоекономічний аналіз фармакотерапії кору з використанням методу «вартість захворювання» / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали IX наук.- практ. конф., м. Харків, 23 березня 2017 р. / редкол. : В. П. Черних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 226-227
  30. Гончаров І. В. Науково-практичні підходи до планування асортименту лікарських засобів в аптеці «Айва» м. Харків / І. В. Гончаров, О. А Пастухова // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та Коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2017. – С. 52 – 53.
  31. Кисельова Е. Є. Вивчення історичних аспектів фармації Харківщини під час проходження студентами першого курсу практики в аптеці / Е. Є. Кисельова, Н. Б. Гавриш // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ та Коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). – Х. : НФаУ, 2017. – С. 53 – 54.
  32. Котвіцька А. А. Аналіз результатів функціонування системи управління якістю Національного фармацевтичного університету / Котвіцька А. А., Лебединець В.О // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 97 – 99.
  33. Котвіцька А. А. Практичні аспекти забезпечення якості фармацевтичної допомоги населенню на рівні аптечної організації / Котвіцька А. А., Кубарєва І. В., Севрюков О.В. // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – с. 96
  34. Котвіцька А. А. Аналіз сучасного стану заборони обігу лікарських засобів в Україні / Котвіцька А. А., Кубарєва І. В., Суріков О.О. // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – с. 95.
  35. Назарко О. І. Забезпечення якості вищої освіти – стратегічна мета і виклик часу / О. І. Назарко // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – с. 117 – 118.
  36. Овакімян О. С. Соціологічна діагностика результативності процесів університету як механізм управління якістю / О. С. Овакімян // Управління якістю в фармації : матеріали ХІ Науково-практичної конференції. (19 травня 2017 р., м. Харків) – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – с. 129.
  37. Бардакова Л. В. Законодавче обґрунтування терміну «процедура» при здійсненні державного контролю за обігом лікарських засобів / Бардакова Л.В., Гелдимирадов С. // Матеріали XIV Міжнародна науково практична конференція студентів та молодих учених «Перший крок в науку – 2017» (26-28 квітня) / М-во охорони здоров’я України. – Вінниця. – 2017. – с.113
  38. Волкова А. В. Сучасні аспекти соціального маркетингу фармацевтичними компаніями / Волкова А. В., Остапчук Д. В. // Матеріали XIV Міжнародна науково практична конференція студентів та молодих учених «Перший крок в науку -2017» (26-28 квітня) / М-во охорони здоров’я України. – Вінниця. – 2017. – с.526-527.
  39. Котвіцька А.А. Розробка матриці формування конкурентної карти ринку не стероїдних протизапальних препаратів / Котвіцька А.А., Костюк В.Г. // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – с. 371-374
  40. Котвіцька А. А. Аналіз вітчизняного ринку муколітичних лікарських засобів для лікування гострого бронхіту у дітей раннього віку / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – С. 370.
  41. Котвіцька А. А. Дослідження міжнародного досвіду щодо аналізу структури витрат для лікування хвороби Паркінсона / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – С. 343.
  42. Пузак Н. О. Дослідження гендерних стереотипів у контексті професійної ролі чоловіка і жінки у фармації / Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало, О. М. Дубинець // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – с. 246-247.
  43. Котвіцька А. А. Аналіз проблемних питань комунікативних процесів в аптечних закладах / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова, М. С. Єфіменко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – с. 245.
  44. Карпенко Л. А. До питання професійної підготовки маркетологів і менеджерів / Л. А. Карпенко, І. В. Кубарєва // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : зб. наук. робіт щоріч. V міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м. Харків, 30-31 берез. 2017 р. / ред. кол. : В. В. Малий, М. М. Слободянюк, А. Б. Ольховська та ін. – Харків : НФаУ, 2017. – с. 163-164.
  45. Котвіцька А. А. АВС – аналіз обсягів продажів нестероїдних протизапальних препаратів, представлених на фармацевтичному ринку України / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк, І. О. Лобова // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 196-197.
  46. Карпенко Л. А. Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій / Л. А. Карпенко, Н. Б. Гавриш // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 191-192.
  47. Котвіцька А. А. Дослідження показників доступності муколітичних лікарських засобів для лікування гострого бронхіту у дітей раннього віку / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 194-195.
  48. Котвіцька А. А. Дослідження термінологічного апарату щодо негативних наслідків застосування лікарських засобів / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 199-200.
  49. Котвіцька А. А. Аналіз антикорупційного законодавства в діяльності аптечних закладів України / А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 201-202.
  50. Кубарєва І. В. Аналіз сучасного стану поширеності та захворюваності сільського населення України / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 203-204.
  51. Котвіцька А. А. Фармакоекономічний аналіз терапії хворих на гепатит С / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова, М. В. Люшенко // Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 15 березня 2017 р. / ред. кол.: А. С. Немченко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – С. 198.

2016

  1. Горбаньов В. В. Історичні традиції національно-патріотичного виховання українського козацтва / В. В. Горбаньов // «Україна понад усе!». Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. 22 – 23 вересня 2016 р. – м. Черкаси – С. 85-87.
  2. Горбаньов В. В., Новакова В. С. Досвід використання професійної символіки як засобу виховання високих морально-етичних якостей майбутнього фармацевта / В. В. Горбаньов, В. С. Новакова // Розвиток виховної роботи у сучасному вищому навчальному: змістові домінанти та тенденції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 листопада 2016 р. – м. Харків – С. 104-107.
  3. Жабборов Расул Организация медицинского снабжения службы экстренной медицинской помощи и населения при чрезвычайных ситуациях в Республике Узбекистан / Расул Жабборов, Л. А. Карпенко // Материалы IV Международной научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», инициированной советом молодых ученых фонда первого президента Республики Казахстан – лидера нации и Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии, в год празднования 25-летия независимости Республики Казахстан (9-10 декабря 2016 г.). – Шымкент : 2016. – С. 88-89.
  4. Карпенко Л. А. Перспективы разработки новых лекарственных средств на основе производных сукциновой кислоты / Л. А. Карпенко // Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (11 октября 2016 г.). – Ташкент : 2016. – С. 410 – 411.
  5. Котвіцька А. А. Дослідження основних форм виконання працівниками фармацевтичних підприємств додаткових обов’язків/ А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 221-222
  6. Котвіцька А. А. Оцінка асортименту нестероїдних протизапальних препаратів на фармацевтичному ринку України за допомогою XYZ-аналізу / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк, І. О. Лобова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 219-220
  7. Котвіцька А. А. Результати VEN-аналізу лікарських призначень дітям раннього віку хворих на гострий простий бронхіт / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 218-219
  8. Кубарєва І. В. Дослідження соціально-епідеміологічних показників захворюваності та поширеності хвороб серед сільського населення України/ І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 227-228
  9. Назаркіна В. М., Сімонян Л. С., Немченко О. А. Аналіз цінових характеристик на вакцини різної етіології в країнах Європи та в Україні / В. М. Назаркіна, Л. С. Сімонян, О. А. Немченко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 235
  10. Котвіцька, А. А. Сучасний стан нормативно-правового регулювання питань раціонального використання імуносупресивних лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, А. В. Черкашина // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – С. 10-11.
  11. Котвіцька А. А. Сучасні аспекти удосконалення вітчизняного законодавства у сфері охорони здоров’я і фармації/ А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – C. 11-12.
  12. Котвіцька А. А. Аналіз нормативно-правового регулювання реалізації принципів академічної доброчесності/ А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Волкова // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – C. 13-14.
  13. Котвіцька А. А. Вивчення нормативно-правового регулювання утилізації та знищення лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, Н. В. Бортяна // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – C. 8-9.
  14. Котвіцька А. А. Дослідження форм парламентського контролю у сфері обігу лікарських засобів/ А. А. Котвіцька, Л.В. Бардакова // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – C. 6-8.
  15. Kotvitska A. A. Cost-effectiveness of H. pylori eradication treatment regimens in peptic ulcer disease in Ukraine / A. A. Kotvitska, I. O. Lobova // Value in health. – 19 (2016). – P. A513.
  16. Котвіцька А. А. Сучасні аспекти впровадження соціального менеджменту у світовій практиці / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко, І. В. Кубарєва // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей V науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2016 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2016. – С. 282-284
  17. Кубарєва І. В. Формування сучасної кадрової стратегії у системі менеджменту фармацевтичних організацій / І. В. Кубарєва, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей V науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2016 р.) : Збірник. – Х. : Монограф. – 2016. – С. 221-223.
  18. Котвіцька А. А. Сучасні аспекти світового досвіду викладання організаційно-економічних дисциплін соціального спрямування у фармацевтичних вищих навчальних закладах / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали II всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина I. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 57-58.
  19. Котвіцька А. А. Основні тенденції та перспективи розвитку сучасної вищої освіти в Україні / А. А. Котвіцька, І. М. Владимирова, А. Б. Ольховська // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали II всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина I. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 192 – 193.
  20. Котвіцька А. А. Сучасні тенденції у підготовці фахівців фармацевтичного сектору / А. А. Котвіцька, Л. Г. Кайдалова, І. М. Владимирова // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали II всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина I. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 213 – 214.
  21. Котвіцька А. А. Оцінка фармацевтичної допомоги у соціально-ефективній системі фармацевтичного забезпечення населення / А. А. Котвіцька, А. В. Волкова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 228.
  22. Котвіцька А. А. Дослідження лікарських засобів як соціального товару / А. А. Котвіцька, Л. В. Бардакова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 53.
  23. Котвіцька А. А. Оцінка сучасного стану функціонування системи планової вакцинопрофілактики дітей в Україні / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 60-61.
  24. Котвіцька А. А. Аналіз нормативно-правової бази, що регулює обіг сертифікатів якості виробника в аптечних закладах / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 234.
  25. Котвіцька А. А. Порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового регулювання трудових відносин фармацевтичних працівників / А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 236.
  26. Кубарєва І. В. Науково-практичні аспекти удосконалення фармацевтичного забезпечення населення у сільській місцевості / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 239.
  27. Крупеня В. І. Практичні аспекти викладання дисципліни «Військово-медична підготовка і медицина надзвичайних ситуацій» / В. І. Крупеня // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 111.
  28. Чмихало Н. В. Дослідження соціальної ролі маркетингу у підприємницькій діяльності фармацевтичних організацій / Н. В. Чмихало, Н. О. Пузак, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 185.
  29. Котвіцька А. А. Дослідження ролі фармацевтичних організацій у системі соціального партнерства України / А. А. Котвіцька, О. М. Вороніна, І. В. Кубарєва // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 229-230.
  30. Пузак Н. О. Корпоративна культура фірми як складова соціально орієнтованого управління фармацевтичним підприємством / Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 280-281.
  31. Кубарєва І. В. Політика бріджингу в рамках соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств / І. В. Кубарєва, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 208.
  32. Котвіцька А. А. Формування моделі оцінки конкурентних позицій нестероїдних протизапальних препаратів / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 231.
  33. Котвіцька А. А. Дослідження економічної доступності інгібіторів протонної помпи / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 232.
  34. Котвіцька А. А. Аналіз показників доступності протиглаукомних препаратів та міотичних засобів, що використовуються для лікування глаукоми / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 233.
  35. Котвіцька А. А. Дослідження поняття «ліко-пов’язані помилки» в міжнародній практиці та в Україні / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 235.

2015

 1. Prokopenko Tina, Kotvitska Alla. The role and place of medium level specialists in pharmacy / Tina Prokopenko,Alla Kotvitska // Book of abstracts of The 6thInternational Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2015», November 5-6, 2015, Kaunas, Lithuania. – LSMU, 2015. – P. 35.
 2. Kotvitska Alla. Social Pharmacy in Ukraine: problems and prospects / Alla Kotvitska//Book of abstracts of The 6thInternational Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2015», November 5-6, 2015, Kaunas, Lithuania. – LSMU, 2015. – P. 60.
 3. Kubarieva Inna, KotvitskaAlla. Reimbursement the cost of medicines: Ukrainian experience/ Inna Kubarieva,Alla Kotvitska // Book of abstracts of The 6thInternational Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2015», November 5-6, 2015, Kaunas, Lithuania. – LSMU, 2015. – P. 61.
 4. Volkova Alina V. Study of approaches to the assessment of pharmaceutical care in a social-effective system of the pharmaceutical providing / Alina V. Volkova //Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – В 2 т. – Т.2. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 105-106.
 5. Cherkashyna Alina V. Determination of basic approaches for improving the medical and pharmaceutical providing of patiens with orphan diseases in Ukraine / Alina V. Cherkashyna //Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – В 2 т. – Т.2. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 122-123.
 6. Karpenko L. A. Hemostatic agents in the service of Emergency Medicine / L. A.Karpenko // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії», м. Харків, 12-13 листопада 2015 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 9.
 7. КотвіцькаА.А. Дослідження динаміки продажів вакцин, що використовуються для проведення планових щеплень дітей в Україні / А.А. Котвіцька, О.В. Кононенко // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 12-13 листопада 2015 р.) –Х. :Вид-воНФаУ, 2015. – С. 149-150.
 8. Кубарєва І. В. Дослідження особливостей законодавчого та нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення фармацевтичного сектору у сільській місцевості / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 12-13 листопада 2015 р.) –Х. :Вид-воНФаУ, 2015. – С. 157-158.
 9. Кубарева И. В. Анализ международного опыта организации без рецептурного отпуска лекарственных средств в сельской местности / И. В. Кубарева, К. О. Демяник // Материалы 63-ей годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи», 20 ноября 2015 г., г. Душанбе. – С. 71-73.
 10. Котвіцька А.А. Оцінка ефективності заходів планової вакцинопрофілактики кору на регіональному рівні / А.А. Котвіцька, О.В. Кононенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІI наук.- практ. конф., м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. / редкол. : В. П. Че-рних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 66-67.
 11. Котвіцька А.А. Розробка електронної бази даних пацієнтів з глаукомою / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІI наук.- практ. конф., м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. / редкол. : В. П. Че-рних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 15-16.
 12. Прокопенко Т. С. Роль фундаментальних дисциплін у підготовці молодших спеціалістів фармації / Прокопенко Т.С., Коломієць І.В. // Сучасні методи та навчальні технології фундамент підготовки молодших спеціалістів: збірник ХІV обласної науково-практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акрид. Харк. Обл. (Харків 27 лютого 2015р)/[ ред. група: В.Д. Мороз та інші]. – Х.: Коледж НФаУ, 2015. – 604 с, С. 109-111.
 13. Горяча Л.О. Результати навчання як оцінка якості підготовки фармацевтичного фахівця / Горяча Л.О., Прокопенко Т.С.// Сучасні методи та навчальні технології фундамент підготовки молодших спеціалістів: збірник ХІV обласної науково-практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акрид. Харк. Обл. (Харків 27 лютого 2015р)/[ ред. група: В.Д. Мороз та інші]. – Х.: КоледжНФаУ, 2015. – 604 с, С. 109-111.

2014

 1. Котвіцька А. А. Вивчення ставлення батьків до вакцинопрофілактики дітей в Україні / А. А. Котвіцька, М. М. Волошина, О.О. Суріков // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 279-280.
 2. Котвіцька А. А. Аналіз факторів ризику виникнення дерматомікозів / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 280-283
 3. Котвіцька А. А. Порівняльний аналіз фармацевтичного ринку у сегменті лікарських засобів для лікування дитячого церебрального паралічу в Україні та Російскій Федерації / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, М. А. Ігнатенко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 378-379.
 4. Котвіцька А. А. Дослідження правових аспектів планової вакцинопрофілактики дітей в Україні / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали між нар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 336-337.
 5. Котвіцька А. А. Тенденції розвитку фамацевтичного ринку нейропротекторних лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 380-383.
 6. Котвіцька А. А. Роль соціально-психологічних методів в управлінській діяльності аптеки / А. А. Котвіцька, О. А. Пузак, Н. О. Пузак // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 461-463.
 7. Котвіцька А. А. Вивчення неврегульованих питань провадження господарської діяльності аптечних закладів / А. А. Котвіцька, А. В. Черкашина // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали між нар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 357-359.
 8. Котвіцька А. А. Професор Нелюбін О.П. – засновник вітчизняної фармакології та фармації / А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 440-442.
 9. Котвіцька А. А. Інстутиційний депозитарій – нові можливості в інформаційному забезпеченні фармацевтичної науки та освіти / А. А. Котвіцька, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 473-475.
 10. Котвіцька А. А. Ретроспективний огляд формування моральних принципів медичної та фармацевтичної етики / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 101-103.
 11. Котвіцька А. А. Частотний аналіз лікарських призначень хворим з ішемічним інсультом на госпітальному етапі лікування / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 243-244.
 12. Котвіцька А. А. Маркетинговий аналіз українського ринку медичних імунобіологічних препаратів / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 245-246.
 13. Котвіцька А. А. Аналіз споживання протиглаукомних препаратів та міотичних засобів / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 247-248.
 14. Котвіцька А. А. Препарати для зовнішньої терапії псоріазу на ринку України / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасному етапі : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю, м. Луганськ, 27-28 березня 2014 р. – Луганськ, 2014. – С.
 15. Котвицкая А. А. Исследование ассортимента вакцин, представленных на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Котвицкая, О. В. Кононенко // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : сб. материалов 4-ой междунар. научно-практ. конф., г. Белгород, 9-16 апр. 2014 г. / под ред. Е. Т. Жилякова. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С. 13-15.
 16. Котвицкая А. А. Результаты исследования факторов, влияющих на назначение нейропротекторных препаратов, методом экспертной оценки / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : сб. материалов 4-ой междунар. научно-практ. конф., г. Белгород, 9-16 апр. 2014 г. / под ред. Е. Т. Жилякова. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С. 15-17.
 17. Котвицкая А. А. Структурный анализ провоцирующих факторов заболевания псориазом / А. А. Котвицкая, В. В. Карло, А. В. Черкашина // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : сб. материалов 4-ой междунар. научно-практ. конф., г. Белгород, 9-16 апр. 2014 г. / под ред. Е. Т. Жилякова. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С. 174-176.
 18. Котвіцька А. А. Дослідження особливостей викладання дисциплін організаційно-економічного та соціального спрямування у міжнародній практиці / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 10 квітня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 79-82.
 19. Kotvitska A. A. The analysis of competitiveness of Ukrainian pharmaceutical manufacturers / A. A. Kotvitska, I. O. Surikova // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 262-263.
 20. Kotvitska A.A. Circulation problems of dietary supplements at the Ukrainian market / A. Kotvitska, O. A. Puzak, O. V. Bevz // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 266-267.
 21. Ignatenko M. A. Market analysis of drugs used for the treatment of cerebral palsy / M. A. Ignatenko, A. A. Kotvitska, I. V. Kubaryeva // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 273.
 22. Carlo V. Approaches of providing with medicines of patients with psoriasis / V. V. Carlo, A. A. Kotvitskaya, A. V. Volkova // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 275.
 23. Kisyeyeva K.V. Researches of relevance a problem of untimely identification of psoriasis / K. V. Kisyeyeva, A. A. Kotvitskaya, A. V. Cherkashyna // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 276.
 24. Kononenko О.V. The analysis of the children immunization by DTP vaccine in Ukraine / О. Kononenko, A. A. Kotvitskaya, I. V. Kubaryeva // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 277.
 25. Lobova І.О. Cost of treatment of patients with ischemic stroke in Ukraine / О. Lobova, A. A. Kotvitskaya // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 279-280.
 26. Pastukhova O. Social and epidemiological indexes research among elderly population in Ukraine due to glaucoma at the national and regional levels / O. A. Pastukhova, A. A. Kotvitskaya // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 281-282.
 27. Котвицкая A.A. Исследования доступности лекарственных средств для лечения детского церебрального паралича в аптеках города Харькова / A. A. Котвицкая, И. В. Кубарева, М. А. Игнатенко // Достижения и перспективы развития медицинской науки : материалы IX годичной научно-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, г. Душанбе, 25 апреля 2014 г. – Душанбе, 2014. – С. 265-266.
 28. Лобова И.A. Организационно-экономические подходы к совершенствованию фармацевтического обеспечения больных с инсультом / И. A. Лобова // Достижения и перспективы развития медицинской науки : материалы IX годичной научно-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, г. Душанбе, 25 апреля 2014 г. – Душанбе, 2014. – С. 268.
 29. Пастухова А.A. Анализ показателей заболеваемости и распространенности болезней глаза и его придаточного аппарата среди пожилого населения Украины / А. A. Пастухова // Достижения и перспективы развития медицинской науки : материалы IX годичной научно-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, г. Душанбе, 25 апреля 2014 г. – Душанбе, 2014. – С. 269.
 30. Карло В. Аналіз супутніх патологій у хворих на псоріаз / В. В. Карло // Матеріали ХVIІІ міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, – С.
 31. Лобова І. Аналіз фармакотерапії хворих з ішемічним інсультом в умовах стаціонару / І. Лобова // Матеріали ХVIІІ міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, – С.
 32. Кононенко О. Порівняльний аналіз медико-соціальних підходів до проведення планової імунізації населення у вітчизняній та закордонній практиці / О. Кононенко // Матеріали ХVIІІ міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С.
 33. Котвіцька А.А. Аргументи «за» та «проти» соціальної відповідальності у фармацевтичній галузі / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, О. А. Пузак // Проблемы и перспективы социально-экономического развития территорий : материалы III междунар. научно-практ. конф., г. Ополе, 29 апреля-3 мая 2014 г. – Ополе, 2014. – С.
 34. Котвицкая А.А. Структурный анализ провоцирующих факторов заболевания псориазом / А. А. Котвицкая, В. В. Карло, А. В. Черкашина // Проблемы и перспективы социально-экономического развития территорий : материалы III междунар. научно-практ. конф., г. Ополе, 29 апреля-3 мая 2014 г. – Ополе, 2014. – С.
 35. Котвицкая А.А. Исследование понятий «экстремальная ситуация» и «чрезвычайная ситуация» в экстремальной медицине / А. А. Котвицкая, О. А. Пузак, Н. А. Пузак // Материалы IХ (ХVIII) междунар. пироговская студенческая научная конф., г. Москва, 16 мая 2014 г. – М., 2014. – С.
 36. Prokopenko T. Conceptual approaches to the tiered pharmaceutical education / T. Prokopenko A. Kotvitska // Collection of scientific works of the II International scientific conference «Pharmaceutical sciences in XXI century», Tbilisi (Georgia), May 2-4, 2014. – М., 2014. – P. 88.

2013

 1. Котвіцька А. А. Аналіз лікарського забезпечення хворих на псоріаз на прикладі аптеки м.Харкова / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 253-254.
 2. Котвіцька А. А. Аналіз споживання нейропротекторних лікарських засобів для лікування ішемічного інсульту / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 254-256.
 3. Котвіцька А. А. Дослідження асортиметну протиглаукомних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 256-257.
 4. Котвіцька А. А. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України як сучасний елемент регулювання фармацевтичної діяльності / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 257-259.
 5. Котвіцька А. А. Використання соціальних методів управління в аптечних організаціях / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, О.О. Стародубець // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 260-262.
 6. Котвіцька А.А. Дослідження досвіду розвитку системи медичного страхування за сучасних умов / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 262-263.
 7. Котвіцька А. А. Аналіз стану фінансування фармацевтичного забезпечення пільгових дитячих категорій населення на регіональному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 319-321.
 8. Котвіцька А. А. Фармакоекономічні аспекти терапії хворих на інфаркт міокарда / А. А. Котвіцька, І. О. Красуля // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 321-323.
 9. Котвіцька А. А. Фармацевтичне правознавство, як правова та освітня категорія / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 10. Котвіцька А.А. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих з ішемічним інсультом в Україні / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 11. Котвіцька А. А. Аналіз ринку медичних імунобіологічних препаратів в Україні / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 12. Котвіцька А. А. Визначення основних функцій державного регулювання на етапах обігу лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, А. В. Черкашина // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 13. Котвіцька А. А. Засади формування системи регулювання обігу контрольованих груп лікарських засобів на міжнародному рівні / А. А. Котвіцька, А. В. Волкова // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 14. Котвицкая А. А. Анализ продаж противоглаукомных препаратов, представленных на рынке Украины / А. А. Котвицкая, А. А. Пастухова // Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации: материалы науч.-практ. конф., г. Ташкент, 22-23 окт. 2013 г. – Ташкент, 2013. – С. 256-258.
 15. Котвицкая А. А. Анализ антигистаминных лекарственных препаратов, которые применяются для лечения псориаза в Украине / А. А. Котвицкая, А. В. Черкашина, В. В. Карло // Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации: материалы науч.- практ. конф., г. Ташкент, 22-23 окт. 2013 г. – Ташкент, 2013. – С. 264-266.
 16. Кононенко О. В. Дослідження думки фахівців практичної фармації стосовно якості теоретико-практичної підготовки магістрів фармації в Національному фармацевтичному університеті // О. В. Кононенко // Студенческая практика – ключ к будущей профессии: Материалы междунар. студенческой научно-практ. конф., 24-25 окт. 2013 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Ч. 1. – С. 133-136.
 17. Котвіцька А. А. Соціальна фармація як складова системи фармацевтичного забезпечення населення та міждисциплінарна наука / А. А. Котвіцька // Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 1-2 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2013. – С. 66-72.
 18. Котвіцька А. А. Біоетичні основи вакцинопрофілактики дітей до шести місяців / А. А. Котвіцька, М. М. Волошина, О. О. Суріков // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 202-203.
 19. Котвіцька А. А. Аналіз сучасного стану захворюваності на ДЦП серед дитячого контингенту в Україні / А.А. Котвіцька, М. А. Ігнатенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 203-204.
 20. Котвіцька А.А. Дослідження доступності лікарських препаратів для лікування псоріазу / А.А. Котвіцька, В. В. Карло, А. В. Волкова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 205-206.
 21. Котвіцька А. А. Вивчення методології фармакоекономічних досліджень вакцинопрофілактики / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 206-207.
 22. Котвіцька А.А. Дослідження відповідності фармакотерапії хворих з ішемічним інсультом сучасним стандартам лікування / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 207-209.
 23. Котвіцька А. А. Дослідження захворюваності та поширеності хвороб ока та його придаткового апарату серед населення України старших вікових груп / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 209-210.
 24. Котвіцька А. А. Аналіз надання фармацевтичної допомоги хворим на пептичну виразку дванадцятипалої кишки / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 210-212.
 25. Котвіцька А. А. Аналіз аптечного асортименту шампунів, які застосовують у комплексній терапії псоріазу / А. А. Котвіцька, В. В. Карло, А. В Черкашина // Косметологія: сьогодення та майбутнє : Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15 листопада 2013 р. – Х., 2013. – С. 97-99.
Print Friendly, PDF & Email