Статті

2016

Статті у фахових іноземних виданнях:

 1. Котвіцька А. А. Дослідження системи державного регулювання фармацевтичних правовідносин у сфері обігу лікарських засобів / А. А. Котвіцька, Л. В. Бардакова // The scientific heritage. – 2016. – № 6 (6) – С. 140-143.
 2. Кубарева И. В. Исследование зарубежного опыта организации фармацевтического обеспечения сельского населения / И. В. Кубарева, К. О. Демяник // Рецепт. – 2016. – Том 19, № 3. – С. 316-321.

 3. Фарес Р. Маркетинговый анализ рынка лекарственных средств для лечения острых кишечных инфекций / Р. Фарес, Л. А. Бобрицкая, И. А. Лобова, Т. И. Ивко // Рецепт. – 2016. – Том 19, № 3. – С. 301-308.

 4. Kotvitska A. Research of the immunization coverage and infectious morbidity rates in Ukraine and in the who European region / A. Kotvitska, O. Kononenko // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2016. – Vol. 3, № 1. – С. 21-26.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Котвіцька А. А. Дослідження особливостей правового режиму обігу лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, Л. В. Бардакова // Одеський медичний журнал. – 2016. – №4 (156). – С. 19-22.

 2. Kotvitska А. А. Assessment of public’s satisfaction with pharmaceutical care quality / А. А. Kotvitska, І. О. Lobova // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 2 (46). – С. 26-31.

 3. Котвіцька А. А. Дослідження сучасних підходів до формування асортиментної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 37-43.
 4. Сердюк О. І. До 90-річчя кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти / О. І. Сердюк, Н. В. Просоленко, В. І. Крупеня, Б. А. Рогожин // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 6-10.
 5. Котвіцька А. А. Розробка автоматизованої медико-фармацевтичної системи лікування хворих на псоріаз / А. А. Котвіцька, В. В. Карло, А. В. Черкашина // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 11-18.
 6. Котвіцька А. А. Аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання трудових відносин працівників фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я / А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко, І. В. Кубарєва // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 25-31.
 7. Котвіцька А. А. Аналіз основних факторів, що обумовлюють виникнення моббінгу у фармацевтичних організаціях / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, Н. О. Пузак, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, №2. – С. 52-58.
 8. Котвіцька А. А. Дослідження нормативно-правового регулювання імпортозамінного виробництва лікарських засобів в Україні/ А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – №1 (45). – С. 13-20.
 9. Бандура В. І. Дослідження складу медичних військових аптечок, які знаходяться на озброєнні в арміях різних країн / В. І. Бандура, Р. В. Сагайдак-Нікитюк // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, №1. – С. 6-12.
 10. Котвіцька А. А. Дослідження сучасного стану державного регулювання медико-фармацевтичного забезпечення хворих на орфанні захворювання в Україні / А. А. Котвіцька, А. В. Черкашина // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, №1. – С. 29-36.
 11. Кубарєва І. В. Аналіз правового регулювання кадрового забезпечення фармацевтичного сектора у сільській місцевості України / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, №1. – С. 37-44.
 12. Котвіцька А. А. Дослідження маркетингових аспектів якості послуг як головного чинника конкурентноспроможності парфумерно-косметичних підприємств сфери послуг/ А. А. Котвіцька, О. М. Вороніна // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Том 2, №1. – С. 70-78.

2015

Статті у фахових іноземних виданнях:

 1. Kotvitska Alla Research of the degree of pharmaceutical companies’ participation in the development of orphan drugs, as a part of corporate social responsibility / Alla Kotvitska, Alina Cherkashyna, Inna Kubarieva, Alina Volkova // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – Vol. 3, № 4. – 78-81.
 2. Котвицкая А. А. Исследование информационной обеспеченности населения по основным вопросам плановой вакцинопрофилактики детей / А. А. Котвицкая, О. В. Кононенко // Вестник фармации. (Беларусь) – 2015. – № 2 (68) – С. 6-12.
 3. Kotvitska Social and epidemiological rates research in older age population of Ukraine / A. Kotvitska, O. Pastukhova // Scripta Scientifica Pharmaceutica. – 2015. – Vol. 2, № 1. – С. 60-63.
 4. Котвицкая А.А. Исследование доступности фармацевтической помощи детям до 3-х лет в Украине / А.А. Котвицкая, Е.С. Коробова // Вестник Таджикского Национального Университета. – 2015. – № 1/2(160) – С. 270-276.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Котвіцька А. А. Оцінка фармакотерапії хворих на кір в умовах стаціонару методами ABC-, VEN- та частотного аналізу / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №6. – С. 3-9.
 2. Федосов А. І. Аналіз перспектив розвитку українського ринку лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань / А. І. Федосов, В. С. Кисличенко, А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №6 (44). – С. 90-95.
 3. Котвіцька А. А. Наукове узагальнення сучасних засад імплементації систем реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги в європейських країнах/ А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №6 (44). – С. 85-89.
 4. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на виразкову хворобу в умовах діяльності лікарняних кас / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №5. – С. 23-29.
 5. Кубарєва І. В. Аналіз сучасних тенденцій соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення сільської місцевості в Україні/ І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Фармацевтичний журнал. – 2015. – №5. – С. 8-14.
 6. Котвіцька А. А. Моніторинг вітчизняного ринку медичних імунобіологічних препаратів для планової вакцинопрофілактики дітей / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №5 (43). – С. 40-45.
 7. Волкова А. В. Оцінка ідеальної позиції торгової марки противиразкового препарату на прикладі групи рабепразолу / А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №4 (42). – С. 76-80.
 8. Прокопенко Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в українських землях у складі Російської імперії в XVIII – першій половині XIX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – №4 (42). – С. 81-86.
 9. Прокопенко Т. С. Визначення співвідношення циклів навчальних дисциплін у підготовці фармацевтів/ Прокопенко Т.С. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупіка, Київ, 24(2)2015 р. – С.580-584.
 10. Волкова А. В. Маркетинговий аналіз ринку гепатотропних лікарських засобів/ А. В. Волкова, А. І. Федосов, В. С. Кисличенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2015. – № 5 (24). – с. 294-300.
 11. Прокопенко Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5 (43). – С. 54-59.
 12. Волкова А. В. Дослідження структури українського ринку лікарських засобів для лікування захворювань гепатобіліарної системи / А. В. Волкова, А. І. Федосов, В. С. Кисличенко // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 2. – С. 72-75.
 13. Савченко В. О. Звичай ділового обігу й арбітражне застереження як окремі умови договору / В. О. Савченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 1. Том 1. – С. 198-201.
 14. Савченко В. О. Характерні правові ознаки послуг: на прикладі медичних та туристичних послуг / В. О. Савченко, В. А. Савченко // Право і суспільство. – 2015. – № 4., ч. 4. – С. 102-107.
 15. Котвіцька А. А. Дослідження сучасного стану фармацевтичного забезпечення осіб похилого та старечого віку в Україні / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015 р. – № 2 (40). – с. 83-88.
 16. Волкова А. В. Підходи щодо формування конкурентного потенціалу торгових марок на прикладі противиразкових препаратів / А. В. Волкова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – с. 85-89.
 17. Kotvitska А. А. Analysis of the Assortment of Immunobiological Medicinal Products Used for Children’s Routine Immunization at the Ukrainian Pharmaceutical Market / А. А. Kotvitska, О. V. Kononenko //  Вісник фармації. – 2015. – № 1 (81). – с. 49-54.
 18. Котвіцька А. А. Аналіз фармакотерапії хворих на глаукому з використанням комплексного частотного/АВС/VEN-аналізу / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 1. – с. 7-14.

2014

Статті у фахових іноземних виданнях:

 1. Котвіцька А. А. Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування глаукоми, представлених на ринку України / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармаком. – 2014. – № 3. – с. 63-67.
 2. Котвицкая А. А. Изучение тенденций развития рынка лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни желудка в Украине / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134). – С. 181-186.
 3. Котвицкая А. А. Исследование фармацевтического обеспечения населения в Украине и странах Европейского союза / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская, А. А. Суриков // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 154-162.
 4. Котвицкая А. А. Научно-методические подходы к усовершенствованию внешней терапии больных псориазом / А. А. Котвицкая, В. В. Карло // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2014. – № 1/3 (134). – С. 204-208.
 5. Котвицкая А. А. Оценка конкурентоспособности потенциала украинских производителей лекарственных средств / А. А. Котвицкая, И. А. Сурикова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 163-170.
 6. Котвицкая А. А. Сравнительный анализ ценовых характеристик нейропротекторных лекарственных препаратов, представленных на фармацевтическом рынке Украины и России / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Modern problems and prospects of Clinical Medicine, Healthcare and Pharmacy development [Monograph]. – Opole: Publishing House WSZiA. – 2014. – C. 170-177.
 7. Котвицкая А. А. Экспертная оценка нейропротекторных лекарственных препаратов, применяемых для фармакотерапии больных с ишемическим инсультом / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению. – 2014. – № 1. – С. 40-46.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Пузак Н. О. Використання економічної складової у формуванні асортиментної політики аптечних підприємств / Н. О. Пузак, Т. І. Алексєєва, О. А. Пузак // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. –2014. – № 1(33). – С. 23-27.
 2. Kotvitska А. А. Modern problems of morbidity, clinical and epidemiological features of the psoriasis course in patients of the Kharkiv region / A. A. Kotvitska, V. V. Carlo // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 2. – с. 56-61.
 3. Черкашина А. В. Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова / А. В. Черкашина, А. А. Котвіцька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 2(34). – с. 36-41.
 4. Котвіцька А. А. Аналіз споживання препаратів групи S01E – протиглаукомні препарати та міотичні засоби/ А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. – 2014. – № 3 (16). – С. 97–101.
 5. Котвіцька А. А. Визначення стану соціально-правового регулювання фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 2(34). – с. 51-57.
 6. Котвіцька А. А. Дослідження доступності фармацевтичної допомоги дітям віком до 3-х років за оцінкою споживачів лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 3(35). – с. 50-56.
 7. Котвіцька А. А. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих з ішемічним інсультом / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Фармаком. – 2013. – № 4. – с. 107-112.
 8. Котвіцька А. А. Наукове узагальнення сучасних підходів до проведення планової імунізації у країнах світу / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко, І. В. Кубарєва // Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. – 2014. – № 3 (16). – С. 72–76.
 9. Котвіцька А. А. Аналіз законодавчих та нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення в Україні А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014 р. – № 6 (38). – с. 75-81.

СТАТТІ (спеціалізовані видання):

 1. Котвіцька А. А. Соціальний маркетинг як основа формування соціальної відповідальності фармацевтичних організацій / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, А. В. Волкова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 88-95.
 2. Котвіцька А. А. Історія становлення та розвитку геронтології та геріатрії / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2014. – С. 95-103.
 3. Котвіцька А. А. Історичні засади формування національного законодавства щодо обігу наркотичних лікарських засобів / А. А. Котвіцька, А. В. Волкова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 104-109.
 4. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до моделювання епідемічних процесів та фармацевтичного забезпечення / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 110-116.
 5. Котвіцька А. А. Навчання та трудова діяльність студентів: можливості суміщення / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, О. В. Кононенко // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (17-20 березня 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 82-87.

Print Friendly, PDF & Email