Статті

2013

 1. Kotvitska A. A. Marketing researches of market on medications for neuroprotective action in Ukraine / A. A. Kotvitska, I. O. Lobova // Acta Facultatis Universitae Comenianae. – 2013. – № LX (1). – P. 15-20.
 2. Котвицкая А. А. Анализ современных тенденций фармацевтического обеспечения льготных категорий населения в странах СНГ / А. А. Котвицкая, Е. С. Коробова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 18-25.
 3. Котвицкая А. А. Анализ ценовых характеристик лекарственных препаратов нейропротекторного действия, представленных на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 32-38.
 4. Котвіцька А. А. Дослідження закордонного досвіду надання населенню гастроентерологічної допомоги / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Вісник фармації. – 2013. – № 2(74) – с. 66-69.
 5. Котвіцька А. А. Дослідження міжнародного досвіду викладання дисциплін організаційно-економічного та соціального спрямування у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах країн світу / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, І. О. Лобова, О. О. Суріков // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конф. за участю міжнародних спеціалістів, м. Харків, 3 квітня 2013 р. / н.. кол.: А. А. Котвіцька та н.. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – С. 59-69.
 6. Котвіцька А. А. Дослідження показників поширеності псоріазу в країнах світу та в Україні / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Запорізький медичний журнал. – 2013. – № 3. – с. 38-42.
 7. Котвіцька А. А. Дослідження стану надання фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення на регіональному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, І. В. Кубарєва // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – с. 116-121.
 8. Котвіцька А. А. Дослідження стану фінансування фармацевтичного забезпечення дитячого контингенту населення віком до трьох років на територіальному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. – № 2(12). – с. 107-110.
 9. Котвіцька А. А. Маркетинговий аналіз асортименту гастроентерологічних лікарських засобів на прикладі інгібіторів протонної помпи / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармаком. – 2013. – №1. – с. 100-106.
 10. Котвицкая А. А. Маркетинговый анализ ассортимента украинского рынка лекарственных препаратов, применяемых для лечения псориаза / А. А. Котвицкая, В. В. Карло // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2013. – № 3. – с. 50-53.
 11. Котвицкая А. А. Маркетинговый анализ рынка препаратов, которые применяются для лечения инфаркта миокарда / А. А. Котвицкая, О. И. Красуля // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 4 (147). – С. 208-213.
 12. Котвіцька А. А. Медико-соціальні аспекти епідеміологічної ситуації внаслідок серцево-судинних захворювань серед населення Харківської області / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 1 (2). – С. 97-102.
 13. Котвицкая А. А. Международный опыт и роль больничных касс в системе  здравоохранения  и  фармацевтического  обеспечения населения  / А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская, А. А. Суриков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 10-17.
 14. Котвіцька А. А. Міжнародний досвід становлення та розвитку соціальної фармації» / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина, І. О. Лобова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. Всеукр. Наук.-практ. Інтернет-конф. За участю міжнародних спеціалістів, м. Харків, 3 квітня 2013 р. / ред. Кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2013. – С. 29-39.
 15. Котвіцька А. А. Науково-практичні напрямки діяльності кафедри соціальної фармації Національного фармацевтичного університету / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков, О. І. Красуля, Є. С. Коробова, В. В. Карло, А. В. Волкова, А. В. Черкашина // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конф. за участю міжнародних спеціалістів, м. Харків, 3 квітня 2013 р. / н.. кол.: А. А. Котвіцька та н.. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – С. 40-58.
 16. Котвіцька А. А. Особливості викладання дисципліни «Соціальна економіка у фармації» для магістрів фармації у НФаУ / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко// Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 2. – с. 126-130.
 17. Котвіцька А. А. Оцінка епідеміологічного стану судинно-мозкових захворювань серед населення України та шляхи його покращення / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013 р. – № 2(28). – с. 74-80.
 18. Котвицкая А. А. Проблемы старения населения в Украине и России / А. А. Котвицкая, А. А. Пастухова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – № 11 (154). – Вып. 22/2. – С. 5-9.
 19. Котвіцька А. А. Результати фармакоекономічної оцінки антикоагулянтної терапії інфаркту міокарда без зубця Q в Україні / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля // Клінічна фармація. – 2013 р. – Т. 17. – № 2 – с. 4-12.
 20. Котвіцька А. А. Соціальна фармація як складова системи фармацевтичного забезпечення населення та міждисциплінарна наука / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков, А. В. Волкова // Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер. Всеукр. Наук.-практ. інтернет-конф. за участю міжнародних спеціалістів, м. Харків, 3 квітня 2013 р. / н.. кол.: А. А. Котвіцька та н.. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2013. – С. 14-28.

2012

 1. Волкова  А. В. Менеджмент:  історичний  огляд становлення науки / А. В. Волкова, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2012. – Вип. 21. – Кн. 4.– С. 578-585.
 2. Котвіцька А. А. Науково-практичні підходи до створення локального формуляру лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах стаціонарного типу / А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 6(26). – С. 72-77.
 3. Котвіцька А. А. Дослідження соціально-епідеміологічних показників населення України внаслідок хвороб системи кровообігу на державному та регіональному рівнях / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Вісник фармації. – 2012. – № 4 (72). – С. 62-65.
 4. Немченко А. С. Історичні аспекти розвитку організаційно-економічної освіти і науки / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Волкова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2012 р. – № 3. – С. 32-36.
 5. Немченко А. С. Історичні аспекти та сучасні організаційно-економічні напрямки формування Національної лікарської політики: термінологія, наука, освіта / А. С. Немченко, К. Л. Косяченко, В. М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова,    А. А. Котвіцька, Ю. В. Корж, О. А. Немченко // Формування Національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики: матеріали ІІ Всеукр. Наук.-освіт. internet конф., м. Харків, 14 бер. 2012 р. – Х., 2012. – С. 3-22.
 6. Півень О. П. Український ринок інгібіторів рецепторів ангіотензину ІІ. Перспективи створення вітчизняних лікарських препаратів / О. П. Півень, Н. О. Пузак // Фармацевтичний Кур’єр. – 2012. – № 3. – С. 38-43.
 7. Ходаківська В. П. Історичні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / В. П. Ходаківська, А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, О. А. Пастухова // Запорізький медичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 116-119.
 8. Черкашина А. В. Страхування суб’єктів клінічних досліджень в Україні: сучасний  стан  та  перспективи  / А. В. Черкашина, А. А.  Котвіцька, М. В. Колочавіна // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 4. – С. 169-174.
 9. Черних В. П. З’їзди фармації України – історія розвитку галузі / В. П. Черних, А. А. Котвіцька, В. А. Георгіянц, Г. В. Зайченко // Вісник фармації. – 2012. – № 1 (69). – С. 3-7.

2011

 1. Горяча Л. О. Аналіз сучасних тенденцій підготовки фармацевтичних кадрів у країнах світу /Л. О. Горяча, Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька – Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т. 6. – № 4. – С. 10-14.
 2. Колочавіна М. В. Дослідження сучасного стану проведення клінічних досліджень лікарських засобів у світі та в Україні / М. В. Колочавіна, А. А. Котвіцька // Клінічна фармація. – 2011. – Т. 15. – № 4. – С. 8-13.
 3. Колочавіна М. В. Моніторинг як функція контролю якості проведення клінічного дослідження / М. В. Колочавіна, А. А. Котвіцька. – Запорізький медичний журнал. – 2011. – Т. 13. – № 6. – С. 88-90.
 4. Красуля О. І. Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда / О. І. Красуля, А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков // Управляння, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011 р. –  № 4. – С. 48-54.
 5. Півень О. П. Маркетингові дослідження українського ринку лікарських препаратів групи інгібіторів рецепторів ангіотензину ІІ / О. П. Півень, Н. О. Пузак, О. М. Хренов  // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Маркетингова освіта в Україні : Спец. вип. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 306-314.
 6. Півень О. П. Український ринок інгібіторів рецепторів ангіотензину ІІ. Перспективи створення вітчизняних лікарських препаратів / О. П. Півень, Н. О. Пузак // Фармаком. – 2011. – № 3. – С. 85-93.

Print Friendly, PDF & Email