ЧЕРКАШИНА Аліна Вікторівна

ЧЕРКАШИНА Аліна Вікторівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

ЧЕРКАШИНА Аліна ВікторівнаЧЕРКАШИНА Аліна ВікторівнаЧЕРКАШИНА Аліна ВікторівнаЧЕРКАШИНА Аліна Вікторівна

 

Освіта:

2007 р. – закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію провізора.

2008 р. – закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію магістра.

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Фармакогностичне вивчення трави Cicer arietinum L.». Присуджено науковий ступінь кандидат фармацевтичних наук зі спеціальності «Фармацевтична хімія та фармакогнозія».

2018 р. – отримала вчене звання доцент кафедри соціальної фармації.

2020 р. – закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів. 

Досвід професійної діяльності:

Провізор-інтерн КП охорони здоров’я «Аптека №26» (2007-2008 рр.), аспірант кафедри фармакогнозії (2008-2011 рр.), асистент (2011-2016 рр.), доцент (з 2016 р.) кафедри соціальної фармації НФаУ.

На кафедрі виконувала обов’язки секретаря виробничих нарад (2012-2014 рр.), відповідального за роботу гуртка студентського наукового товариства кафедри (2012-2016 рр.), відповідального за розробку (2014-2015 рр.), впровадження (з 2016 р.) та супровід дистанційного курсу «Соціальна економіка у фармації», методиста кафедри (2016-2019 рр.), завуча кафедри (з 2019 р.). 

Сфера наукових інтересів:

удосконалення фармацевтичного забезпечення населення в сучасних умовах за такими напрямками, як дослідження соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу, аналіз ринку лікарських засобів для лікування соціально-значущих захворювань, аналіз нормативно-правового регулювання профілактичної та лікувальної складових у галузі охорони здоров’я, зокрема у фармацевтичному секторі. 

Публікації:

Автор та співавтор понад 20 наукових статей, з них 12 у фахових виданнях, 2 науково-методичних рекомендацій, 58 тез доповідей.

Співавтор навчальних посібників «Екстремальна медицина» (2014), «Экстремальная медицина» (2015), «Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях» (2015), «Історія медицини та фармації» (2016), «Фармацевтическое право и законодательство» (2017), «Pharmaceutical Law and Legislation» (2019); національного підручнику «Основи права та законодавства у фармації» (2016). 

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 9 років

Перелік навчальних курсів: «Вступ до фаху з ознайомчою практикою», «Організація та економіка фармації», «Соціальна економіка у фармації», «Соціальна фармація», «Фармацевтичне право та законодавство», «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент». 

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): соціально-економічні та нормативно-правові аспекти фармацевтичного забезпечення населення. 

Професійна активність:

Член Commonwealth Pharmacist Association, громадської організації «Соціальна та екологічна безпека», громадської організації «Всеукраїнська фармацевтична

Print Friendly, PDF & Email