Денна форма навчання

АЛГОРИТМ РОБОТИ З МАТЕРІАЛАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ

Шановні здобувачі вищої освіти!

Навчально-методичні матеріали для дистанційного навчання за дисциплінами розташовано в розділі кафедри соціальної фармації на сайті Центру дистанційних технологій навчання НФаУ за посиланням:

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=157

Pозклад онлайн-занять на платформі ZOOM:

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3546

Усі необхідні матеріали для опрацювання теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань відповідно до календарно-тематичних планів навчальних дисциплін та матеріали для підготовки до модульних контролів розміщено у розділах відповідних навчальних дисциплін.

Тестування за темами навчальних дисциплін можна пройти за посилання:

https://tests.nuph.edu.ua/course/index.php?categoryid=45

 

Бажаємо міцного здоров’я й успіхів у навчанні!

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФАРМАЦИИ

Уважаемые студенты!

Учебно-методические материалы для дистанционного обучения по дисциплинам расположены в разделе кафедры социальной фармации на сайте Центра дистанционных технологий обучения НФаУ по ссылке:

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=157

Все необходимые материалы для ознакомления с теорией и выполнения практических заданий в соответствии с календарно-тематическими планами учебных дисциплин, а также материалы для подготовки к модульным контролям расположены в разделах соответствующих учебных дисциплин.

Тестирование по темам можно пройти по ссылке:

https://tests.nuph.edu.ua/course/index.php?categoryid=45

Print Friendly, PDF & Email