Тези

2019

 1. Tereshchenko L. V. Analysis of influence of innovative medicines on population health. / L. V. Tereshchenko, Ju. L. Zaytseva, L. Ju. Taranenko// Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. (December 18-20, 2019) –2019. – P. 498-502. URL: http://sci-conf.com.ua.
 2. Орловецкая Н.Ф. Анализ потребительских предпочтений на рынке офтальмологических лекарственных препаратов / Н.Ф. Орловецкая, О.С. Данькевич, Н.А. Пузак // Современные достижения фармацевтической науки и практики: материалы Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (Витебск, 31 окт. 2019 г.) / под ред. А. Т. Щастного. – Витебск: ВГМУ, 2019. – С. 299-301.
 3. Волкова А. В. Аналіз розвитку і проблем впровадження системи громадського здоров’я в Україні / А.В. Волкова, Ю.В Корж // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.339-340
 4. Терещенко Л. В. Аналіз розвитку процесу впровадження технологій mobilehealth як важливих складових світової системи digitalhealth / Л. В. Терещенко, О. О. Суріков, С. Г. Калайчева // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.330-331
 5. Кубарєва І.В. Мерчандайзинг, як управлінське рішення зі стимулювання роздрібних продажів в аптеці / І.В. Кубарєва, Н.О. Пузак, А.В. Волкова // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.332-334
 6. Черкашина А.В., Дослідження сучасного стану забезпечення лікарськими препаратами для профілактики остеопорозу в Україні / А.В. Черкашина, А.С. Чернега. // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.335-336
 7. Чмихало Н.В. Дослідження адаптації концепції контролінгу у практику управлінської діяльності підприємств фармацевтичного профілю / Н.В. Чмихало // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.337-338
 8. Жирова И.В., Оценка эффективности мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфицированием и общего эпидемиологического профиля по ВИЧ-инфекции населения Узбекистана / И.В. Жирова, А.Л. Панфилова // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.341-342
 9. Котвіцька А.А., Дослідження характерних ознак становлення та розвитку фармацевтичної освіти в Україні / А.А. Котвіцька, І.В. Кубарєва, В.В. Горбаньов // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, (19-20 вересня 2019 р. : у 2 т., м. Харків) // ред.кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С.449-451
 10. Горбаньов В.В., Значення наукової спадщини Гіппократа для формування професійної моральності сучасних фахівців фармації / В. В. Горбаньов, В. С. Новакова, О. В. Мартинова // Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. Харків: НФаУ, 2019. – Т. 2., С. 400-401.
 11. Волкова А.В., Аналіз підходів до лікування гепатиту С / А. В Волкова, А. А. Ноздріна // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. // редкол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – С.134.
 12. Волкова А.В., Контент-аналіз обігу лікарських засобів у закладах охорони здоров’я Харківської області на принципах формулярної системи / А. В. Волкова, О. О. Рищенко, Ю. В. Корж // Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації : матеріали наук.-практ. internet-конф., м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р. // редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2019. – С.121.
 13. Волкова А.В., Аналіз асортименту зареєстрованих в україні лікарських засобів для фармакотерапії гепатиту С / А. В. Волкова., А. А. Ноздріна // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ : Точка, 2019. – С. 56-57.
 14. Карпенко Л.А. Аналіз ринку препаратів для лікування раннього токсикозу вагітних / Карпенко Л. А., Пузак Н. О // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ : Точка, 2019. – 77 с.
 15. Kubarieva I.V., The analysis of legal regulation of medical and pharmaceutical care to patients with multiplesclerosis / I.V. Kubarieva, Yu.L. Zaytseva, I.M. Chernichko // Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації: збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ : Точка, 2019. – С. 98-99.
 16. Чмихало Н. В., Дослідження лідерських здібностей у майбутніх фахівців фармації / Н. В. Чмихало, Ю. В. Корж, Л. В. Терещенко // «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку» : Матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). – Х. : Монограф. – 2019. – С. 297-298.
 17. Терещенко Л.В., Аналіз основних етапів розвитку та становлення американської системи фармаконагляду як важливої складової системи забезпечення якості ліків / Терещенко Л. В., Корж Ю.В., Сурікова І.О., Тарасенко Д.Ю. // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. Випуск 6. – X.: Вид-во НФаУ, 2019. – С. 445-446.
 18. Кубарєва І.В. Сучасні методи формування правової компетентності здобувачів вищої освіти у Національному фармацевтичному університеті / І.В. Кубарєва, А.В. Волкова, Г.Є. Болдарь // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.103-105.
 19. Пузак Н.О. Дослідження проблем взаємовідносин провізора та відвідувачів аптек / Н.О. Пузак, М. Пирмашова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.107-108.
 20. Терещенко Л.В. Оценка современной роли фармацевтов в процессе расширения спектра реализации социальной функции аптек / Л.В. Терещенко, С.Г.Калайчева, А. Пирмашов // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.112-114.
 21. Котвіцька А. А., Аналіз підходів до моніторингу ліко-пов’язаних помилок в аптечних закладах / А.А. Котвіцька, І.О. Сурікова// Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р. / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – С.160-162.
 22. Терещенко Л. В. Аналіз досвіду впровадження електронної рецептури в Чеській Республіці / Л. В.Терещенко, О.О. Суріков // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції (м. Харків, 14-15 листопада 2019 р.) – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 186-188.
 23. Терещенко Л. В. Історичний досвід впровадження електронної рецептури у Швеції / Л. В. Терещенко, Ю. В. Корж // ІІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (21 листопада 2019 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – С. 343.
Print Friendly, PDF & Email