Тези

2018

 1. Пузак Н. О., Розробка рекомендацій щодо підвищення зацікавленості серед споживачів професійних парфумерно-косметичних засобів для догляду за волоссям та шкірою голови / Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало, А. О. Лисак // Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє : збірник наукових праць, м. Харків, 22-23 лют. 2018 р. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 103 – 104
 2. Ігнатьєва А.І., Improvement of legal frameworkof pharmaceutical activity in Ukraine / А. І. Ігнатьєва // Актуальні питання сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20 березня 2018 року у м. Вінниця: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» / відп. за випуск Голденблат М.А. // ГО «Європейська наукова платформа». – Обухів: Друкарня «Друкарик» (ФОП Гуляєва В.М.), 2018. – Т.4. – с.104 – С. 6-10.
 3. Zhirova I.V., Investigation of the modern approaches to the taxing on medicine in the international practice / I.V. Zhirova, L.V. Tereschenko, Yu.V. Korj // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р. / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 154
 4. Котвіцька А. А., Аналіз асортименту протигрибкових лікарських засобів на фармацевтичному ринку України / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова, К. А. Слободянюк // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р. / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 158-160.
 5. Кубарєва І. В., Соціально-економічні аспекти управління асортиментом аптек в умовах впровадження реімбурсації вартості фармацевтичної допомоги / І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина, О. В. Склярова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р. / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 348-350.
 6. Макаренко М. Л., Перспективи розробки лініменту з ефірними оліями для лікування ревматоїдного артриту / М. Л. Макаренко, Ю. С. Маслій, Н. О. Пузак // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 351-354.
 7. Кубарєва І.В., Аналіз переліків лікарських засобів, вартість яких відшкодовується у рамках програми доступності / І.В. Кубарєва, А.В. Волкова, Я.О. Тимошенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: щорічний зб. наук. роб. Матер. VІ міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 22-23 бер. 2018 р. / редкол. : В.В. Малий та ін. – Харків.: Нац. фармац. ун-т, 2018. – С. 392-393
 8. Проскурова Я.О., Стандартизація рослинного лікарського засобу «Нефродол» за якісним складом гіркот / Я. О. Проскурова, С. М. Губарь, О. В. Ткаченко // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження: матер. І наук.-практ. інтернет–конф. з міжнар. участю кафедри хімії природних сполук, м. Харків, 5 квіт. 2018 р. X.: НФаУ, 2018. – С. 110-111
 9. Salhi Amine., Information activity of the pharmacy organization as a factor of improving pharmaceutical literacy of medical specialists and population / Amine Salhi, Sc. s. N. V. Chmihalo // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 354.
 10. Belikova A. G., Analysis of foreign experience of the activities of pharmaceutical information centers as the condition of improving the information of patients / A. G. Belikova, E. S. Korobova // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 357-359.
 11. Camel Ralph., Analyses of the Lebanon’s pharmaceutical sector functioning/ Ralph Camel, I. V. Zhirova, L. V. Tereschenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 360-361.
 12. Hurko І. А., Analysis of the impact of gender stereotypes on the professional fulfilment of workers in healthcare and pharmacy/ І. А. Hurko, Sc. s. N. O. Puzak // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 362-364.
 13. Kozhelupenko A. E., Comparative analysis of drugs for glaucoma treatment and myothic agents / A. E. Kozhelupenko, Sc. s. O. S. Ovakimyan // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 369-370.
 14. Levchenko M. M., Research of international experience on the current state of organisation and provision of palliative and hospice care / M. M. Levchenko, M. S. Beketova, E. S. Korobova // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 373-374.
 15. Zerniy A. R., Registration of medicines in Ukraine / A. R. Zerniy, K. I. Karpenko, Sc. s. O. O. Surikov, A. I. Ignatieva // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 382-383.
 16. Лхирши Х., Анализ ассортимента лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в рамках программы реимбурсации / Х. Лхирши, А. В. Волкова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 127-128.
 17. Пилюга Л. В., Современные аспекты развития фармацевтической промышленности в Королевстве Марокко / Л. В. Пилюга, Б. Басри // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 152-154.
 18. Черкашина А. В., Сравнительный анализ систем медицинского страхования в королевстве Марокко и в Украине / А. В. Черкашина, У. Раззак // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 158-160.
 19. Кубарева И. В., Изучение современного состояния ассортимента опиоидных анальгетиков, используемых при оказании паллиативной помощи / И. В. Кубарева, Н. Б. Гавриш, М. Лхирши // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 200-203.
 20. Пузак Н. О., Соціально-психологічні аспекти менеджменту в фармацевтичних організаціях / Н. О. Пузак, Н. Б. Гавриш, Г. С. Матвєєва // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 243-245.
 21. Салхи Амин, Изучение влияния фармацевтической информации на рациональное использование лекарственных средств/ Амин Салхи, Н. В. Чмыхало // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: матер. ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конференції, 24-25 квітня 2018 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ, 2018. – С. 254-257.
 22. Федосов А. І., Соціологічні практики як інформаційний локус у роботі НФаУ із зацікавленими сторонами / А. І. Федосов, О. С. Овакімян // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 96-98.
 23. Котвіцька А. А., Підтримання системи управління якістю НФаУ: виклики часу та вимоги стандарта ISO 9001:2015/ А. А. Котвіцька, О. І. Назарко // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 99-102.
 24. Проскурова Я. О., Оцінка обізнаності фахівців галузі охорони здоров’я щодо проблем утилізації непридатних лікарських засобів населенням / Я. О. Проскурова, І. В. Кубарєва, Л. В. Євсєєва, Л. Ф. Просяник // Управління якістю в фармації : матеріали ХІІ наук.-практ. конф., м. Харків, 18 трав. 2018 р. – Х. : НФаУ, 2018. – С. 155.
 25. Котвіцька А. А., Дослідження ринку лікарських засобів, що застосовуються для терапії хвороби Паркінсона в Україні / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 трав. 2018 р. / ред. кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – с. 46-47.
 26. Кубарєва, І. В., Аналіз епідеміологічних показників дитячих алергічних дерматитів в країнах світу / І. В. Кубарєва, А. В. Черкашина, О. Ю. Мельник // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. Харків, 21 трав.2018 р. / ред. кол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – с. 59-61.
 27. Карпенко Л. А., Нормативно-правовое регулирование ввоза лекарственных препаратов в Украину в качестве гуманитарной помощи / Л. А. Карпенко, Мохамед Амин Жунди // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 22–23 червня 2018 р. – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2018. – С. 86-89.
 28. Котвіцька А. А., Вивчення напрямків дослідження у сфері соціальної фармації у 2017 році / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою: збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома (м. Львів, 28 – 29 вересня 2018 р.) : наукове видання; за редакцією Богдана Громовика та Артема Горілика. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 94 – 97
 29. Кубарєва І. В., Аналіз епідеміологічних показників дитячого контингенту України, який потенційно потребує паліативної допомоги / І. Кубарєва, М. Бекетова // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою : збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома (м. Львів, 28 – 29 вересня 2018 р.) : наукове видання; за редакцією Богдана Громовика та Артема Горілика. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 104 – 108
 30. Волкова А. В., Дослідження епідеміологічних показників захворюваності на гострі респіраторні хвороби / А. Волкова, В. Стецюра // Здобутки та перспективи управління фармацевтичною системою: збірник праць науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 90-річчю з дня народження професора Р. М. Піняжка і 75-річчю з дня народження професора О. Л. Грома (м. Львів, 28 – 29 вересня 2018 р.) : наукове видання; за редакцією Богдана Громовика та Артема Горілика. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – С. 37 – 39
 31. Котвіцька А. А., Аналіз конкурентоспроможності пом’якшувальних препаратів з декспантенолом на фармацевтичному ринку України / А. А. Котвіцька, А.В. Черкашина, О.Ю. Мельник // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-28 вересня 2018 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 203 – 204
 32. Проскурова Я. О., Дослідження екологічної складової антибіотикорезистентності / Я.О. Проскурова, І.В. Кубарєва, Л.В. Євсєєва, Н.А. Цубанова, Л.Ф. Просяник // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-28 вересня 2018 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 223 – 224
 33. Кубарєва І. В., Аналіз нормативно-правого забезпечення функціонування системи державних закупівель лікарських засобів / І.В. Кубарєва, Ю.В. Корж, І.В. Жирова, С.Г. Калайчева // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей І Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 жовтня 2018 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 135 – 136
 34. Проскурова Я. О., Дослідження міжнародного досвіду з утилізації непридатних лікарських засобів / Я.О. Проскурова, І.В. Кубарєва, Л.В. Євсєєва // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція : тези доповідей І Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (18 жовтня 2018 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 184
 35. Пузак Н. О., Визначення показників кон’юнктурного аналізу для професійних парфумерно-косметичних засобів по догляду за волоссям та шкірою голови / Н.О. Пузак, І.В. Кубарєва, О.А. Пузак // Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога : збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. з клінічної косметології (19 жовтня 2018 р., м. Харків) – X.: НФаУ, 2018. – С. 175 – 178
 36. Терещенко Л. В., Оценка особенностей развития современного рынкаинформационных технологий, используемых в здравоохранении и системе фармацевтического обеспечения населения / Л.В. Терещенко // Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога : збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. з клінічної косметології (19 жовтня 2018 р., м. Харків) – X.: НФаУ, 2018. – С. 179 – 181
 37. Кубарєва І. В., Управління фармацевтичним забезпеченням населення за умов надзвичайних ситуацій / І.В. Кубарєва, Л.А. Карпенко // Науково практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 145 – 149
 38. Kubarieva I.V., Overview of prevalence and incidence of multiple sclerosis in the world and Ukraine / I.V. Kubarieva, Yu.L. Zaytseva, L.V Tereshenko // Науково практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації : збірник наукових праць. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 149 – 151
 39. Кубарєва І. В., Аналіз показників фізичної доступності лікарських засобів в Україні методом пропорційності / І.В. Кубарєва, Ю.В. Корж, Т.А. Романько // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2018. – С. 166 – 168
 40. Кубарєва І. В., Дослідження актуальних напрямів впровадження Міжнародної Концепції Гідної праці у вітчизняну практику / І.В. Кубарєва, Н.В. Чмихало // «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: Матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2018. – С. 317 – 320
 41. Surikova I. O., Research of main aspects of legal liability of pharmacists for violations of professional activity / I. O. Surikova, A. A. Kotvitska // Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: матеріали VI науково-практичної конференції школи молодих науковців ПАТ «Фармак», 1 листопада 2018 р. – К. – С. 45-47
 42. Котвіцька А. А., Аналіз показників фізичної доступності лікарських засобів для лікування хвороби Паркінсона в Україні / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць, випуск 5. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 194 – 197.
 43. Винник О. В., Дослідження структури товарних запасів військової (госпітальної) аптеки / О. В. Винник, Л. А. Карпенко, Я. Б. Лехмак // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць, випуск 5. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – С. 68 – 71
 44. Терещенко Л. В., Дослідження проблем держаного регулювання обігу ліків на фармацевтичному ринку України / Л.В. Терещенко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІII міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 26-28 листопада 2018 р.) / редкол. : А. Л. Загайко, Т. М. Гонтова, Н. І. Ільїнська, К. Р. Гордєй – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – С. 196-198.
 45. Kotvitska A., Modern aspects of palliative care in the treatment of Parkinson’s disease./A. Kotvitska, O. Prokopenko // 9th International conference of pharmacy science and practice, 9th of Novemver, 2018 – Lithuanian University of Health Sciences, Sukilėlų 13, Kaunas Lithuania – 84
 46. Kotvitska A., Study of cases of medication errors in the Ukrainian pharmacy practice. / A. Kotvitska, I Surikova, O. Surikov // 9th International conference of pharmacy science and practice, 9th of Novemver, 2018 – Lithuanian University of Health Sciences, Sukilėlų 13, Kaunas Lithuania – P. 85
 47. Kubarieva I., Study of the level of knowledge of pharmacy specialists on the organization of palliative care in Ukraine. / I. Kubarieva, М Beketova // 9th International conference of pharmacy science and practice, 9th of Novemver, 2018 – Lithuanian University of Health Sciences, Sukilėlų 13, Kaunas Lithuania – 86
 48. Кубарева И.В., Анализ социально-эпидемиологических показателей туберкулеза в европейском регионе / И.В. Кубарева, Ю.В. Корж, Т.А.. Романько // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы VI международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2018 г. – С. 18-19
 49. Мартынцова Г.В., Исследование современных подходов в организации деятельности системы фармаконадзора в Украине / Г.В. Мартынцова, Л.В. Трещенко // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы VI международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2018 г. – С. 25-26
 50. Проскурова Я.А., Исследование наличия неиспользованных лекарственных средств в домашних аптечках и обращение с ними / Я.А. Проскурова, И.В. Кубарева, Л.В. Евсеева // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы VI международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2018 г. – С. 40-41
 51. Korzh Iuliia V., The study of the trend in incidence and prevalence of chronic pancreatitis / Iuliia V Korzh., I.V. Zhirova, N.V. Oliеinikova // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : Материалы VI международной научной конференции молодых ученых и студентов, инициированной Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией, г. Шымкент, Республика Казахстан, 7-8 декабря 2018 г. – С. 42-43
 52. Панфилова А. Л., Анализ динамики изменения показателя «порога готовности платить» за использование инновационной технологии в украинском здравоохранении / А. Л. Панфилова, Н. С. Богдан, О.В. Цурикова, Л. В. Терещенко, Ю. В. Корж // Social and Economic Aspects of Education in Modern Society : Proceedings of theVII International Scientific and Practical Conference – Vol.1, November 20, 2018, Warsaw, Poland – P. 38-40
 53. Пилюга Л.В., Дослідження окремих аспектів обігу лікарських засобів у Європейському Союзі / Л. В. Пилюга, Д. В. Должко // Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики», м. Львів, 21-22 грудня, 2018 р. – С. 86-89.
 54. Котвіцька А., Сучасні аспекти державного регулювання правовідносин у сфері обігу лікарських засобів / А. Котвіцька, І. Кубарєва, Л. Пилюга // Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 67-70.
 55. Котвіцька А., Дослідження вимог роботодавців щодо правової освіти фармацевтичних фахівців / А. Котвіцька, І. Кубарєва, А. Волкова // Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 71-72.
 56. Романько Т., Сучасний стан нормативно-правового регулювання фармацевтичного забезпечення хворих на туберкульоз / Т. Романько, Ю. Корж // Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ). – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 144-147.
Print Friendly, PDF & Email