Тези

2016

  1. Горбаньов В. В. Історичні традиції національно-патріотичного виховання українського козацтва / В. В. Горбаньов // «Україна понад усе!». Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. 22 – 23 вересня 2016 р. – м. Черкаси – С. 85-87.
  2. Горбаньов В. В., Новакова В. С. Досвід використання професійної символіки як засобу виховання високих морально-етичних якостей майбутнього фармацевта / В. В. Горбаньов, В. С. Новакова // Розвиток виховної роботи у сучасному вищому навчальному: змістові домінанти та тенденції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 22 листопада 2016 р. – м. Харків – С. 104-107.
  3. Жабборов Расул Организация медицинского снабжения службы экстренной медицинской помощи и населения при чрезвычайных ситуациях в Республике Узбекистан / Расул Жабборов, Л. А. Карпенко // Материалы IV Международной научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации», инициированной советом молодых ученых фонда первого президента Республики Казахстан – лидера нации и Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии, в год празднования 25-летия независимости Республики Казахстан (9-10 декабря 2016 г.). – Шымкент : 2016. – С. 88-89.
  4. Карпенко Л. А. Перспективы разработки новых лекарственных средств на основе производных сукциновой кислоты / Л. А. Карпенко // Материалы республиканской научно-практической конференции (с международным участием) «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации» (11 октября 2016 г.). – Ташкент : 2016. – С. 410 – 411.
  5. Котвіцька А. А. Дослідження основних форм виконання працівниками фармацевтичних підприємств додаткових обов’язків/ А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 221-222
  6. Котвіцька А. А. Оцінка асортименту нестероїдних протизапальних препаратів на фармацевтичному ринку України за допомогою XYZ-аналізу / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк, І. О. Лобова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 219-220
  7. Котвіцька А. А. Результати VEN-аналізу лікарських призначень дітям раннього віку хворих на гострий простий бронхіт / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 218-219
  8. Кубарєва І. В. Дослідження соціально-епідеміологічних показників захворюваності та поширеності хвороб серед сільського населення України/ І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 227-228
  9. Назаркіна В. М., Сімонян Л. С., Немченко О. А. Аналіз цінових характеристик на вакцини різної етіології в країнах Європи та в Україні / В. М. Назаркіна, Л. С. Сімонян, О. А. Немченко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 листоп. 2016 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 235
  10. Котвіцька, А. А. Сучасний стан нормативно-правового регулювання питань раціонального використання імуносупресивних лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, А. В. Черкашина // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – С. 10-11.
  11. Котвіцька А. А. Сучасні аспекти удосконалення вітчизняного законодавства у сфері охорони здоров’я і фармації/ А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – C. 11-12.
  12. Котвіцька А. А. Аналіз нормативно-правового регулювання реалізації принципів академічної доброчесності/ А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, А. В. Волкова // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – C. 13-14.
  13. Котвіцька А. А. Вивчення нормативно-правового регулювання утилізації та знищення лікарських засобів в міжнародній та вітчизняній практиці / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, Н. В. Бортяна // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – C. 8-9.
  14. Котвіцька А. А. Дослідження форм парламентського контролю у сфері обігу лікарських засобів/ А. А. Котвіцька, Л.В. Бардакова // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : Збірник матеріалів 5-ої Всеукр. наук.-практ. конференції, 24 листопада 2016 р. / НЮУ ім. Я. Мудрого; [ред. кол.: А. П. Гетьман, В. П. Лисак, В. Г. Прядко, та ін.] – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. – C. 6-8.
  15. Kotvitska A. A. Cost-effectiveness of H. pylori eradication treatment regimens in peptic ulcer disease in Ukraine / A. A. Kotvitska, I. O. Lobova // Value in health. – 19 (2016). – P. A513.
  16. Котвіцька А. А. Сучасні аспекти впровадження соціального менеджменту у світовій практиці / А. А. Котвіцька, О. С. Прокопенко, І. В. Кубарєва // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей V науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2016 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2016. – С. 282-284
  17. Кубарєва І. В. Формування сучасної кадрової стратегії у системі менеджменту фармацевтичних організацій / І. В. Кубарєва, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей V науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2016 р.) : Збірник. – Х. : Монограф. – 2016. – С. 221-223.
  18. Котвіцька А. А. Сучасні аспекти світового досвіду викладання організаційно-економічних дисциплін соціального спрямування у фармацевтичних вищих навчальних закладах / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали II всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина I. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 57-58.
  19. Котвіцька А. А. Основні тенденції та перспективи розвитку сучасної вищої освіти в Україні / А. А. Котвіцька, І. М. Владимирова, А. Б. Ольховська // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали II всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина I. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 192 – 193.
  20. Котвіцька А. А. Сучасні тенденції у підготовці фахівців фармацевтичного сектору / А. А. Котвіцька, Л. Г. Кайдалова, І. М. Владимирова // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали II всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Частина I. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 213 – 214.
  21. Котвіцька А. А. Оцінка фармацевтичної допомоги у соціально-ефективній системі фармацевтичного забезпечення населення / А. А. Котвіцька, А. В. Волкова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 228.
  22. Котвіцька А. А. Дослідження лікарських засобів як соціального товару / А. А. Котвіцька, Л. В. Бардакова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 53.
  23. Котвіцька А. А. Оцінка сучасного стану функціонування системи планової вакцинопрофілактики дітей в Україні / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 60-61.
  24. Котвіцька А. А. Аналіз нормативно-правової бази, що регулює обіг сертифікатів якості виробника в аптечних закладах / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 234.
  25. Котвіцька А. А. Порівняльно-правовий аналіз нормативно-правового регулювання трудових відносин фармацевтичних працівників / А. А. Котвіцька, Д. Ю. Тарасенко // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 236.
  26. Кубарєва І. В. Науково-практичні аспекти удосконалення фармацевтичного забезпечення населення у сільській місцевості / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 239.
  27. Крупеня В. І. Практичні аспекти викладання дисципліни «Військово-медична підготовка і медицина надзвичайних ситуацій» / В. І. Крупеня // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 111.
  28. Чмихало Н. В. Дослідження соціальної ролі маркетингу у підприємницькій діяльності фармацевтичних організацій / Н. В. Чмихало, Н. О. Пузак, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 185.
  29. Котвіцька А. А. Дослідження ролі фармацевтичних організацій у системі соціального партнерства України / А. А. Котвіцька, О. М. Вороніна, І. В. Кубарєва // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 229-230.
  30. Пузак Н. О. Корпоративна культура фірми як складова соціально орієнтованого управління фармацевтичним підприємством / Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 280-281.
  31. Кубарєва І. В. Політика бріджингу в рамках соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств / І. В. Кубарєва, Н. В. Чмихало, О. М. Вороніна // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: наук. симп. у рамках VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, 15-16 вересня 2016 р. / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: Вид-во НфаУ. – 2016. – С. 208.
  32. Котвіцька А. А. Формування моделі оцінки конкурентних позицій нестероїдних протизапальних препаратів / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 231.
  33. Котвіцька А. А. Дослідження економічної доступності інгібіторів протонної помпи / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 232.
  34. Котвіцька А. А. Аналіз показників доступності протиглаукомних препаратів та міотичних засобів, що використовуються для лікування глаукоми / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 233.
  35. Котвіцька А. А. Дослідження поняття «ліко-пов’язані помилки» в міжнародній практиці та в Україні / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 2 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 235.
Print Friendly, PDF & Email