Тези

2015

 1. Prokopenko Tina, Kotvitska Alla. The role and place of medium level specialists in pharmacy / Tina Prokopenko,Alla Kotvitska // Book of abstracts of The 6thInternational Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2015», November 5-6, 2015, Kaunas, Lithuania. – LSMU, 2015. – P. 35.
 2. Kotvitska Alla. Social Pharmacy in Ukraine: problems and prospects / Alla Kotvitska//Book of abstracts of The 6thInternational Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2015», November 5-6, 2015, Kaunas, Lithuania. – LSMU, 2015. – P. 60.
 3. Kubarieva Inna, KotvitskaAlla. Reimbursement the cost of medicines: Ukrainian experience/ Inna Kubarieva,Alla Kotvitska // Book of abstracts of The 6thInternational Pharmaceutical Conference «Science and Practice 2015», November 5-6, 2015, Kaunas, Lithuania. – LSMU, 2015. – P. 61.
 4. Volkova Alina V. Study of approaches to the assessment of pharmaceutical care in a social-effective system of the pharmaceutical providing / Alina V. Volkova //Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – В 2 т. – Т.2. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 105-106.
 5. Cherkashyna Alina V. Determination of basic approaches for improving the medical and pharmaceutical providing of patiens with orphan diseases in Ukraine / Alina V. Cherkashyna //Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – В 2 т. – Т.2. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – 122-123.
 6. Karpenko L. A. Hemostatic agents in the service of Emergency Medicine / L. A.Karpenko // Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії», м. Харків, 12-13 листопада 2015 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 9.
 7. КотвіцькаА.А. Дослідження динаміки продажів вакцин, що використовуються для проведення планових щеплень дітей в Україні / А.А. Котвіцька, О.В. Кононенко // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 12-13 листопада 2015 р.) –Х. :Вид-воНФаУ, 2015. – С. 149-150.
 8. Кубарєва І. В. Дослідження особливостей законодавчого та нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення фармацевтичного сектору у сільській місцевості / І. В. Кубарєва, К. О. Демянік // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 12-13 листопада 2015 р.) –Х. :Вид-воНФаУ, 2015. – С. 157-158.
 9. Кубарева И. В. Анализ международного опыта организации без рецептурного отпуска лекарственных средств в сельской местности / И. В. Кубарева, К. О. Демяник // Материалы 63-ей годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием «Вклад медицинской науки в оздоровление семьи», 20 ноября 2015 г., г. Душанбе. – С. 71-73.
 10. Котвіцька А.А. Оцінка ефективності заходів планової вакцинопрофілактики кору на регіональному рівні / А.А. Котвіцька, О.В. Кононенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІI наук.- практ. конф., м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. / редкол. : В. П. Че-рних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 66-67.
 11. Котвіцька А.А. Розробка електронної бази даних пацієнтів з глаукомою / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІI наук.- практ. конф., м. Харків, 26-27 листопада 2015 р. / редкол. : В. П. Че-рних та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – С. 15-16.
 12. Прокопенко Т. С. Роль фундаментальних дисциплін у підготовці молодших спеціалістів фармації / Прокопенко Т.С., Коломієць І.В. // Сучасні методи та навчальні технології фундамент підготовки молодших спеціалістів: збірник ХІV обласної науково-практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акрид. Харк. Обл. (Харків 27 лютого 2015р)/[ ред. група: В.Д. Мороз та інші]. – Х.: Коледж НФаУ, 2015. – 604 с, С. 109-111.
 13. Горяча Л.О. Результати навчання як оцінка якості підготовки фармацевтичного фахівця / Горяча Л.О., Прокопенко Т.С.// Сучасні методи та навчальні технології фундамент підготовки молодших спеціалістів: збірник ХІV обласної науково-практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акрид. Харк. Обл. (Харків 27 лютого 2015р)/[ ред. група: В.Д. Мороз та інші]. – Х.: КоледжНФаУ, 2015. – 604 с, С. 109-111.

2014

 1. Котвіцька А. А. Вивчення ставлення батьків до вакцинопрофілактики дітей в Україні / А. А. Котвіцька, М. М. Волошина, О.О. Суріков // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 279-280.
 2. Котвіцька А. А. Аналіз факторів ризику виникнення дерматомікозів / А. А. Котвіцька, В. Г. Костюк // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 280-283
 3. Котвіцька А. А. Порівняльний аналіз фармацевтичного ринку у сегменті лікарських засобів для лікування дитячого церебрального паралічу в Україні та Російскій Федерації / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, М. А. Ігнатенко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 378-379.
 4. Котвіцька А. А. Дослідження правових аспектів планової вакцинопрофілактики дітей в Україні / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали між нар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 336-337.
 5. Котвіцька А. А. Тенденції розвитку фамацевтичного ринку нейропротекторних лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 380-383.
 6. Котвіцька А. А. Роль соціально-психологічних методів в управлінській діяльності аптеки / А. А. Котвіцька, О. А. Пузак, Н. О. Пузак // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 461-463.
 7. Котвіцька А. А. Вивчення неврегульованих питань провадження господарської діяльності аптечних закладів / А. А. Котвіцька, А. В. Черкашина // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали між нар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 357-359.
 8. Котвіцька А. А. Професор Нелюбін О.П. – засновник вітчизняної фармакології та фармації / А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 440-442.
 9. Котвіцька А. А. Інстутиційний депозитарій – нові можливості в інформаційному забезпеченні фармацевтичної науки та освіти / А. А. Котвіцька, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Харків, 17-20 березня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 473-475.
 10. Котвіцька А. А. Ретроспективний огляд формування моральних принципів медичної та фармацевтичної етики / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 101-103.
 11. Котвіцька А. А. Частотний аналіз лікарських призначень хворим з ішемічним інсультом на госпітальному етапі лікування / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 243-244.
 12. Котвіцька А. А. Маркетинговий аналіз українського ринку медичних імунобіологічних препаратів / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 245-246.
 13. Котвіцька А. А. Аналіз споживання протиглаукомних препаратів та міотичних засобів / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 27-28 березня 2014 р.) / редкол. : В.В. Малий та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 247-248.
 14. Котвіцька А. А. Препарати для зовнішньої терапії псоріазу на ринку України / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Аспекти розвитку фармацевтичних та медичних досліджень на сучасному етапі : матеріали ІV всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю, м. Луганськ, 27-28 березня 2014 р. – Луганськ, 2014. – С.
 15. Котвицкая А. А. Исследование ассортимента вакцин, представленных на фармацевтическом рынке Украины / А. А. Котвицкая, О. В. Кононенко // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : сб. материалов 4-ой междунар. научно-практ. конф., г. Белгород, 9-16 апр. 2014 г. / под ред. Е. Т. Жилякова. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С. 13-15.
 16. Котвицкая А. А. Результаты исследования факторов, влияющих на назначение нейропротекторных препаратов, методом экспертной оценки / А. А. Котвицкая, И. А. Лобова // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : сб. материалов 4-ой междунар. научно-практ. конф., г. Белгород, 9-16 апр. 2014 г. / под ред. Е. Т. Жилякова. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С. 15-17.
 17. Котвицкая А. А. Структурный анализ провоцирующих факторов заболевания псориазом / А. А. Котвицкая, В. В. Карло, А. В. Черкашина // Фармацевтический кластер как интеграция науки, образования и производства : сб. материалов 4-ой междунар. научно-практ. конф., г. Белгород, 9-16 апр. 2014 г. / под ред. Е. Т. Жилякова. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – С. 174-176.
 18. Котвіцька А. А. Дослідження особливостей викладання дисциплін організаційно-економічного та соціального спрямування у міжнародній практиці / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 10 квітня 2014 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 79-82.
 19. Kotvitska A. A. The analysis of competitiveness of Ukrainian pharmaceutical manufacturers / A. A. Kotvitska, I. O. Surikova // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 262-263.
 20. Kotvitska A.A. Circulation problems of dietary supplements at the Ukrainian market / A. Kotvitska, O. A. Puzak, O. V. Bevz // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 266-267.
 21. Ignatenko M. A. Market analysis of drugs used for the treatment of cerebral palsy / M. A. Ignatenko, A. A. Kotvitska, I. V. Kubaryeva // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 273.
 22. Carlo V. Approaches of providing with medicines of patients with psoriasis / V. V. Carlo, A. A. Kotvitskaya, A. V. Volkova // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 275.
 23. Kisyeyeva K.V. Researches of relevance a problem of untimely identification of psoriasis / K. V. Kisyeyeva, A. A. Kotvitskaya, A. V. Cherkashyna // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 276.
 24. Kononenko О.V. The analysis of the children immunization by DTP vaccine in Ukraine / О. Kononenko, A. A. Kotvitskaya, I. V. Kubaryeva // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 277.
 25. Lobova І.О. Cost of treatment of patients with ischemic stroke in Ukraine / О. Lobova, A. A. Kotvitskaya // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 279-280.
 26. Pastukhova O. Social and epidemiological indexes research among elderly population in Ukraine due to glaucoma at the national and regional levels / O. A. Pastukhova, A. A. Kotvitskaya // Actual Questions Of Development of New Drugs : Abstracts of XXI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Students, Kharkiv, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Оffice, 2014. – P. 281-282.
 27. Котвицкая A.A. Исследования доступности лекарственных средств для лечения детского церебрального паралича в аптеках города Харькова / A. A. Котвицкая, И. В. Кубарева, М. А. Игнатенко // Достижения и перспективы развития медицинской науки : материалы IX годичной научно-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, г. Душанбе, 25 апреля 2014 г. – Душанбе, 2014. – С. 265-266.
 28. Лобова И.A. Организационно-экономические подходы к совершенствованию фармацевтического обеспечения больных с инсультом / И. A. Лобова // Достижения и перспективы развития медицинской науки : материалы IX годичной научно-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, г. Душанбе, 25 апреля 2014 г. – Душанбе, 2014. – С. 268.
 29. Пастухова А.A. Анализ показателей заболеваемости и распространенности болезней глаза и его придаточного аппарата среди пожилого населения Украины / А. A. Пастухова // Достижения и перспективы развития медицинской науки : материалы IX годичной научно-практ. конф. молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с междунар. участием, г. Душанбе, 25 апреля 2014 г. – Душанбе, 2014. – С. 269.
 30. Карло В. Аналіз супутніх патологій у хворих на псоріаз / В. В. Карло // Матеріали ХVIІІ міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, – С.
 31. Лобова І. Аналіз фармакотерапії хворих з ішемічним інсультом в умовах стаціонару / І. Лобова // Матеріали ХVIІІ міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, – С.
 32. Кононенко О. Порівняльний аналіз медико-соціальних підходів до проведення планової імунізації населення у вітчизняній та закордонній практиці / О. Кононенко // Матеріали ХVIІІ міжнар. медичного конгресу студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 28-30 квітня 2014 р. – Тернопіль, 2014. – С.
 33. Котвіцька А.А. Аргументи «за» та «проти» соціальної відповідальності у фармацевтичній галузі / А. А. Котвіцька, Н. О. Пузак, О. А. Пузак // Проблемы и перспективы социально-экономического развития территорий : материалы III междунар. научно-практ. конф., г. Ополе, 29 апреля-3 мая 2014 г. – Ополе, 2014. – С.
 34. Котвицкая А.А. Структурный анализ провоцирующих факторов заболевания псориазом / А. А. Котвицкая, В. В. Карло, А. В. Черкашина // Проблемы и перспективы социально-экономического развития территорий : материалы III междунар. научно-практ. конф., г. Ополе, 29 апреля-3 мая 2014 г. – Ополе, 2014. – С.
 35. Котвицкая А.А. Исследование понятий «экстремальная ситуация» и «чрезвычайная ситуация» в экстремальной медицине / А. А. Котвицкая, О. А. Пузак, Н. А. Пузак // Материалы IХ (ХVIII) междунар. пироговская студенческая научная конф., г. Москва, 16 мая 2014 г. – М., 2014. – С.
 36. Prokopenko T. Conceptual approaches to the tiered pharmaceutical education / T. Prokopenko A. Kotvitska // Collection of scientific works of the II International scientific conference «Pharmaceutical sciences in XXI century», Tbilisi (Georgia), May 2-4, 2014. – М., 2014. – P. 88.

2013

 1. Котвіцька А. А. Аналіз лікарського забезпечення хворих на псоріаз на прикладі аптеки м.Харкова / А. А. Котвіцька, В. В. Карло // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 253-254.
 2. Котвіцька А. А. Аналіз споживання нейропротекторних лікарських засобів для лікування ішемічного інсульту / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 254-256.
 3. Котвіцька А. А. Дослідження асортиметну протиглаукомних лікарських засобів на фармацевтичному ринку України / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 256-257.
 4. Котвіцька А. А. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України як сучасний елемент регулювання фармацевтичної діяльності / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 257-259.
 5. Котвіцька А. А. Використання соціальних методів управління в аптечних організаціях / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, О.О. Стародубець // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 260-262.
 6. Котвіцька А.А. Дослідження досвіду розвитку системи медичного страхування за сучасних умов / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 262-263.
 7. Котвіцька А. А. Аналіз стану фінансування фармацевтичного забезпечення пільгових дитячих категорій населення на регіональному рівні / А. А. Котвіцька, Є. С. Коробова // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 319-321.
 8. Котвіцька А. А. Фармакоекономічні аспекти терапії хворих на інфаркт міокарда / А. А. Котвіцька, І. О. Красуля // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: матеріали 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю., м. Тернопіль, 27-28 вересня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 321-323.
 9. Котвіцька А. А. Фармацевтичне правознавство, як правова та освітня категорія / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 10. Котвіцька А.А. Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих з ішемічним інсультом в Україні / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 11. Котвіцька А. А. Аналіз ринку медичних імунобіологічних препаратів в Україні / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. В. Кононенко // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 12. Котвіцька А. А. Визначення основних функцій державного регулювання на етапах обігу лікарських засобів в Україні / А. А. Котвіцька, А. В. Черкашина // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 13. Котвіцька А. А. Засади формування системи регулювання обігу контрольованих груп лікарських засобів на міжнародному рівні / А. А. Котвіцька, А. В. Волкова // Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування : матеріали третьої наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф., д.мед.н. Вікторова О.П., м. Київ, 23-24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С.
 14. Котвицкая А. А. Анализ продаж противоглаукомных препаратов, представленных на рынке Украины / А. А. Котвицкая, А. А. Пастухова // Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации: материалы науч.-практ. конф., г. Ташкент, 22-23 окт. 2013 г. – Ташкент, 2013. – С. 256-258.
 15. Котвицкая А. А. Анализ антигистаминных лекарственных препаратов, которые применяются для лечения псориаза в Украине / А. А. Котвицкая, А. В. Черкашина, В. В. Карло // Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации: материалы науч.- практ. конф., г. Ташкент, 22-23 окт. 2013 г. – Ташкент, 2013. – С. 264-266.
 16. Кононенко О. В. Дослідження думки фахівців практичної фармації стосовно якості теоретико-практичної підготовки магістрів фармації в Національному фармацевтичному університеті // О. В. Кононенко // Студенческая практика – ключ к будущей профессии: Материалы междунар. студенческой научно-практ. конф., 24-25 окт. 2013 г., г. Ялта. – Сборник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Ч. 1. – С. 133-136.
 17. Котвіцька А. А. Соціальна фармація як складова системи фармацевтичного забезпечення населення та міждисциплінарна наука / А. А. Котвіцька // Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 1-2 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2013. – С. 66-72.
 18. Котвіцька А. А. Біоетичні основи вакцинопрофілактики дітей до шести місяців / А. А. Котвіцька, М. М. Волошина, О. О. Суріков // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 202-203.
 19. Котвіцька А. А. Аналіз сучасного стану захворюваності на ДЦП серед дитячого контингенту в Україні / А.А. Котвіцька, М. А. Ігнатенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 203-204.
 20. Котвіцька А.А. Дослідження доступності лікарських препаратів для лікування псоріазу / А.А. Котвіцька, В. В. Карло, А. В. Волкова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 205-206.
 21. Котвіцька А. А. Вивчення методології фармакоекономічних досліджень вакцинопрофілактики / А. А. Котвіцька, О. В. Кононенко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 206-207.
 22. Котвіцька А.А. Дослідження відповідності фармакотерапії хворих з ішемічним інсультом сучасним стандартам лікування / А. А. Котвіцька, І. О. Лобова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 207-209.
 23. Котвіцька А. А. Дослідження захворюваності та поширеності хвороб ока та його придаткового апарату серед населення України старших вікових груп / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 209-210.
 24. Котвіцька А. А. Аналіз надання фармацевтичної допомоги хворим на пептичну виразку дванадцятипалої кишки / А. А. Котвіцька, В. П. Ходаківська // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали VI наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листопада 2013 р. – Х. : НФаУ, 2013. – С. 210-212.
 25. Котвіцька А. А. Аналіз аптечного асортименту шампунів, які застосовують у комплексній терапії псоріазу / А. А. Котвіцька, В. В. Карло, А. В Черкашина // Косметологія: сьогодення та майбутнє : Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 15 листопада 2013 р. – Х., 2013. – С. 97-99.

Print Friendly, PDF & Email