КАРПЕНКО Лілія Анатоліївнa

КАРПЕНКО Лілія Анатоліївнa

кандидат фармацевтичних наук, доцент

КАРПЕНКО Лілія АнатоліївнaКАРПЕНКО Лілія АнатоліївнaКАРПЕНКО Лілія АнатоліївнaКАРПЕНКО Лілія Анатоліївнa

Освіта:

1996 р. – закінчила Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин» та здобула кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

2002 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Розробка технології одержання інгібітора трипсину з насіння сої і вивчення його властивостей». Присуджено науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва  лікарських засобів.

2007 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства НФаУ. 

Досвід професійної діяльності:

Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії ферментних препаратів ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» (1995-2002 рр.), асистент (2003-2005 рр.), доцент (2006-2009 рр.) кафедри товарознавства НФаУ, доцент кафедри соціальної фармації НФаУ (з 2011 р.).

Виконувала обов’язки методиста (2006-2007 рр.), завуча (2007-2008 рр.) кафедри товарознавства, методиста кафедри соціальної фармації (2011-2012 рр.). 

Сфера наукових інтересів:

соціальні та правові аспекти регулювання фармацевтичної діяльності, законодавчі основи забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами. 

Публікації:

Автор та співавтор понад 90 праць, з них 25 наукові статті (у тому числі 23 у фахових виданнях), 3 патенти на винаходи, 22 навчально-методичних видання, з них 6 навчальних посібників.

Пат. 120261 Україна МПК А61К 36/74, А61К 9/06, А61Р 17/02. Мазь для місцевого лікування запальних процесів / В.Г. Дем’яненко, Д.В. Дем’яненко, Л.В. Деримедвідь, О.О. Кривуля, Л.А. Карпенко; власник НФаУ «Національний фармацевтичний університет» ; заявка – № а201607286; заявл. 05.07.2016; опублік. 11.11.2019, Бюл. № 21.

The international experience study of organization of medical and pharmaceutical care to the population in emergency situations / A. A. Kotvitska , I.V. Kubarieva, I. B. Lekhmak, L. A. Karpenko, N. B. Havrysh , I.V. Zhirova // J. of Advanced Pharmacy Education and Research. – 2019. – V. 9, № 3. – P. 7-12. Режим доступу:  

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 17 років 

Перелік навчальних курсів: «Вступ до фаху з ознайомчою практикою», «Фармацевтичне право та законодавство». 

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): вивчення концепції фармацевтичної допомоги населенню, дослідження інформаційної, соціальної функцій аптеки, нормативно-правове обґрунтування забезпечення населення лікарськими засобами та медичними виробами.

 

 

Print Friendly, PDF & Email