ГАВРИШ Наталія Борисівна 

ГАВРИШ Наталія Борисівна 

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

ГАВРИШ Наталія Борисівна ГАВРИШ Наталія Борисівна ГАВРИШ Наталія Борисівна ГАВРИШ Наталія Борисівна 

Освіта:

1994 р. – здобула вищу освіту в Харківській академії культури.

2012 р. – у Харківській державній академії культури захистила дисертацію за темою «Формування корпоративних бібліотечно-інформаційних ресурсів як складової інформаційної інфраструктури фармацевтичної галузі України» за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство в ХДАК та здобула науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій.

2018 р. – отримала вчене звання доцент кафедри соціальної фармації.

2020 р. – закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

Досвід професійної діяльності:

За основним місцем роботи : завідувачка відділом обслуговування навчальною літературою (1994-2004 р.), директор Наукової бібліотеки НФаУ з 2004 р. За сумісництвом: викладач кафедри фундаментальної та мовної підготовки (2010-2013 рр.);  асистент  (2013-2015 рр.), старший викладач  (2016-2018 р.), доцент (з 2018 р.) кафедри соціальної фармації НФаУ.

Сфера наукових інтересів:

академічна доброчесність; сучасний стан інформаційного забезпечення фармацевтичної діяльності; історичні аспекти розвитку фармації; соціально-психологічні аспекти та морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності.

Публікації:

Загальна кількість публікацій – 80, з них 14 – навчальних; 56 – наукових публікацій.

  1. Історія медицини та фармації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, В.В. Горбаньов, Н.Б. Гавриш та ін. – Харків : НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 168 с.
  2. Академічна доброчесність: метод. рек. до семінарських занять та самостійної роботи / А. А. Котвіцька, Н. Б. Гавриш, та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 63 с
  3. Дослідження впровадження етичного кодексу фармацевтичних працівників України у практичну діяльність / А. А. Котвiцька, І. О. Сурікова, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – – Т. 1, № 1. – С. 45-52. 

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 10 років 

Перелік навчальних курсів: «Вступ до фаху з ознайомчою практикою», «Академічна доброчесність».

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): інформаційне забезпечення фармацевтичної діяльності; соціально-психологічні аспекти та морально-етичні принципи фармацевтичної діяльності, соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення населення.

Професійна активність:

Член науково-методичних комісій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Секція 14 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти);

Член редакційної колегії наукового журналу «Соціальна фармація в охороні здоров’я», включеного до переліку наукових фахових видань України

 

 

Print Friendly, PDF & Email