ОВАКІМЯН Ольга Сергіївна

ОВАКІМЯН Ольга Сергіївна

кандидат соціологічних наук, доцент

ОВАКІМЯН Ольга СергіївнаОВАКІМЯН Ольга СергіївнаОВАКІМЯН Ольга Сергіївна

 

Освіта:

2000 р. – закінчила Харківський гуманітарний інститут «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») за спеціальністю «Соціологія» та здобула кваліфікацію магістра соціології, викладача соціології.

2006 р. – на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.06 у Харківському національному університеті внутрішніх справ захистила кандидатську дисертацію за темою «Науково-дослідна робота як ресурс розвитку творчого потенціалу особистості студента». Присуджено науковий ступінь кандидат соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

2011 р. – рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології.

Досвід професійної діяльності:

співробітник, керівник науково-дослідної лабораторії проблем вищої школи ХГУ «НУА» (2000-2016 рр.), викладач кафедри соціології ХГУ «НУА» (2001-2016 рр.), доцент кафедри соціальної фармації НФаУ, провідний соціолог відділу управління якістю (з 2017 р.).

Сфера наукових інтересів: інструменти системи забезпечення якості вищої освіти, інноваційні методи навчання, прикладна соціологія, маркетингові дослідження фармацевтичного ринку

Публікації:

Автор та співавтор 80 публікацій, з них 40 наукових (у т.ч. 14 у фахових виданнях) та 27 навчально-методичного характеру (у т.ч. 1 з грифом МОН України) тощо.

Мотивація отримання вищої фармацевтичної освіти студентів Національного фармацевтичного університету / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, О. С. Овакімян // Фармацевтичний журнал. – 2018. – № 1-2. – С. 41-50.

Котвіцька А.А. Особливості організації навчання в умовах загальнонаціонального карантину на прикладі досвіду Національного фармацевтичного університету / А. А. Котвіцька, О. С. Овакімян, А. В. Волкова. – Фармацевтичний часопис. – 2020. – № 2. – С. 6-13. 

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 20 років 

Перелік навчальних курсів: «Соціальне управління у фармацевтичній галузі», «Соціологія організації та сучасна економічна теорія», «Фармацевтичний менеджмент та маркетинг»

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): маркетингові дослідження фармацевтичного ринку.

Професійна активність:

член Соціологічної асоціації України (Sociological Association of Ukraine), участь у міжнародному проєкті HESP/ReSET для викладачів соціології «Modernity and the Futures of Capitalism in Eurasia: Scholarly Debates and Teaching Practices» на тему «Rethinking the Project of Modernity: Theoretical Approaches, Debates and Problems for Teaching» (2006-2011 рр.).

Print Friendly, PDF & Email