ПРОСКУРОВА Яна Олександрівна

ПРОСКУРОВА Яна Олександрівна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

ПРОСКУРОВА Яна ОлександрівнаПРОСКУРОВА Яна ОлександрівнаПРОСКУРОВА Яна ОлександрівнаПРОСКУРОВА Яна Олександрівна

 

Освіта:

2012 р. – здобула кваліфікацію провізора за спеціальністю «Фармація», 2013р. – кваліфікацію магістр за спеціальністю «Фармація» у Національному фармацевтичному університеті.

2017 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Стандартизація лікарської рослинної сировини – золототисячнику трави та лікарського засобу на її основі». Присуджено науковий ступінь кандидат фармацевтичних наук зі спеціальності «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів».

2019 р. – закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ) за спеціальністю «середня освіта (мова та література (англійська)» освітньою програмою «Англійська мова та література в закладах освіти» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови і літератури, вчителя англійської мови і літератури. 

Досвід професійної діяльності:

2012 – лаборант кафедри управління якістю, 2013 – спеціаліст 3 категорії, молодший науковий співробітник у Державній науково-дослідній лабораторії з контролю якості лікарських засобів. 2012-2013 рр. – провізор-інтерн ЦРА №30, м. Харків, 2013-2016 рр. – аспірант, 2014-2017 рр. – асистент кафедри ботаніки НФаУ, 2016-2017 рр. – завідувач сектору фармакокінетичних досліджень та біоеквівалетності Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів, 2018 р. – асистент кафедри соціальної фармації НФаУ, 2021 р. – доцент кафедри соціальної фармації НФаУ.

На кафедрі виконувала обов’язки секретаря (2018-2019 рр.), відповідальна за СНТ (з 2018р.). 

Сфера наукових інтересів:

аспекти утилізації лікарських засобів населенням, нормативно-правове регулювання питань утилізації лікарських засобів, соціальні тенденції маркетингу у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я. 

Публікації:

Автор та співавтор 15 наукових статей, з них 11 у фахових виданнях, 1 патент на корисну модель, 2 інформаційні листи, 31 тез доповідей.

Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі: метод. рек. до виробничої практики / А .А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, Н. О. Пузак, Н. В. Чмихало, А. В. Волкова, А. В. Черкашина, Я. О. Проскурова – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. – 49 с.

Дослідження рівня обізнаності фахівців галузі охорони здоров’я відносно проблем утилізації непридатних лікарських засобів / Я.О. Проскурова, І.В. Кубарєва, Л.В. Євсєєва, Н.А. Цубанова, Л.Ф.  Просяник. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2018. Т.4, № 3. С. 1–9.

Iana О. Proskurova. Analysis of handling practice with unused medicines in home first aid kits of the ukrainian households / Iana О. Proskurova, Inna V. Kubarieva, Larysa V. Yevsieieva, Galina E. Boldar // Journal of Advanced Pharmacy Education & Research | July – September 2019 | Vol 9 | Issue 3. – P. 123-127.

Study the attitude of the ukrainian citizens to the environmental problems in the context of the theory of generations / A. Volkova, Ia. Proskurova, L. Yevsieieva. // ScienceRise. Pharmaceutcal science. 2020. № 2 (24). С. 18 –25.

Чмихало Н.В. Дослідження привабливості HR- бренду організації фармацевтичного профілю / Н.В. Чмихало, Я.О. Проскурова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2020. № 3 (51). С. 1-6. 

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 6 років

Перелік навчальних курсів: «Вступ до фаху з ознайомчою практикою», «Фармацевтичне право та законодавство», «Основи конституційного права України», «Соціальна фармація», «Фармацевтичний маркетинг та менеджмент». 

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): соціально-економічні та нормативно-правові аспекти фармацевтичного забезпечення населення. 

Професійна активність:

Член громадської організації «Соціальна та екологічна безпека», українського ботанічного товариства, асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

Print Friendly, PDF & Email