Навчальні дисципліни

Згідно з навчальними планами на кафедрі соціальної фармації у 2019-2020 навчальному році викладались 20 дисциплін для освітніх програм «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент», «Оцінка технологій охорони здоров’я», «Фізична терапія», зокрема:

для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація:

 • Академічна доброчесність – 1 курс денної, вечірньої та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «доктор філософії»);

для освітньої програми (спеціальності) «Фармація»:

 • Вступ до фаху з ознайомчою практикою – 1 курс денної та заочної форми навчання;
 • Державне управління і регулювання у фармацевтичній галузі – 5 курс заочної форми навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина»);
 • Етика та деонтологія у фармації – 5 курс заочної форми навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Фармація»);
 • Маркетингові дослідження у фармації – випускний курс денної та заочної форми навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом «Фармація»);
 • Організація та економіка фармації – 3, 4 курси денної та заочної форми навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина»);
 • Соціальна економіка у фармації – 1 курс денної, вечірньої та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);
 • Соціальна фармація – випускний курс денної та заочної форми навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямами «Медицина», «Фармація»);
 • Фармацевтичне право та законодавство – 2, 3 курси денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);
 • Фармацевтичне правознавство – випускний курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);
 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент – 2, 3, 4 курси денної та заочної форми навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом «Фармація»);

для освітньої програми (спеціальності) «Клінічна фармація»:

 • Вступ до фаху з ознайомчою практикою – 1 курс денної та заочної форми навчання;
 • Організація та економіка фармації – 4, 5 курси денної та заочної форми навчання;
 • Соціальна фармація – випускний курс заочної форми навчання (для осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина»);
 • Фармацевтична інформація – випускний курс денної та заочної форми навчання;
 • Фармацевтичне право та законодавство – 2, 3 курси денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);
 • Фармацевтичне правознавство – випускний курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);

для освітньої програми (спеціальності) «Технології парфумерно-косметичних засобів»:

 • Етика та деонтологія у фармації – випускний курс денної та заочної форми навчання;
 • Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі – випускний курс денної та заочної форми навчання;
 • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент – 4 курс денної та заочної форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);
 • Основи конституційного права України – 1 курс денної та заочної форми навчання;
 • Фармацевтичне правознавство – випускний курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);

для освітньої програми «Лабораторна діагностика»:

 • Основи конституційного права України – 1 курс денної форми навчання;
 • Правознавство та медичне законодавство – 1 курс денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

для освітньої програми «Технології фармацевтичних препаратів»

 • Фармацевтичне право та законодавство – 3 курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);

для освітньої програми «Адміністративний менеджмент»

 • Соціальне управління у фармацевтичній галузі – 1 курс вечірньої та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

для освітньої програми «Оцінка технологій охорони здоров’я»

 • Соціальне економіка в охороні здоров’я – 1 курс заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

для освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

 • Соціологія організації та сучасна економічна теорія – 1 курс денної, вечірньої та заочної форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

для освітньої програми «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»:

 • Основи конституційного права України – 1 курс денної форми навчання;
 • Соціальна економіка – 3 курс денної та заочної форми навчання;

для освітньої програми «Біотехнологія»:

 • Основи конституційного права України – 1 курс денної форми навчання;

для освітньої програми «Менеджмент»:

 • Основи конституційного права України – 1 курс денної форми навчання.

для освітньої програми «Фізична терапія»:

 • Медичне право, професійна етика та деонтологія – 1 курс денної форми навчання.

Print Friendly, PDF & Email