Навчальні дисципліни

Згідно з навчальними планами у 2018-2019 навчальному році на кафедрі викладаються 22 дисципліни для освітніх програм та спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Технології фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент», зокрема:
 • для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація:
  • Академічна доброчесність – 1 курс денної, вечірньої та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «доктор філософії»);

  для спеціальності (освітньої програми) «Фармація»:

  • Військова підготовка – 1, 2, 3 курс денної та заочної форми навчання;
  • Вступ до фаху та історія фармації – 1 курс денної та заочної форми навчання;
  • Екстремальна медицина – 3 курс заочної форми навчання;
  • Етика та деонтологія у фармації – випускний курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом «Фармація»);
  • Організація та економіка фармації – 3 курс заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина»);
  • Основи конституційного права України – 1 курс денної та заочної форми навчання;
  • Соціальна економіка у фармації – 1 курс денної, вечірньої та заочної (дистанційної) форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);
  • Фармацевтичне право та законодавство – 2, 3 курси денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);
  • Фармацевтичне правознавство – випускний курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);
  • Фармацевтичний маркетинг та менеджмент – 2, 3, 4 курси денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр» за напрямом «Фармація»);

  для спеціальності (освітньої програми) «Клінічна фармація»:

  • Військова підготовка – 3 курс денної і заочної форми навчання;
  • Вступ у фармацію – 1 курс денної та заочної форми навчання;
  • Організація та економіка фармації – 4, 5 курси денної та заочної форми навчання;
  • Основи конституційного права України – 1 курс заочної форми навчання;
  • Соціальна економіка у фармації – 1 курс заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);
  • Фармацевтична інформація – 5 курс денної та заочної форми навчання;
  • Фармацевтичне право та законодавство – 3 курс денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);
  • Фармацевтичне правознавство – випускний курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);

  для спеціальності (освітньої програми) «Технології парфумерно-косметичних засобів»:

  • Екстремальна медицина – 3 курс денної та заочної форми навчання;
  • Етика та деонтологія у фармації – випускний курс денної та заочної форми навчання;
  • Менеджмент та маркетинг у фармації та парфумерно-косметичній галузі – випускний курс денної та заочної форми навчання;
  • Основи конституційного права України – 1 курс заочної форми навчання;
  • Фармацевтичне правознавство – випускний курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»);

  для спеціальності (освітньої програми) «Лабораторна діагностика»:

  • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій – 2-4 курси денної форми навчання;
  • Правознавство та медичне законодавство – 1 курс денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

  для спеціальності (освітньої програми) «Технології фармацевтичних препаратів»

  • Екстремальна медицина – 3, 4, 5 курси денної та заочної форми навчання;
  • Основи конституційного права України – 1 курс денної форми навчання;
  • Основи організації медичного забезпечення населення і військ – 3 курс денної та заочної форми навчання;
  • Фармацевтичне право та законодавство – 3 курс денної та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);

  для освітньої програми «Адміністративний менеджмент»

  • Соціальне управління у фармацевтичній галузі – 1, 2 курс денної, вечірньої та заочної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

  для освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація»

  • Соціологія організації та сучасна економічна теорія – 1 курс денної, вечірньої та заочної форм навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 1,5 р.н.);

  для освітньої програми «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»:

  • Основи конституційного права України – 1 курс денної форми навчання;
  • Соціальна економіка – 3 курс денної та заочної форми навчання;

  для освітньої програми «Маркетинг»:

  • Основи конституційного права України – 1 курс денної форми навчання;
  • Соціальна економіка – 3 курс денної форми навчання;
  • Соціальна відповідальність – 1 курс денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»);

  для освітньої програми «Біотехнологія»:

  • Основи конституційного права України – 1 курс денної та заочної форми навчання;

  для освітньої програми «Менеджмент»:

  • Основи конституційного права України – 1 курс денної та заочної форми навчання.

 

Print Friendly, PDF & Email